Inloggen via iBook op netwerk - automatisch Mounten Schijf

Hoe kan ik nou, als ik met een iBook draadloos via een Airport Exterme gedeelde partities kan benaderen, ook direct tijdens het inloggen alles op mijn bureaublad kan zien Zonder appletje-K en naam/pasword en volume selecteren moet doen dat wil (mijn partner) kunnen omdat ze bij de iPhoto's & iTunes Mpr3 wil kunnen zonder achter mijnimac boven te kruipen maar zoals we dat bedacht hebbenb op de bank met iBook op schoot eenvuodig doen

Suggesties ?
Ik heb al Sharepoint / Wakeup aanstaan dat loopt
nu nog de overbodige handelingen tijdens het inlogen vermijden …

sleep je verbonden server icoontje naar je inlogitems onder accounts in system prefs..