isync spook

af en toe verander ik wel eens een afspraak in mijn agenda (een mens wil toch wat) wanneer ik dan sync heb ik soms 250 veranderingen... vind ik wel veel! Zo druk ben ik nou ook weer niet... wat kan dat zijn?

Met wat sync je ? Het zou kunnen dat dat apparaat bij elke wijziging die je doet ook alle andere wijzigt (bijv. de aanmaakdatum of iets dergelijks)