iMac 27" 2019 Monterey START plots TRAAG op

Dan zou ik wel graag eens een EtreCheck rapport zien.

in bijlage in een aantal screenshots… (zoals gezegd CleanMyMac en Gemini en CleanMyDrive staan ondertussen niet meer op de iMac)

Toch staat CleanMyMac nog vrolijk “Running” in jouw overzicht.

Harde schijf testen; DriveDx - the most advanced drive health diagnostics and monitoring utility

En verder zie ik geen apps staan die mogelijk voor problemen zorgen of niet volledig compatible zijn met Monterey.

Wat zie je als je Console.app opstart uit de map hulpprogramma’s?

Die moet je wel verwijderen emt de bijbehorende installers.

klopt… dit etre-report runde ik voor dat ik die verwijderde… maar met of zonder CMMacX …
hij start niet sneller op

DriveDX report :

SYSTEM INFORMATION

Report Timestamp : 18 December 2021 12:21:10 CET
Report Timestamp (ISO 8601 format) : 2021-12-18T12:21:10

Application Name : DriveDx
Application Version : 1.11.0.730
Application SubBuild : 0
Application Edition : Standalone
Application Website : DriveDx - the most advanced drive health diagnostics and monitoring utility
DriveDx Knowledge Base Revision : 101/101

Computer Name : Ignace’s iMac
Host Name : Ignaces-iMac
Computer Model : iMac19,1

OS Boot Time : 2021-12-18T11:34:26
Time Since Boot : 00h 46m 44s
OS Name : macOS
OS Version : 10.16.0
OS Build : 21C52
OS Kernel Version : Darwin 21.2.0

SAT SMART Driver Version : N/A
ATA Command Support Tolerance : verypermissive
N of drives in report : 1

DRIVE 1 OF 1

Last Checked : 18 December 2021 12:19:38 CET
Last Checked (ISO 8601 format) : 2021-12-18T12:19:38

Advanced SMART Status : OK
Overall Health Rating : GOOD 100%
Overall Performance Rating : GOOD 100%
Issues found : 0

Serial Number : Z4YGF7RN
WWN Id : 5 000c50 0b4519c44
Volumes : Macintosh HD
Device Path : /dev/disk1
Total Capacity : 1.0 TB (1,000,204,886,016 Bytes)
Model Family : Apple (Seagate-based) HDDs
Model : APPLE HDD ST1000DM003
Form Factor : 3.5 inches
Firmware Version : AQ04
Drive Type : HDD 7200 rpm

Power On Time : 3,839 hours (5 months 9 days 23 hours)
Power Cycles Count : 1,783
Current Power Cycle Time : 0.8 hours

=== DEVICE CAPABILITIES ===
S.M.A.R.T. support enabled : yes
DriveDx Active Diagnostic Config : Apple (Seagate-based) HDDs config [hdd.seagate.apple]
Sector Logical Size : 512
Sector Physical Size : 4096
Physical Interconnect : SATA
Logical Protocol : SATA
Removable : no
Ejectable : no
ATA Version : ACS-2, ACS-3 T13/2161-D revision 3b
SATA Version : SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
I/O Path : IOService:/AppleACPIPlatformExpert/PCI0@0/AppleACPIPCI/SATA@17/AppleIntelPchSeriesAHCI/PRT0@0/IOAHCIDevice@0/AppleAHCIDiskDriver/IOAHCIBlockStorageDevice
Attributes Data Structure Revision : 10
SMART Command Transport (SCT) flags : 0x10bd
SCT Status supported : yes
SCT Feature Control supported : yes
SCT Data Table supported : yes
Error logging capabilities : 0x1
Self-tests supported : yes
Offline Data Collection capabilities : 0x73
Offline Data Collection status : 0x0
Auto Offline Data Collection flags : 0x0
[Known device ]: yes
[Drive State Flags ]: 0x0

=== CURRENT POWER CYCLE STATISTICS ===
Time since computer startup : 0 hours
Data Read : 17,474,039,296 bytes (17.5 GB)
Data Written : 1,924,116,480 bytes (1.9 GB)
Data Read/Write Ratio : 9.08
Data Read/hour : 22.4 GB/hour
Data Write/hour : 2.5 GB/hour

Operations (Read) : 410,935
Read IOPS : 48
Operations (Write) : 48,124
Write IOPS : 6
Operations Read/Write Ratio : 9
Throughput per operation (Read) : 42.5 KB/Op
Throughput per operation (Write) : 40.0 KB/Op

Latency Time (Read) : 0 ns
Latency Time (Write) : 0 ns
Retries (Read) : 0
Retries (Write) : 0
Errors (Read) : 0
Errors (Write) : 0

=== PROBLEMS SUMMARY ===
Failed Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Failing Indicators (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Warnings (life-span / pre-fail) : 0 (0 / 0)
Recently failed Self-tests (Short / Full) : 0 (0 / 0)
I/O Error Count : 0 (0 / 0)
Time in Under temperature : 0 minutes
Time in Over temperature : 0 minutes

=== IMPORTANT HEALTH INDICATORS ===
ID NAME RAW VALUE STATUS
5 Reallocated Sector Count 0 100% OK
187 Reported Uncorrectable Errors 0 100% OK
197 Current Pending Sector Count 0 100% OK
198 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100% OK
199 UDMA CRC Error Count 0 100% OK
241 Total LBAs Written 13,142,967,335 (6.7 TB) 100% OK

=== TEMPERATURE INFORMATION (CELSIUS) ===
Current Temperature : 31
Power Cycle Min Temperature : 20
Power Cycle Max Temperature : 31
Lifetime Min Temperature : 16
Lifetime Max Temperature : 39
Recommended Min Temperature : 3
Recommended Max Temperature : 62
Temperature Min Limit : 0
Temperature Max Limit : 65

=== DRIVE HEALTH INDICATORS ===
ID | NAME | TYPE | UPDATE | RAW VALUE | VALUE | THRESHOLD | WORST | LAST MODIFIED | STATUS
1 Raw Read Error Rate Pre-fail online 0x3DDBB70 114 6 99 18/12/2021 12:19 100% OK
3 Spin Up Time Pre-fail online 0 98 0 97 18/12/2021 12:19 98.0% OK
4 Start Stop Count Life-span online 1,493 99 20 99 18/12/2021 12:19 98.8% OK
5 Reallocated Sector Count Pre-fail online 0 100 36 100 18/12/2021 12:19 100% OK
7 Seek Error Rate Pre-fail online 0x3AE62ED 78 30 60 18/12/2021 12:19 100% OK
9 Power On Hours Life-span online 3,839 96 0 96 18/12/2021 12:19 96.0% OK
10 Spin Retry Count Pre-fail online 0 100 97 100 18/12/2021 12:19 100% OK
12 Power Cycle Count Life-span online 1,783 99 20 99 18/12/2021 12:19 98.8% OK
184 End-to-End Error Life-span online 0 100 99 100 18/12/2021 12:19 100% OK
187 Reported Uncorrectable Errors Life-span online 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
188 Command Timeout Life-span online 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
189 High Fly Writes Life-span online 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
190 Airflow Temperature Celsius Life-span online 32 68 45 60 18/12/2021 12:19 41.8% OK
191 G-Sense Error Rate Life-span online 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
192 Power-Off Retract Count Life-span online 147 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
193 Load Cycle Count Life-span online 1,784 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
194 Temperature (Celsius) Life-span online 32 68 35 60 18/12/2021 12:19 50.8% OK
197 Current Pending Sector Count Life-span online 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
198 Offline Uncorrectable Sector Count Life-span offline 0 100 0 100 18/12/2021 12:19 100% OK
199 UDMA CRC Error Count Life-span online 0 200 0 200 18/12/2021 12:19 100% OK
240 Head Flying Hours Life-span offline 4,277 100 0 253 18/12/2021 12:19 100% OK
241 Total LBAs Written Life-span offline 13,142,967,335 (6.7 TB) 100 0 253 18/12/2021 12:19 100% OK
242 Total LBAs Read Life-span offline 1,492,641,661,925 (764.2 TB) 100 0 253 18/12/2021 12:19 100% OK

=== DRIVE ERROR LOG ===
error log is empty

=== DRIVE SELF-TEST LOG ===
self-test log is empty

Ik heb op de zaak nog een iMac staan van 2009… en daar heb ik vanmorgen es speciaal opgelet hoe rap die gaat, wel, die start gewoon op onder de minuut…
Knettergek wordt ik ervan…

Je kunt eens opstarten met ⌘S ingedrukt gehouden, dan kan je de processen zien die geladen worden. Dan kan je wellicht ook zien op welk proces hij blijft ‘hangen’.

Maar Monterey op een Fusion Drive 2nd gen… pfff. dat blijft vragen om problemen :slightly_frowning_face:

ECHT ???

dat zeggen ze wel niet bij Apple als ze zichzelf en hun “monterey” verkopen he… Ze pretenderen altijd dat alles TOP is.
Kan ik nog terug naar het vorige ? want in alle eerlijkheid, ik heb nog niks gezien in Monterey dat ik niet zou kunnen missen hoor… “a lot of poeha about nothing” vind ik het eigenlijk…

Ik doe vandaag die ⌘S test… thanks !

doet niks hoor… ben je zeker ?
zie op apple support : Command-S: Start up in single-user mode. Disabled in macOS Mojave or later

Je hebt gelijk. Moest ⌘ V zijn (Verbose mode)

En als je een goede TimeMachine backup hebt, kun je in principe inderdaad gewoon terug naar een eerdere versie van macOS.

Apple vindt altijd dat je het nieuwste van het nieuwste moet hebben om iets te draaien.

Volgens mij draait alles dat nog niet eens een Fusion Drive heeft (en dus een ouderwetse HDD) amper onder macOS 12, terwijl er wel apparaten zijn met zo’n schijf die macOS 12 kunnen draaien, volgens mij. Ik vind dat best kwalijk. Ik zou het niet verkeerd vinden als een SSD een harde eis zou zijn, maar ja…

PS Maar, euh, is je probleem inmiddels opgelost?

nee… ik ben bezig aan een tergend langzaam proces. Ik heb de hele boel weer geformateerd en herbegonnen… deze keer maak ik constant notities en backups en installeer ik alle software die ik kocht, slechts 1 per 1.
In mijn laatste proces heb ik al 4x via migration assistent teruggegaan naar een backup van bv een paar uur eerder (eenmaal hij plots traag opstart), waarna de mac weer start in ruwweg 30 seconden.

Een echt aanwijsbare reden waarom hij plots traag opstart heb ik nog niet gevonden.
Als hij snel start… verschijnt de desktop meteen met de drives (de HD, de Time Machine drive en de T7 SSD) er op…
Als hij traag opstart krijg ik een zwart tussenscherm met mijn muis, dan een gekleurde desktop zonder drives, dan de menu bar, dan de drives dan OneDrive… en dat blijft zo (tot ik weer migrate vanaf een oudere backup, waarvan ik weet dat hij toen SNEL opstartte en hij daarna weer rond de 30 seconden zit)

1 like

Wel interessant om te weten na welke software-installatie het ‘fout’ gaat.

1 like

juist… en dat is het hem juist het is soms… gewoon zo, zonder dat er nieuwe software toegevoegd werd…

Net weer een migratie naar gisteren gedaan. Ik heb toen NIKS geïnstallleerd…
Wel heb ik in de ‘system preferences’ diverse settings gewijzigd… zoals

  • Een hot corner toegevoegd

  • de energy stand verlengd naar 25 minuten

  • per ‘space’ andere foto’s en kleuren gezet (9 spaces in totaal)

dit lijkt me de oorzaak, want een eerdere migratie was ook al es nodig nadat ik eigen shortcuts toevoegde.

tot dusver lijkt de oorzaak mij dus , wijzigingen in het systeem via SYSTEM PREFERENCES
… [ Wel erg dat Apple zijn eigen sh*t dan de oorzaak zou zijn ]

Ik hoop niet dat het aan die spaces ligt, want dan zou mijn probleem daarmee wellicht ook te verklaren zijn…

Het heeft vooral te maken met wijzigingen in SYSTEM PREFERENCES.

en MET ZEKERHEID… het aanpassen van de energy stand…
dat geeft meteen bij de volgende start een veeeeeeeel tragere opstart.
Ik ben daar nu al een week niet aan geweest en hij start nog steeds in ruwweg 30 seconden !
so far so good… alleen had ik echt wel liever de energy stand op 30 minuten gehad, nu gaat hij snel in slaap…
Gelukkig kon ik wel de verplichte ingave van mijn wachtwoord uitschakelen via system preferences… dat had geen wijziging in de opstarttijd tot gevolg ! :slight_smile:

wat is jouw probleem ??? Ik zie niet meteen een post

Het gaat om dit onderwerp: