ical publiceren in Tiger Server werkt niet

Ik heb in Tiger Server WebDav enabled, een realm aangemaakt met de juiste gebruikers, als webfolder /library/webserver/documents aangegeven, het ip-adres van de server aangegeven, poort 80 ingesteld en de web services gestart.

Nu wil ik in iCal een agenda als volgt publiceren, publiceer > private server > URL http://ip-adres van de server/library/webserver/documents met bij login één van de bij realms aangegeven gebruikers (bijv. gebruiker) met wachtwoord.

Nu krijg ik de volgende melding; PUBLISH FAILED FOR CALENDER “XX”, could not create calender on http://gebruiker@ip-adres van server/library/webserver/documents/xx.ics

deze melding volgt in als error log in Tiger Server
[Mon Jun 6 17:19:38 2005] [error] [client 192.168.1.11] (2)No such file or directory: Missing one or more intermediate collections. Cannot create resource /Library/WebServer/Documents/bureau.ics. [409, #0][i:f9c8fff4c2]

:frowning: [/i:f9c8fff4c2]

Probeer is met een browser naar je dezelfde locatie te surfen.

Eerlijk gezegd denk ik dat je niet /library/etc… achter je IP moet zetten, maar de naam van de realm die je aangemaakt hebt.

Als ik naar de via een browser naar die locatie surf krijg ik de error melding van de server (dus niet van de browser dat ie het niet kan vinden maar de errorpage van de webserver) een html-file die in die map staat is overigens ook niet bereikbaar via het pad in de browser, wel als file///.

De realm-naam na het ip adres biedt overigens ook geen soelaas.