iMac opnieuw opgestart

Zoals de titel al zecht was me iMac opnieuw opgestart, toen ik ging ontbijten en terugkwam stond er een berichtje 'uw iMac is opnieuw opgestart'.
Dit is de foutmelding die er stond:

[quote]
Interval Since Last Panic Report: 288862 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: 2178B25A-02B2-447B-99B5-EB4B1EC6F9F7

Mon Sep 3 09:57:02 2012
panic(cpu 2 caller 0xffffff80294b7b95): Kernel trap at 0xffffff802943fbea, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000000000000010, CR3: 0x000000036091e072, CR4: 0x00000000000606e0
RAX: 0xffffff8029a8eb04, RBX: 0x0000000000000000, RCX: 0xffffff8029a8eb00, RDX: 0x0000000000000000
RSP: 0xffffff8181e53d90, RBP: 0xffffff8181e53dc0, RSI: 0x000000005048887e, RDI: 0xffffff8047b7f5e8
R8: 0x0000000000796b05, R9: 0x0000000000000000, R10: 0xffffff817b462000, R11: 0x0000000000000201
R12: 0xffffff8047b7f5e8, R13: 0xffffff8047b7f5f0, R14: 0xffffff8046d0b140, R15: 0x0000000000000001
RFL: 0x0000000000010086, RIP: 0xffffff802943fbea, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000000000000010, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x2

Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address
0xffffff8181e53a30 : 0xffffff802941d5f6
0xffffff8181e53aa0 : 0xffffff80294b7b95
0xffffff8181e53c70 : 0xffffff80294ce4ad
0xffffff8181e53c90 : 0xffffff802943fbea
0xffffff8181e53dc0 : 0xffffff802941a32a
0xffffff8181e53e50 : 0xffffff802944f990
0xffffff8181e53e80 : 0xffffff8029420abd
0xffffff8181e53eb0 : 0xffffff8029410448
0xffffff8181e53f00 : 0xffffff80294195fb
0xffffff8181e53f70 : 0xffffff80294a5ad6
0xffffff8181e53fb0 : 0xffffff80294ced13

BSD process name corresponding to current thread: iLoL

Mac OS version:
12B19

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.1.0: Tue Aug 14 13:29:55 PDT 2012; root:xnu-2050.9.2~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 3005059E-270B-3B9F-940D-7A66C05DDC9D
Kernel slide: 0x0000000029200000
Kernel text base: 0xffffff8029400000
System model name: iMac12,2 (Mac-942B59F58194171B)

System uptime in nanoseconds: 114656464598598
last loaded kext at 80953609733373: com.apple.filesystems.exfat 1.3 (addr 0xffffff7fab8a0000, size 61440)
last unloaded kext at 81013294437306: com.apple.filesystems.msdosfs 1.8 (addr 0xffffff7fab892000, size 57344)
loaded kexts:
com.parallels.filesystems.prlufs 2010.12.28
com.logmein.hamachi 1.0
org.virtualbox.kext.VBoxNetAdp 4.1.18
org.virtualbox.kext.VBoxNetFlt 4.1.18
org.virtualbox.kext.VBoxUSB 4.1.18
org.virtualbox.kext.VBoxDrv 4.1.18
com.parallels.kext.prl_vnic 7.0 15106.786747
com.parallels.kext.prl_netbridge 7.0 15106.786747
com.parallels.kext.prl_hid_hook 7.0 15106.786747
com.parallels.kext.prl_hypervisor 7.0 15106.786747
com.parallels.kext.prl_usb_connect 7.0 15106.786747
com.Cycling74.driver.Soundflower 1.5.2
com.usboverdrive.driver.hid 3.0.2
com.apple.filesystems.exfat 1.3
com.apple.filesystems.smbfs 1.8
com.apple.driver.AppleIntelProfile 97
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 75.15
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 100.12.69
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AppleHDA 2.3.0f2
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.3.0f2
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.2.6
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleBacklight 170.2.3
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.2d0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.10
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.0.33
com.apple.kext.AMDFramebuffer 8.0.0
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 8.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 8.0.0
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.AMDRadeonAccelerator 1.0.0
com.apple.driver.AppleIRController 320.15
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.1
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.1.0
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 34
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.2.1
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.1.6
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.5
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.2.5b3
com.apple.driver.AirPort.Atheros40 600.70.23
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.4.0
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.1.5
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.6.1
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.6
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.7
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.6
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.driver.AppleProfileTimestampAction 97
com.apple.driver.AppleProfileThreadInfoAction 97
com.apple.driver.AppleProfileRegisterStateAction 97
com.apple.driver.AppleProfileReadCounterAction 97
com.apple.driver.AppleProfileKEventAction 97
com.apple.driver.AppleProfileCallstackAction 97
com.apple.iokit.AppleProfileFamily 97
com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 165.5
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 165.5
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 235.27
com.apple.driver.DspFuncLib 2.3.0f2
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.9fc9
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.6
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.2
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.10d0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.2.0d16
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 1.1.8
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSource 1.1.8
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.2.6
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.3d11
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.0.9f8
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.driver.AppleHDAController 2.3.0f2
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.3.0f2
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 4.0.9f8
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.0.9f8
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.10d0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 19.0.26
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.4
com.apple.kext.AMD6000Controller 8.0.0
com.apple.kext.AMDSupport 8.0.0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.4
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 1.8.5
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.1
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.0.0
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.5.0
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.5.1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.5.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.1.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.6.0
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 2.0.3
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.0.0
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.iokit.IO80211Family 500.15
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.2.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.1.6
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.6.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 220
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 344
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.18
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.6
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: iMac12,2, BootROM IM121.0047.B1F, 4 processors, Intel Core i5, 2.7 GHz, 12 GB, SMC 1.72f2
Graphics: AMD Radeon HD 6770M, AMD Radeon HD 6770M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3230554638424353302D444A2D4620
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3230554638424353302D444A2D4620
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 4 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x029E, 0x434D534F344758334D314131333333433920
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x9A), Atheros 9380: 4.0.70.23-P2P
Bluetooth: Version 4.0.9f8 10405, 2 service, 18 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: ST31000528AS, 1 TB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5690H
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x850b, 0xfa200000 / 3
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 2
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8215, 0xfa111000 / 5
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
USB Device: Cruzer, 0x0781 (SanDisk Corporation), 0x5530, 0xfd140000 / 6
USB Device: USB-PS/2 Optical Mouse, 0x046d (Logitech Inc.), 0xc03e, 0xfd130000 / 5
USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfd110000 / 4
USB Device: IR Receiver, apple_vendor_id, 0x8242, 0xfd120000 / 3
[/quote]

Misschien handig om er bij te zetten ik heb 5 dagen geleden ongeveer 8GB RAM erbij gestopt, en ik was league of legends aan het installeren toen het gebeurde.

(ik weet niet of dit het goede subforum is)

MAC OSX 10.8.1 iMac mid 2011

Waarom je Mac herstarten terwijl je iets aan het installeren bent? :sealed:
"zecht"? :ftim:

Als de Mac verder nog normaal werkt zou ik er niets van aantrekken. Eventueel nog eens herstarten en kijken of je hetzelfde weer krijgt.

Nee, het herstarten gebeurde automatisch!
Ik ging ontbijten en toen ik TERUGKWAM stond dat bericht er ik heb hem dus NIET zelf uitgezet.

[quote=JeroenJK url=http://www.onemorething.nl/community/topic/imac-opnieuw-opgestart#post-2457094 time=1346653146]Als de Mac verder nog normaal werkt zou ik er niets van aantrekken. Eventueel nog eens herstarten en kijken of je hetzelfde weer krijgt.[/quote]

Misschien heb je teveel RAM, dat die iMac niet weet wat die met zoveel moet. :sarcastic: