indesign afbrekingen handmatig aanpassen

ik heb even een vraagje over id cs2 in quark kun je lelijke afrekingen hadmatig aanpassen (met appeltje streepje) zodat als je tekstwijzigingen krijgt de woorden weer meelopen zonder afbrekingsstreepje zit dat ook in id cs2 ik heb me rot lopen zoeken met allemaal toetsencombo's alleen ik kom er niet uit!

Bedoel je deze:

[id-help]
[b:01c90b88b8]Woordafbreking handmatig instellen[/b:01c90b88b8]

U kunt woorden handmatig of automatisch afbreken, maar ook een combinatie van beide methoden gebruiken. De veiligste werkwijze bij handmatige woordafbreking is het invoegen van een zacht afbreekstreepje, dat pas zichtbaar is als het woord aan het einde van een regel wordt afgebroken. Als u een zacht afbreekstreepje aan het begin van een woord plaatst, wordt dat woord niet afgebroken.

Woorden handmatig afbreken:

Klik met het Tekst-gereedschap op de plaats waar u het afbreekstreepje wilt invoegen.
Voer een van de volgende handelingen uit:
Kies Tekst > Speciaal teken invoegen > Zacht afbreekstreepje.
Druk op Ctrl+Shift± (Windows) of Command+Shift± (Mac OS) om een zacht afbreekstreepje in te voegen.
Opmerking: Als u een zacht afbreekstreepje in een woord invoert, is het niet zeker dat het woord wordt afgebroken. De uiteindelijke afbreking hangt af van andere instellingen voor woordafbreking en compositie. Door een zacht afbreekstreepje in een woord in te voeren, wordt dat woord echter altijd bij het zachte afbreekstreepje afgebroken.
[/id-help]

ja die bedoelde ik thanx