iPhone op afstand onbruikbaar maken na verlies/diefstal

Hallo,

Ik hoorde Steve Jobs tijdens zijn Keynote vertellen dat je de iPhone op afstand onklaar kan maken na verlies/diefstal, zodat onverlaten hem niet kunnen gebruiken en je informatie veilig is.

Weet iemand of dat inderdaad zo is en hoe dat kan dat dan geregeld worden? Ben toevallig een week na aanschaf van mijn iPhone m’n oude mobiel kwijtgeraakt en werd er zo aan herinnerd. Je halve leven staat erop voor je het weet!

Ik heb hier een 1e gen iPhone met de nieuwe firmware maar ik kan op de iPhone zelf geen functie ervoor vinden of een aanwijzing. Steve heeft er idd over gehad (mag hopen dit voor zowel zakelijk als consument geld).

Misschien dat het via MobileME kan? ik heb er nog niet na gekeken daar.
Maar vanmiddag kan ik de iPhone 3G halen misschien het daar alleen mee kan (wat ik vermoed).

waren dat niet bedrijven die dat met hun server software konden doen, dat dacht ik toch

[quote:77b9cb2f20="defores"]Maar vanmiddag kan ik de iPhone 3G halen misschien het daar alleen mee kan (wat ik vermoed).[/quote:77b9cb2f20] Lijkt mij dat het een puur software matige zaak is, en dus ook kan met een originele iPhone met 2.0 erop.

[quote:233cf2b2af="francisp"]waren dat niet bedrijven die dat met hun server software konden doen, dat dacht ik toch[/quote:233cf2b2af]

Ja, bedrijven kunnen dit op afstand doen. Vermoedelijk e.o.a. professioneel software-pakket.

[quote:38ac2235d4="JWB"]Vermoedelijk e.o.a. professioneel software-pakket.[/quote:38ac2235d4] Remote wipe is een onderdeel van Microsoft Exchange ActiveSync.

Volgens mij werkt dat alleen als je Exchange hebt als main server. Dan kan je een mass wipe doen. Het zou miscien ook kunnen met mobileme. Maar die leegt dan ook je address boek.

Maar wat je zag op de keynote was Exchange.

Ik heb gelezen dat het met Kerio (alternatief voor MS Exchange) ook kan.

En via de IMEI code kunnen ze het ding ook effectief onbruikbaar maken. http://en.wikipedia.org/wiki/International_Mobile_Equipment_Identity

Maar wat jij bedoeld is idd de data erassen, zodat belangrijke (bedrijfs) info geheim blijft.

Ja, ik begrijp nu inmiddels dat het alleen kan als je een zakelijke telefoon hebt, en dat je alleen door middel van Serversoftware de boel kan erasen, en dan alleen als de telefoon voldoende stroom heeft en aanstaat. Dan is het blokkeren van het IMEI nummer de beste optie. Wat misschien een optie is dat de politie bijv. de telefoon kan traceren met driehoeksmeting via de GPS masten, en de ingebouwde GPS, dan kunnen ze gelijk een hele bende oprollen...

Kan dat, op afstand de locatiesoftware aanzetten? Weet iemand dat?

[quote:bce01499e1="Macman"]Kan dat, op afstand de locatiesoftware aanzetten? Weet iemand dat?[/quote:bce01499e1]

Ik hoop het niet eigenlijk. Dat zou nogal een inbreuk op je privacy betekenen wanneer dat misbruikt kan worden.

Ongetwijfeld is zoiets best mogelijk, maar niet out of the box...

Ik heb zelf al met het idee zitten spelen om een webserver te laten draaien op m’n iPhone. Die zou dan een simpele pagina kunnen serven die mbv de GPS software de locatie van de telefoon laat zien. Dat vereist echter wel wat ge-hack.

Voor Palm os en andere mobiele besturingssystemen bestaat een programma die, als je een mailtje naar je (gestolen) telefoon stuurt, de boel blokkeert en/of wist. Denk dat dit progje ook wel voor de iPhone op de markt komt.

[quote:9c3131b203="iDuck"]Voor Palm os en andere mobiele besturingssystemen bestaat een programma die, als je een mailtje naar je (gestolen) telefoon stuurt, de boel blokkeert en/of wist. Denk dat dit progje ook wel voor de iPhone op de markt komt.[/quote:9c3131b203]

Je zou dus ook een mailtje kunnen sturen wat een mailtje met de locatie stuurt, kompleet met een google maps link, dan zou ik de dief kunnen opzoeken, of mijn telefoon terugvinden… Alleen als je zelf dat programma erop staat moet je wel een wachtwoord o.i.d. meesturen, anders kan iedereen dat doen bij je…

Moet wel snel, binnen 5 uur, voordat de batterij leeg is, en dan moet natuurlijk niet het netwerk van T-Mobile er net uit liggen… :wink:

[quote:b7f57d4126="Macman"]Ja, ik begrijp nu inmiddels dat het alleen kan als je een zakelijke telefoon hebt, en dat je alleen door middel van Serversoftware de boel kan erasen, en dan alleen als de telefoon voldoende stroom heeft en aanstaat. Dan is het blokkeren van het IMEI nummer de beste optie. Wat misschien een optie is dat de politie bijv. de telefoon kan traceren met driehoeksmeting via de GPS masten, en de ingebouwde GPS, dan kunnen ze gelijk een hele bende oprollen...

Kan dat, op afstand de locatiesoftware aanzetten? Weet iemand dat?[/quote:b7f57d4126]

Voor de beeldvorming: in Nederland worden per dag meer telefoons afgeluisterd dan per jaar in heel Amerika. Verder kan de politie - onder voorwaarden, maar die zijn niet erg hoog - de “historische gegevens” van een GSM opvragen (ik meen maximaal tot 3 maanden terug in het verleden) en ook de actuele locatiegegevens. Zodra een GSM ingeschakeld staat, zendt ie elke zoveel seconden een signaal uit naar een nabijgelegen telefoonpaal, die vervolgens aan de telefooncentrale vertelt waar de GSM zich bevindt. Dat moet ook wel, anders is de GSM onvindbaar voor de centrale en kun je niet gebeld worden. Omdat de GSM zelf vertelt aan de centrale waar hij is, is het ook zo dat je op vakantie na de landing en het uitstappen allerlei sms’jes krijgt over “goedkoop” lokaal bellen :-D.

Dus: iedereen met een GSM is traceerbaar, mist aan de voorwaarden is voldaan voor het opvragen van die gegevens.

Je zou zeggen, na diefstal van je telefoon gaat de politie gelijk kijken waar hij zich bevindt, en kan zo eventueel een hele bende oprollen. Na een inbraak bij mijn zusje waren ook twee mobiele telefoons gestolen, er werd zelfs mee naar Joegoslavië gebeld zoals ze later aan rekeningen konden zien. Je zou zeggen, een buitenkans voor de politie, kijk waar gebeld is en je lost waarschijnlijk meteen een hele reeks diefsatallen op. Maar wat werd er gedaan? Niks. Mocht niet i.v.m. de privacy van de verdachten...

En zo blijft blijft men een hoop mankracht verspillen aan het opnemen en onderzoeken van diefstallen door criminelen die vrolijk doorgaan.

Zou zeggen, zodra je aangifte hebt gedaan, laat de provider checken waar de telefoon is(hopelijk staat tie nog aan dan).

Maar blijkbaar moet je eerst gestudeerd hebben om te begrijpen waarom dit niet gebeurt.

[quote:4e1dd760c5="Macman"]Je zou zeggen, na diefstal van je telefoon gaat de politie gelijk kijken waar hij zich bevindt, en kan zo eventueel een hele bende oprollen. (...) Maar wat werd er gedaan? Niks. Mocht niet i.v.m. de privacy van de verdachten...

En zo blijft blijft men een hoop mankracht verspillen aan het opnemen en onderzoeken van diefstallen door criminelen die vrolijk doorgaan.

Zou zeggen, zodra je aangifte hebt gedaan, laat de provider checken waar de telefoon is(hopelijk staat tie nog aan dan).

Maar blijkbaar moet je eerst gestudeerd hebben om te begrijpen waarom dit niet gebeurt.[/quote:4e1dd760c5]

Ik heb er gelukkig voor gestudeerd, ben strafrechtadvocaat :stuck_out_tongue:

Geloof mij maar, er wordt superveel getapt en onderzocht aan de hand van (historische) telefoongegevens. Maar juist omdat dit middel zo’n inbreuk op de privacy oplevert, mag het alleen bij de zwaardere misdrijven worden ingezet. Diefstal van een GSM, hoe vervelend ook, is in het scala aan strafzaken een minder ernstig delict. Om dezelfde reden kunnen videobeelden van een bewakingscamera wel bij zwaardere delicten worden onderzocht / bekeken, maar niet bij de wat eenvoudigere zaken.

[quote:d11f76e6c9="dsm"][quote:d11f76e6c9="Macman"]Je zou zeggen, na diefstal van je telefoon gaat de politie gelijk kijken waar hij zich bevindt, en kan zo eventueel een hele bende oprollen. (...) Maar wat werd er gedaan? Niks. Mocht niet i.v.m. de privacy van de verdachten...

En zo blijft blijft men een hoop mankracht verspillen aan het opnemen en onderzoeken van diefstallen door criminelen die vrolijk doorgaan.

Zou zeggen, zodra je aangifte hebt gedaan, laat de provider checken waar de telefoon is(hopelijk staat tie nog aan dan).

Maar blijkbaar moet je eerst gestudeerd hebben om te begrijpen waarom dit niet gebeurt.[/quote:d11f76e6c9]

Ik heb er gelukkig voor gestudeerd, ben strafrechtadvocaat :stuck_out_tongue:

Geloof mij maar, er wordt superveel getapt en onderzocht aan de hand van (historische) telefoongegevens. Maar juist omdat dit middel zo’n inbreuk op de privacy oplevert, mag het alleen bij de zwaardere misdrijven worden ingezet. Diefstal van een GSM, hoe vervelend ook, is in het scala aan strafzaken een minder ernstig delict. Om dezelfde reden kunnen videobeelden van een bewakingscamera wel bij zwaardere delicten worden onderzocht / bekeken, maar niet bij de wat eenvoudigere zaken.[/quote:d11f76e6c9]

Wat ik eigenlijk probeer te zeggen, als zo’n telefoon onderdeel is van een grote diefstal kan je er een heleboel mee oplossen en voorkomen, is het dan ook n iet toegestaan? of wordt dat van geval tot geval bekeken?

[quote:7716ea55cd="Macman"]Wat ik eigenlijk probeer te zeggen, als zo'n telefoon onderdeel is van een grote diefstal kan je er een heleboel mee oplossen en voorkomen, is het dan ook n iet toegestaan? of wordt dat van geval tot geval bekeken?[/quote:7716ea55cd]

Dit is wat de wet er over zegt (ik ben onvolledig in de weergave van de wettekst, maar voor de beeldvorming): :sotp:

Artikel 126m Wetboek van Strafvordering

In geval van verdenking van een misdrijf als omschreven in artikel 67, eerste lid, dat gezien zijn aard of de samenhang met andere door de verdachte begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert, kan de officier van justitie, indien het onderzoek dit dringend vordert, aan een opsporingsambtenaar bevelen dat met een technisch hulpmiddel niet voor het publiek bestemde communicatie die plaatsvindt met gebruikmaking van de diensten van een aanbieder van een communicatiedienst, wordt opgenomen.

Het bevel is schriftelijk en vermeldt:

(bla bla…)

Het bevel, bedoeld in het eerste lid, kan slechts worden gegeven na schriftelijke machtiging, op vordering van de officier van justitie te verlenen door de rechter-commissaris. Artikel 126l, vijfde tot en met achtste lid, is van overeenkomstige toepassing.

Voor zover het belang van het onderzoek dit bepaaldelijk vordert, kan indien toepassing is gegeven aan het eerste lid tot degene van wie redelijkerwijs kan worden vermoed dat hij kennis draagt van de wijze van versleuteling van de communicatie, de vordering worden gericht medewerking te verlenen aan het ontsleutelen van de gegevens door hetzij deze kennis ter beschikking te stellen, hetzij de versleuteling ongedaan te maken.

Dat artikel 67 waarnaar wordt verwezen, bepaalt voor welke feiten voorlopige hechtenis is toegelaten:

Artikel 67

[1.]
Een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden gegeven in geval van verdenking van:

a.
een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld;
b.
een der misdrijven omschreven in de artikelen 132, 138a, 138b, 139c, 139d, eerste en tweede lid, 161sexies, eerste lid, onder 1°, en tweede lid,137c, tweede lid, 137d, tweede lid, 137e, tweede lid, 137g, tweede lid, 285, eerste lid, 285b, 300, eerste lid, 321, 323a, 326c, tweede lid, 350, 350a, 351, 395, 417bis en 420quater van het Wetboek van Strafrecht;
c.
een der misdrijven omschreven in:
artikel 122, eerste lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
artikel 175, tweede lid, onderdeel b, of derde lid in verbinding met het eerste lid, onderdeel b, van de Wegenverkeerswet 1994;
artikel 30, tweede lid, van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag;
de artikelen 52, 53, eerste lid en 54 van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst;
artikel 31 van de Wet op de kansspelen;
artikel 11, tweede lid, van de Opiumwet;
artikel 55, tweede lid, van de Wet wapens en munitie;
de artikelen 5:56, 5:57 en 5:58 van de Wet op het financieel toezicht.
2.
Het bevel kan voorts worden gegeven indien geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland van de verdachte kan worden vastgesteld en hij verdacht wordt van een misdrijf waarvan de rechtbanken kennis nemen en waarop, naar de wettelijke omschrijving gevangenisstraf is gesteld.

[3.]
De voorgaande leden van dit artikel vinden alleen toepassing wanneer uit feiten of omstandigheden blijkt van ernstige bezwaren tegen de verdachte.

In afwijking van het derde lid zijn ernstige bezwaren niet vereist voor een bevel tot bewaring bij verdenking van een terroristisch misdrijf.

Zie verder deze pagina voor iets meer info. Ik kwam die pagina toevallig tegen…