iPad WiFi disconnect

Op mijn beide iPads (iPad 2 en 3e gen.) doet zich het volgende, zeer irritante verschijnsel voor.
Als er gedurende wat langere tijd tekst ingetypt is (in mail, Evernote, enz.) en je wil vervolgens het bericht/de tekst verzenden of opslaan blijkt de WiFi-verbinding verbroken te zijn. Ook bij langdurig lezen in een bestand of webpagina gebeurt hetzelfde. Ik moet dan via Instellingen, Wifi, de verbinding handmatig herstellen.
Op de iPhones doet dit probleem zich niet voor. Ik kan nergens een instelling vinden waar dit time-out gedrag aangepast kan worden.
Wie weet raad?

Zelf al iets geprobeerd?
http://www.youtube.com/watch?v=E-5biViVxR8