itunes 10,5,3 krijg ik niet meer opgestart?

Als ik itunes opstart krijg een venster waar ik opnieuw op kan starten of sluiten.. Bij opnieuw opstarten krijg ik dit zelfde venster weer terug. Al eens de software verwijdert met adzapp en opnieuw geinstaleerd maar krijg itunes niet werkend. Tevens al het schijfhulpprogramma laten draaien zonder succes. Help wie weet de oplossing?

AppZapper in de eerste plaats niet gebruiken. Heb je nergens voor nodig en kan alleen maar kwaad doen.
In de tweede plaats is het handig om je probleem wat beter te verwoorden, bijv. met schermafbeeldingen hier te plaatsen.

(iTunes kan je gewoon updaten via Software-update i.p.v. apart de dmg te downloaden)

Hallo Hans
Voor de goede orde ik heb itunes helemaal verwijdert en daarna opnieuw er op gezet maar hij blijft met het crash rapport komen. Ik kan hier wel een schermafbeelding opzetten maar dan krijg je nog niet de helft te zien van het hele rapport.
[img]/uploads/community/e3ddbe3913ec1c3abb59c6d1bbccd6556133296f_0.png[/img]

Probeer het volgende:
Sluit iTunes af en ga dan naar je thuisbibliotheek (dus [b]niet[/b] de bibliotheek op hd macintosh, maar de bibliotheek in je thuis/homefolder) en verwijder com.apple.iTunes.plist:

[img]/uploads/community/1d1607043a358b2326eec32a44706d31378485fb_0.png[/img]

Start daarna iTunes weer op en kijk of het nu wel goed gaat.

Hallo Hans
Itunes krijg ik met geen mogelijkheid opgestart ook na het verwijderen van com.apple.itunes.plist.

Misschien als je de tekst van het hele rapport kopieert en hier plaatst, zijn er nog anderen die er iets uit kunnen halen waardoor de oorzaak van het niet-opstarten van iTunes achterhaald kan worden.

Zal ik doen.
Blijf het maar een gek probleem vinden.

Process: iTunes [327]
Path: /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunes
Identifier: com.apple.iTunes
Version: 10.5.3 (10.5.3)
Build Info: iTunes-10530301~1
Code Type: X86 (Native)
Parent Process: launchd [153]

Date/Time: 2012-02-20 16:50:38.970 +0100
OS Version: Mac OS X 10.6.8 (10K549)
Report Version: 6

Interval Since Last Report: 41055 sec
Crashes Since Last Report: 33
Per-App Interval Since Last Report: 62 sec
Per-App Crashes Since Last Report: 31
Anonymous UUID: 76D4D437-76E1-4223-8A75-BF6F8D18D2A5

Exception Type: EXC_CRASH (SIGABRT)
Exception Codes: 0x0000000000000000, 0x0000000000000000
Crashed Thread: 0 Dispatch queue: com.apple.main-thread

Application Specific Information:
abort() called

Thread 0 Crashed: Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 libSystem.B.dylib 0x9996dc5a __kill + 10
1 libSystem.B.dylib 0x9996dc4c kill$UNIX2003 + 32
2 libSystem.B.dylib 0x99a005a5 raise + 26
3 libSystem.B.dylib 0x99a166e4 abort + 93
4 libSystem.B.dylib 0x99913575 free + 129
5 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c2201d DisposePtr + 37
6 com.apple.DesktopVideoOut 0x25d336cb DVOClose + 161
7 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c6cdcc CallComponentFunctionCommonWithStorage(char**, ComponentParameters*, long (*)(), unsigned long) + 54
8 com.apple.DesktopVideoOut 0x25d332e4 DVOComponentDispatch + 98
9 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c6551f CallComponentDispatch + 29
10 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c658a8 CallComponentClose + 43
11 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c657d1 CloseComponentInternal(ComponentInstanceRecord*) + 101
12 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c65752 CloseComponent + 46
13 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c63814 OpenAComponent + 493
14 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c69149 OpenComponent + 24
15 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c655cc CallComponent + 171
16 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c6551f CallComponentDispatch + 29
17 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93cf3e15 CallComponentVersion + 37
18 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c94440 getComponentVersion(RegisteredComponent*) + 213
19 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c5dede DestroyOlder(RegisteredComponent*, long) + 126
20 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c5d9bc RegisterComponentResourcePtr + 709
21 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c5cfcc registerSystemComponents + 287
22 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c5cdd1 FindNextComponentInternal(ComponentRecord*, ComponentDescription*, unsigned long) + 86
23 ...ple.CoreServices.CarbonCore 0x93c5cd64 FindNextComponent + 61
24 com.apple.QuickTime 0x99ab5ebd EnterMovies_priv + 411
25 com.apple.QuickTime 0x99ab59fa EnterMovies + 16
26 com.apple.iTunes 0x0078661c 0x1000 + 7886364
27 com.apple.iTunes 0x00009a20 0x1000 + 35360
28 com.apple.iTunes 0x00009975 0x1000 + 35189
29 com.apple.iTunes 0x000098e5 0x1000 + 35045
30 com.apple.Foundation 0x9965edb3 _nsnote_callback + 176
31 com.apple.CoreFoundation 0x9888e763 __CFXNotificationPost + 947
32 com.apple.CoreFoundation 0x9888e16a _CFXNotificationPostNotification + 186
33 com.apple.Foundation 0x99653c50 -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:userInfo:] + 128
34 com.apple.Foundation 0x9966105d -[NSNotificationCenter postNotificationName:object:] + 56
35 com.apple.AppKit 0x95bbe511 -[NSApplication finishLaunching] + 493
36 com.apple.AppKit 0x95bbdf0d -[NSApplication run] + 79
37 com.apple.iTunes 0x00004b5e 0x1000 + 15198
38 com.apple.iTunes 0x000049c9 0x1000 + 14793

Thread 1: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libSystem.B.dylib 0x99933382 kevent + 10
1 libSystem.B.dylib 0x99933a9c _dispatch_mgr_invoke + 215
2 libSystem.B.dylib 0x99932f59 _dispatch_queue_invoke + 163
3 libSystem.B.dylib 0x99932cfe _dispatch_worker_thread2 + 240
4 libSystem.B.dylib 0x99932781 _pthread_wqthread + 390
5 libSystem.B.dylib 0x999325c6 start_wqthread + 30

Thread 2:
0 libSystem.B.dylib 0x99932412 __workq_kernreturn + 10
1 libSystem.B.dylib 0x999329a8 _pthread_wqthread + 941
2 libSystem.B.dylib 0x999325c6 start_wqthread + 30

Thread 3:
0 com.apple.CoreFP 0x24a85103 YlCJ3lg + 1587475
1 com.apple.CoreFP 0x24b35852 X46O5IeS + 3026
2 com.apple.iTunes 0x009939d7 0x1000 + 10037719
3 com.apple.iTunes 0x0099531a 0x1000 + 10044186
4 com.apple.iTunes 0x00a64254 0x1000 + 10891860
5 com.apple.iTunes 0x000090d9 0x1000 + 32985
6 com.apple.iTunes 0x00008f84 0x1000 + 32644
7 com.apple.iTunes 0x008489f9 0x1000 + 8681977
8 libSystem.B.dylib 0x9993a259 _pthread_start + 345
9 libSystem.B.dylib 0x9993a0de thread_start + 34

Thread 4:
0 libSystem.B.dylib 0x9990cafa mach_msg_trap + 10
1 libSystem.B.dylib 0x9990d267 mach_msg + 68
2 com.apple.CoreFoundation 0x988702df __CFRunLoopRun + 2079
3 com.apple.CoreFoundation 0x9886f3c4 CFRunLoopRunSpecific + 452
4 com.apple.CoreFoundation 0x98875304 CFRunLoopRun + 84
5 com.apple.iTunes 0x0000b2fe 0x1000 + 41726
6 com.apple.iTunes 0x008489f9 0x1000 + 8681977
7 libSystem.B.dylib 0x9993a259 _pthread_start + 345
8 libSystem.B.dylib 0x9993a0de thread_start + 34

Thread 0 crashed with X86 Thread State (32-bit):
eax: 0x00000000 ebx: 0x99a16693 ecx: 0xbfffef1c edx: 0x9996dc5a
edi: 0x01f4d000 esi: 0x00000002 ebp: 0xbfffef38 esp: 0xbfffef1c
ss: 0x00000023 efl: 0x00000282 eip: 0x9996dc5a cs: 0x0000000b
ds: 0x00000023 es: 0x00000023 fs: 0x00000000 gs: 0x0000000f
cr2: 0x027fe000

Binary Images:
0x1000 - 0xfb6fe3 com.apple.iTunes 10.5.3 (10.5.3) <482035DE-840C-702A-598E-D43A8868D4D8> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/iTunes
0x11ff000 - 0x127afef com.apple.iTunes.iPodUpdater 10.4 (10.4) <27D5D8A6-3AF1-0B70-D292-D5423E99CA9F> /Applications/iTunes.app/Contents/Frameworks/iPodUpdater.framework/Versions/A/iPodUpdater
0x12bf000 - 0x12e4ff7 com.apple.avfoundationcf 2.0 (60.1) <2D4DFC71-1195-4549-658B-7295F37AAEC3> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Versions/A/AVFoundationCF
0x130c000 - 0x1311ff7 com.apple.iPod 1.6 (17) <4CCD2720-D270-C0D2-1E14-1374779C2401> /System/Library/PrivateFrameworks/iPod.framework/Versions/A/iPod
0x1317000 - 0x15f3fe7 +libgnsdk_dsp.1.9.5.dylib 1.9.5 (compatibility 1.9.5) <E468D2B0-295A-D520-C02A-5383413B5DDE> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_dsp.1.9.5.dylib
0x1615000 - 0x1648fe7 +libgnsdk_musicid.1.9.5.dylib 1.9.5 (compatibility 1.9.5) <F6487E48-3B93-7C89-7734-85600749661D> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_musicid.1.9.5.dylib
0x1655000 - 0x171ffe7 +libgnsdk_sdkmanager.1.9.5.dylib 1.9.5 (compatibility 1.9.5) <70001144-C144-B6D7-3CA9-836ACD97CE9F> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_sdkmanager.1.9.5.dylib
0x1736000 - 0x1778fe7 +libgnsdk_submit.1.9.5.dylib 1.9.5 (compatibility 1.9.5) <AB1597CE-FBAC-6C05-330E-879EDD036C94> /Applications/iTunes.app/Contents/MacOS/libgnsdk_submit.1.9.5.dylib
0x177d000 - 0x17c2ff7 com.apple.CoreMedia.AVCFSupport 1.0 (705.24.4) <FAEC8CE1-BF17-B566-38E3-98E97C2403CE> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Support/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x17e1000 - 0x1b4cff3 com.apple.MediaToolbox.AVCFSupport 1.0 (705.24.4) <B801EFCB-07D9-2A94-9E7A-530AD7E892AA> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Support/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x1bb1000 - 0x1ef1feb com.apple.VideoToolbox.AVCFSupport 1.0 (705.24.4) <A4DBF709-3753-2F20-B20D-1D5DB80F3997> /System/Library/PrivateFrameworks/AVFoundationCF.framework/Support/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x24900000 - 0x24c07ff7 com.apple.CoreFP 2.0.37 (2.0.37) <4C3E5DC4-5ABC-AF49-C59E-67D5CF6D79CF> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP.framework/CoreFP
0x25d32000 - 0x25deffe2 com.apple.DesktopVideoOut 1.2.7 (1.2.7) <54E0C747-1169-FB4A-2CB4-9EA9BD5398F8> /Library/QuickTime/DesktopVideoOut.component/Contents/MacOS/DesktopVideoOut
0x26800000 - 0x27540fe7 com.apple.CoreFP1 1.13.35 (1.13.35) <CDB58308-9549-CABD-19E6-8AEBEA32A98B> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreFP1.framework/CoreFP1
0x8fe00000 - 0x8fe4163b dyld 132.1 (???) <4CDE4F04-0DD6-224E-ACE5-3C06E169A801> /usr/lib/dyld
0x9008c000 - 0x9008ffe7 libmathCommon.A.dylib 315.0.0 (compatibility 1.0.0) <1622A54F-1A98-2CBE-B6A4-2122981A500E> /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x90127000 - 0x901c4fe3 com.apple.LaunchServices 362.3 (362.3) <15B47388-16C8-97DA-EEBB-1709E136169E> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x901c5000 - 0x901ddff7 com.apple.CFOpenDirectory 10.6 (10.6) <D1CF5881-0AF7-D164-4156-9E9067B7FA37> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x901de000 - 0x901eeff7 libsasl2.2.dylib 3.15.0 (compatibility 3.0.0) <C8744EA3-0AB7-CD03-E639-C4F2B910BE5D> /usr/lib/libsasl2.2.dylib
0x901ef000 - 0x903d1fff com.apple.imageKit 2.0.3 (1.0) <6E557757-26F7-7941-8AE7-046EC1871F50> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x903d2000 - 0x905fdff3 com.apple.QuartzComposer 4.2 ({156.30}) <2C88F8C3-7181-6B1D-B278-E0EE3F33A2AF> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x906e0000 - 0x90757ff3 com.apple.backup.framework 1.2.2 (1.2.2) <D65F2FCA-15EB-C200-A08F-7DC4089DA6A2> /System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x9076b000 - 0x907c1ff7 com.apple.MeshKitRuntime 1.1 (49.2) <CB9F38B1-E107-EA62-EDFF-02EE79F6D1A5> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitRuntime.framework/Versions/A/MeshKitRuntime
0x907c2000 - 0x907c3ff7 com.apple.audio.units.AudioUnit 1.6.7 (1.6.7) <93EC71F1-4D4E-F456-8EFE-32E7EFD7A064> /System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x9080e000 - 0x90e89ff7 com.apple.CoreAUC 6.11.03 (6.11.03) <42B31B0F-18F9-29D2-A67C-7B81A47F6D67> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
0x90e8a000 - 0x90ed1ffb com.apple.CoreMediaIOServices 140.0 (1496) <DA152F1C-8EF4-4F5E-6D60-82B1DC72EF47> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaIOServices.framework/Versions/A/CoreMediaIOServices
0x90ed2000 - 0x90ef3fe7 com.apple.opencl 12.3.6 (12.3.6) <B4104B80-1CB3-191C-AFD3-697843C6BCFF> /System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x90ef4000 - 0x90f1cff7 libxslt.1.dylib 3.24.0 (compatibility 3.0.0) <315D97C2-4E1F-A95F-A759-4A3FA5639E75> /usr/lib/libxslt.1.dylib
0x90f1d000 - 0x90f3dfe7 libresolv.9.dylib 41.1.0 (compatibility 1.0.0) <8C2B5FA8-2469-21C7-D297-F95A0FFE5F19> /usr/lib/libresolv.9.dylib
0x90f3e000 - 0x90f45ff3 com.apple.print.framework.Print 6.1 (237.1) <F5AAE53D-5530-9004-A9E3-2C1690C5328E> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x915a6000 - 0x915effe7 libTIFF.dylib ??? (???) <4A3EF156-D4FE-95E2-FA05-7BD76FF27CEC> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x91629000 - 0x91637ff7 com.apple.opengl 1.6.14 (1.6.14) <82622F67-E032-0BF6-A78D-50B346E8D0FD> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x91638000 - 0x91646fe7 libz.1.dylib 1.2.3 (compatibility 1.0.0) <33C1B260-ED05-945D-FC33-EF56EC791E2E> /usr/lib/libz.1.dylib
0x91647000 - 0x91678ff7 libGLImage.dylib ??? (???) <D18E2E76-DBF4-6930-039A-F66CA0D120B3> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x91679000 - 0x9167ffff com.apple.CommonPanels 1.2.4 (91) <2438AF5D-067B-B9FD-1248-2C9987F360BA> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x9170d000 - 0x91914feb com.apple.AddressBook.framework 5.0.4 (883) <E26855A0-8CEF-8C81-F963-A2BF9E47F5C8> /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x9199b000 - 0x91a9cfe7 libxml2.2.dylib 10.3.0 (compatibility 10.0.0) <C75F921C-F027-6372-A0A1-EDB8A6234331> /usr/lib/libxml2.2.dylib
0x91a9d000 - 0x91bdafe7 com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox 1.6.7 (1.6.7) <423BDE4D-5082-B6CA-BB2C-E22A037235A4> /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x91ce2000 - 0x91ce4ff7 libRadiance.dylib ??? (???) <41E5C5F4-A4C6-0416-08D0-422C88088558> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x91ce5000 - 0x91d25ff3 com.apple.securityinterface 4.0.1 (40418) <FED0C1B5-469E-ADFF-308E-C10B6A68AE45> /System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x91d26000 - 0x91e28fe7 libcrypto.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <015563C4-81E2-8C8A-82AC-31B38D904A42> /usr/lib/libcrypto.0.9.8.dylib
0x91e29000 - 0x91ed1ffb com.apple.QD 3.36 (???) <FA2785A4-BB69-DCB4-3BA3-7C89A82CAB41> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x91ed2000 - 0x91ed2ff7 com.apple.quartzframework 1.5 (1.5) <4EE8095D-5E47-1EB6-3A8A-6ECE3BEC8647> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x91ed3000 - 0x91f16ff7 com.apple.NavigationServices 3.5.4 (182) <8DC6FD4A-6C74-9C23-A4C3-715B44A8D28C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/NavigationServices.framework/Versions/A/NavigationServices
0x91f17000 - 0x91f51fe7 libssl.0.9.8.dylib 0.9.8 (compatibility 0.9.8) <C62A7753-99A2-6782-92E7-6628A6190A90> /usr/lib/libssl.0.9.8.dylib
0x91f52000 - 0x9200efff com.apple.ColorSync 4.6.8 (4.6.8) <920DD017-8B41-7334-E554-A85DB99EBD5A> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x92267000 - 0x922abfe7 com.apple.Metadata 10.6.3 (507.15) <74F05E64-2A68-BA10-CCD4-128D164E5A0F> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x922ac000 - 0x922afffb com.apple.help 1.3.2 (41.1) <8AC20B01-4A3B-94BA-D8AF-E39034B97D8C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x922b0000 - 0x9232bfff com.apple.AppleVAFramework 4.10.27 (4.10.27) <BFD2D1CA-535C-F16F-0EB5-04905ABD65CF> /System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x9232c000 - 0x9234bff7 com.apple.CoreVideo 1.6.2 (45.6) <EB53CAA4-5EE2-C356-A954-5775F7DDD493> /System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x9234c000 - 0x92458fe7 libGLProgrammability.dylib ??? (???) <6167CEB0-D8D6-C4D9-DD74-49755ADB540F> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLProgrammability.dylib
0x92465000 - 0x9289aff7 libLAPACK.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <5E2D2283-57DE-9A49-1DB0-CD027FEFA6C2> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x9289b000 - 0x9289fff7 libGIF.dylib ??? (???) <3B4E6D0B-89EB-251F-3693-5187254D5BE2> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x928a0000 - 0x929cdffb com.apple.MediaToolbox 0.484.60 (484.60) <A7FE2739-64A7-40EB-A6E7-69FBCE3C87D4> /System/Library/PrivateFrameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x929f5000 - 0x929f5ff7 liblangid.dylib ??? (???) <B99607FC-5646-32C8-2C16-AFB5EA9097C2> /usr/lib/liblangid.dylib
0x92a32000 - 0x9379afe7 com.apple.WebCore 6534.52 (6534.52.11) <28DB69F5-ACE5-2A67-4DC1-39EED479B56B> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/Frameworks/WebCore.framework/Versions/A/WebCore
0x9379b000 - 0x9395dfeb com.apple.ImageIO.framework 3.0.5 (3.0.5) <051752C3-8C25-CF4A-9BFB-C7B6D20E58E8> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x9395e000 - 0x93963ff7 com.apple.OpenDirectory 10.6 (10.6) <0603680A-A002-D294-DE83-0D028C6BE884> /System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x93964000 - 0x93966ff7 com.apple.securityhi 4.0 (36638) <6118C361-61E7-B34E-93DB-1B88108F8F18> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x93967000 - 0x93a8dfe7 com.apple.WebKit 6534.52 (6534.52.7) <A2FC4307-01BE-DC9E-82FE-68B13F3839A9> /System/Library/Frameworks/WebKit.framework/Versions/A/WebKit
0x93bcd000 - 0x93bfdff7 com.apple.MeshKit 1.1 (49.2) <5A74D1A4-4B97-FE39-4F4D-E0B80F0ADD87> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/MeshKit
0x93bfe000 - 0x93f1eff3 com.apple.CoreServices.CarbonCore 861.39 (861.39) <5C59805C-AF39-9010-B8B5-D673C9C38538> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x94014000 - 0x94075fe7 com.apple.CoreText 151.12 (???) <98F53C15-1D29-A2B3-0717-5A26A2699163> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x94076000 - 0x94082ff7 libkxld.dylib ??? (???) <9A441C48-2D18-E716-5F38-CBEAE6A0BB3E> /usr/lib/system/libkxld.dylib
0x94083000 - 0x940c6ff7 libGLU.dylib ??? (???) <6CC3CE6A-7024-C685-EADA-7F9DC27128E2> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x940c7000 - 0x940faff7 com.apple.AE 496.5 (496.5) <BF9673D5-2419-7120-26A3-83D264C75222> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x94181000 - 0x941efff7 com.apple.QuickLookUIFramework 2.3 (327.6) <74706A08-5399-24FE-00B2-4A702A6B83C1> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x942cf000 - 0x945f3fef com.apple.HIToolbox 1.6.5 (???) <21164164-41CE-61DE-C567-32E89755CB34> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x94628000 - 0x946a8feb com.apple.SearchKit 1.3.0 (1.3.0) <9E18AEA5-F4B4-8BE5-EEA9-818FC4F46FD9> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x946a9000 - 0x946bbff7 com.apple.MultitouchSupport.framework 207.11 (207.11) <6FF4F2D6-B8CD-AE13-56CB-17437EE5B741> /System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x94a26000 - 0x94d91ff7 com.apple.QuartzCore 1.6.3 (227.37) <E323A5CC-499E-CA9E-9BC3-537231449CAA> /System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x951e4000 - 0x951efff7 libCSync.A.dylib 545.0.0 (compatibility 64.0.0) <287DECA3-7821-32B6-724D-AE03A9A350F9> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/Resources/libCSync.A.dylib
0x9520b000 - 0x95258feb com.apple.DirectoryService.PasswordServerFramework 6.1 (6.1) <00A1A83B-0E7D-D0F4-A643-8C5675C2BB21> /System/Library/PrivateFrameworks/PasswordServer.framework/Versions/A/PasswordServer
0x952dc000 - 0x953bcfe7 com.apple.vImage 4.1 (4.1) <D029C515-08E1-93A6-3705-DD062A3A672C> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x953bd000 - 0x953d9fe3 com.apple.openscripting 1.3.1 (???) <2A748037-D1C0-6D47-2C4A-0562AF799AC9> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x953da000 - 0x95487fe7 libobjc.A.dylib 227.0.0 (compatibility 1.0.0) <9F8413A6-736D-37D9-8EB3-7986D4699957> /usr/lib/libobjc.A.dylib
0x95488000 - 0x954c0ff7 com.apple.LDAPFramework 2.0 (120.1) <131ED804-DD88-D84F-13F8-D48E0012B96F> /System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x954c1000 - 0x954e5ff7 libJPEG.dylib ??? (???) <7EBC924F-B2EE-68B0-4EA0-F99EF54F0306> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x954e6000 - 0x95528ff7 libvDSP.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <8A4721DE-25C4-C8AA-EA90-9DA7812E3EBA> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x95529000 - 0x9552aff7 com.apple.TrustEvaluationAgent 1.1 (1) <2D970A9B-77E8-EDC0-BEC6-7580D78B2843> /System/Library/PrivateFrameworks/TrustEvaluationAgent.framework/Versions/A/TrustEvaluationAgent
0x9552b000 - 0x955d9ff3 com.apple.ink.framework 1.3.3 (107) <233A981E-A2F9-56FB-8BDE-C2DEC3F20784> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x955da000 - 0x95600ffb com.apple.DictionaryServices 1.1.2 (1.1.2) <43E1D565-6E01-3681-F2E5-72AE4C3A097A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x95748000 - 0x957f4fe7 com.apple.CFNetwork 454.12.4 (454.12.4) <DEDCD006-389F-967F-3405-EDF541F406D7> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x957f5000 - 0x95806ff7 com.apple.LangAnalysis 1.6.6 (1.6.6) <3036AD83-4F1D-1028-54EE-54165E562650> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x95807000 - 0x958bffeb libFontParser.dylib ??? (???) <D2D0C922-5ED1-3AE9-6F99-707C74DF3E62> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x95aa5000 - 0x95aabfe7 com.apple.CommerceCore 1.0 (9.1) <521D067B-3BDA-D04E-E1FA-CFA526C87EB5> /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Frameworks/CommerceCore.framework/Versions/A/CommerceCore
0x95aac000 - 0x95baefef com.apple.MeshKitIO 1.1 (49.2) <D0401AC5-1F92-2BBB-EBAB-58EDD3BA61B9> /System/Library/PrivateFrameworks/MeshKit.framework/Versions/A/Frameworks/MeshKitIO.framework/Versions/A/MeshKitIO
0x95baf000 - 0x95bb3ff7 IOSurface ??? (???) <89D859B7-A26A-A5AB-8401-FC1E01AC7A60> /System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x95bb4000 - 0x96497ff7 com.apple.AppKit 6.6.8 (1038.36) <A353465E-CFC9-CB75-949D-786F6F7732F6> /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x96498000 - 0x964d2ff7 libcups.2.dylib 2.8.0 (compatibility 2.0.0) <6875335E-0993-0D77-4E80-41763A8477CF> /usr/lib/libcups.2.dylib
0x964d3000 - 0x96510ff7 com.apple.SystemConfiguration 1.10.8 (1.10.2) <50E4D49B-4F61-446F-1C21-1B2BA814713D> /System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x97465000 - 0x97593fe7 com.apple.CoreData 102.1 (251) <87FE6861-F2D6-773D-ED45-345272E56463> /System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x97594000 - 0x975d8ff3 com.apple.coreui 2 (114) <2234855E-3BED-717F-0BFA-D1A289ECDBDA> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x975d9000 - 0x97633fe7 com.apple.CorePDF 1.4 (1.4) <78A1DDE1-1609-223C-A532-D282DC5E0CD0> /System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x97634000 - 0x9770efff com.apple.DesktopServices 1.5.11 (1.5.11) <800F2040-9211-81A7-B438-7712BF51DEE3> /System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x977c6000 - 0x97858fe7 com.apple.print.framework.PrintCore 6.3 (312.7) <7410D1B2-655D-68DA-D4B9-2C65747B6817> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x97859000 - 0x97aa3fef com.apple.JavaScriptCore 6534.52 (6534.52.7) <AF71FCC7-B8BF-2DA6-C538-6B7C47F95B2D> /System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x97ace000 - 0x97b0cff7 com.apple.QuickLookFramework 2.3 (327.6) <66955C29-0C99-D02C-DB18-4952AFB4E886> /System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x97b55000 - 0x97f6bff7 libBLAS.dylib 219.0.0 (compatibility 1.0.0) <C4FB303A-DB4D-F9E8-181C-129585E59603> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x97f6c000 - 0x98049fe3 com.apple.DiscRecording 5.0.9 (5090.4.2) <92C85A16-5C80-9F35-13BE-2B312956AA9A> /System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x9804f000 - 0x98076ff7 com.apple.quartzfilters 1.6.0 (1.6.0) <879A3B93-87A6-88FE-305D-DF1EAED04756> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x980b2000 - 0x980baff7 com.apple.DisplayServicesFW 2.3.3 (289) <828084B0-9197-14DD-F66A-D634250A212E> /System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x980cf000 - 0x980daff7 libGL.dylib ??? (???) <3E34468F-E9A7-8EFB-FF66-5204BD5B4E21> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x982e8000 - 0x982e8ff7 com.apple.Accelerate 1.6 (Accelerate 1.6) <3891A689-4F38-FACD-38B2-4BF937DE30CF> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x982e9000 - 0x982e9ff7 com.apple.Accelerate.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <ABF97DA4-3BDF-6FFD-6239-B023CA1F7974> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x984cd000 - 0x98610fef com.apple.QTKit 7.7 (1789) <4D3AA05F-D4D3-0D43-99D7-F26E4640BEE7> /System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x98611000 - 0x9867bfe7 libstdc++.6.dylib 7.9.0 (compatibility 7.0.0) <411D87F4-B7E1-44EB-F201-F8B4F9227213> /usr/lib/libstdc++.6.dylib
0x9867c000 - 0x986ebff7 libvMisc.dylib 268.0.1 (compatibility 1.0.0) <595A5539-9F54-63E6-7AAC-C04E1574B050> /System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x98705000 - 0x98705ff7 com.apple.ApplicationServices 38 (38) <8012B504-3D83-BFBB-DA65-065E061CFE03> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x98706000 - 0x98756ff7 com.apple.framework.familycontrols 2.0.2 (2020) <596ADD85-79F5-A613-537B-F83B6E19013C> /System/Library/PrivateFrameworks/FamilyControls.framework/Versions/A/FamilyControls
0x98757000 - 0x98757ff7 com.apple.Cocoa 6.6 (???) <EA27B428-5904-B00B-397A-185588698BCC> /System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x98784000 - 0x98784ff7 com.apple.vecLib 3.6 (vecLib 3.6) <FF4DC8B6-0AB0-DEE8-ADA8-7B57645A1F36> /System/Library/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x9879d000 - 0x9879dff7 com.apple.CoreServices 44 (44) <51CFA89A-33DB-90ED-26A8-67D461718A4A> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x9879e000 - 0x987a2ff7 libGFXShared.dylib ??? (???) <09540618-2ED1-72C4-61CB-938B35927568> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x987ae000 - 0x987b8fe7 com.apple.audio.SoundManager 3.9.3 (3.9.3) <5F494955-7290-2D91-DA94-44B590191771> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonSound.framework/Versions/A/CarbonSound
0x987b9000 - 0x98832ff7 com.apple.PDFKit 2.5.1 (2.5.1) <A068BF37-03E0-A231-2791-561C60C3ED2B> /System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x98833000 - 0x989aefe7 com.apple.CoreFoundation 6.6.6 (550.44) <F88C95CD-1264-782D-A1F5-204739847E93> /System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x989af000 - 0x989caff7 libPng.dylib ??? (???) <05445692-8AF7-CAB6-EBF5-1F7B3A906CCB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x989cb000 - 0x98a96fef com.apple.CoreServices.OSServices 359.2 (359.2) <7C16D9C8-6F41-5754-17F7-2659D9DD9579> /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x98a97000 - 0x98cfdff7 com.apple.security 6.1.2 (55002) <A476227B-409D-A457-7D4D-A631A0B4AFDB> /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x98d97000 - 0x98d98ff7 com.apple.MonitorPanelFramework 1.3.0 (1.3.0) <0EC4EEFF-477E-908E-6F21-ED2C973846A4> /System/Library/PrivateFrameworks/MonitorPanel.framework/Versions/A/MonitorPanel
0x98dbb000 - 0x98e35fff com.apple.audio.CoreAudio 3.2.6 (3.2.6) <156A532C-0B60-55B0-EE27-D02B82AA6217> /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x98e36000 - 0x98e58fef com.apple.DirectoryService.Framework 3.6 (621.12) <A4A47C88-138C-A237-88A5-877E5CAB4494> /System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x98e59000 - 0x98eb1fe7 com.apple.datadetectorscore 2.0 (80.7) <58C659CA-72CC-31D2-9732-09BF1A0CAAF6> /System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x98eb2000 - 0x98f16ffb com.apple.htmlrendering 72 (1.1.4) <4D451A35-FAB6-1288-71F6-F24A4B6E2371> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HTMLRendering.framework/Versions/A/HTMLRendering
0x98fc8000 - 0x98fcbff7 libCoreVMClient.dylib ??? (???) <37F56237-4ABA-E5B5-968D-70FFE357E8E0> /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x98fcc000 - 0x99487ff7 com.apple.VideoToolbox 0.484.60 (484.60) <B53299EC-E30F-EC04-779D-29B7113CC14A> /System/Library/PrivateFrameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x99488000 - 0x99495ff7 com.apple.NetFS 3.2.2 (3.2.2) <DDC9C397-C35F-8D7A-BB24-3D1B42FA5FAB> /System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x994da000 - 0x994eefe7 libbsm.0.dylib ??? (???) <14CB053A-7C47-96DA-E415-0906BA1B78C9> /usr/lib/libbsm.0.dylib
0x994ef000 - 0x994f9ffb com.apple.speech.recognition.framework 3.11.1 (3.11.1) <7486003F-8FDB-BD6C-CB34-DE45315BD82C> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x994fa000 - 0x99505ff7 com.apple.CrashReporterSupport 10.6.7 (258) <8F3E7415-1FFF-0C20-2EAB-6A23B9728728> /System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x99649000 - 0x998bafef com.apple.Foundation 6.6.8 (751.63) <69B3441C-B196-F2AD-07F8-D8DD24E4CD8C> /System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x998bb000 - 0x998bbff7 com.apple.Carbon 150 (152) <8F767518-AD3C-5CA0-7613-674CD2B509C4> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x998bc000 - 0x998c5ff7 com.apple.DiskArbitration 2.3 (2.3) <E9C40767-DA6A-6CCB-8B00-2D5706753000> /System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x998c6000 - 0x9990bff7 com.apple.ImageCaptureCore 1.1 (1.1) <F54F284F-0B81-0AFA-CE47-FF797A6E05B0> /System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x9990c000 - 0x99ab3ff7 libSystem.B.dylib 125.2.11 (compatibility 1.0.0) <2DCD13E3-1BD1-6F25-119A-3863A3848B90> /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x99ab4000 - 0x99daefef com.apple.QuickTime 7.6.6 (1789) <38255AA2-8087-5AE0-CA4B-1DDE611540B1> /System/Library/Frameworks/QuickTime.framework/Versions/A/QuickTime
0x99daf000 - 0x99db6ff7 com.apple.agl 3.0.12 (AGL-3.0.12) <A5FF7623-9F55-0364-AD9B-42CF13C677C1> /System/Library/Frameworks/AGL.framework/Versions/A/AGL
0x99db7000 - 0x99dc7ff7 com.apple.DSObjCWrappers.Framework 10.6 (134) <81A0B409-3906-A98F-CA9B-A49E75007495> /System/Library/PrivateFrameworks/DSObjCWrappers.framework/Versions/A/DSObjCWrappers
0x99dd3000 - 0x99e6bfe7 edu.mit.Kerberos 6.5.11 (6.5.11) <F36DB665-A88B-7F5B-6244-6A2E7FFFF668> /System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x99e6c000 - 0x99e80ffb com.apple.speech.synthesis.framework 3.10.35 (3.10.35) <57DD5458-4F24-DA7D-0927-C3321A65D743> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x99e81000 - 0x9a670557 com.apple.CoreGraphics 1.545.0 (???) <1D9DC7A5-228B-42CB-7018-66F42C3A9BB3> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x9a676000 - 0x9a6f8ffb SecurityFoundation ??? (???) <C4506287-1AE2-5380-675D-95B0291AA425> /System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x9a72c000 - 0x9a772ff7 libauto.dylib ??? (???) <29422A70-87CF-10E2-CE59-FEE1234CFAAE> /usr/lib/libauto.dylib
0x9a773000 - 0x9a788fff com.apple.ImageCapture 6.1 (6.1) <B909459A-EAC9-A7C8-F2A9-CD757CDB59E8> /System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x9a789000 - 0x9a7dcff7 com.apple.HIServices 1.8.3 (???) <1D3C4587-6318-C339-BD0F-1988F246BE2E> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x9a7dd000 - 0x9a81aff7 com.apple.CoreMedia 0.484.60 (484.60) <8FAB137D-682C-6DEC-5A15-F0029A5B226F> /System/Library/PrivateFrameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x9a81b000 - 0x9a878ff7 com.apple.framework.IOKit 2.0 (???) <3DABAB9C-4949-F441-B077-0498F8E47A35> /System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x9a879000 - 0x9a9fbfe7 libicucore.A.dylib 40.0.0 (compatibility 1.0.0) <D5980817-6D19-9636-51C3-E82BAE26776B> /usr/lib/libicucore.A.dylib
0x9aa03000 - 0x9aa0aff7 com.apple.aps.framework 1.2 (1.2) <16A7DB74-F951-D8DB-35D0-5E5673529AB0> /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
0x9aa0b000 - 0x9aac4fe7 libsqlite3.dylib 9.6.0 (compatibility 9.0.0) <52438E77-55D1-C231-1936-76F1369518E4> /usr/lib/libsqlite3.dylib
0x9aac5000 - 0x9ab60fe7 com.apple.ApplicationServices.ATS 275.19 (???) <2E83B3E9-AF39-36FC-5D05-CC1E952098AB> /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0xffff0000 - 0xffff1fff libSystem.B.dylib ??? (???) <2DCD13E3-1BD1-6F25-119A-3863A3848B90> /usr/lib/libSystem.B.dylib

Model: MacPro5,1, BootROM MP51.007F.B03, 8 processors, Quad-Core Intel Xeon, 2.4 GHz, 6 GB, SMC 1.39f11
Graphics: ATI Radeon HD 5770, ATI Radeon HD 5770, PCIe, 1024 MB
Memory Module: global_name
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x8E), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.10.131.42.4)
Bluetooth: Version 2.4.5f3, 2 service, 19 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: AirPort, AirPort, en2
PCI Card: ATI Radeon HD 5770, sppci_displaycontroller, Slot-1
Serial ATA Device: HL-DT-ST DVD-RW GH41N
Serial ATA Device: WDC WD1001FALS-41Y6A0, 931,51 GB
Serial ATA Device: WDC WD10EARS-00Y5B1, 931,51 GB
USB Device: Keyboard Hub, 0x05ac (Apple Inc.), 0x1006, 0xfd300000 / 3
USB Device: USB Reader, 0x050d (Belkin Corporation), 0x003a, 0xfd330000 / 5
USB Device: Apple Keyboard, 0x05ac (Apple Inc.), 0x0221, 0xfd320000 / 4
USB Device: d2 quadra (button), 0x059f (LaCie), 0x1014, 0xfd100000 / 2
USB Device: Bose USB Audio, 0x05a7 (Bose Corporation), 0x1020, 0x1a200000 / 2
USB Device: BRCM2046 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x5a100000 / 2
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, 0x05ac (Apple Inc.), 0x8215, 0x5a110000 / 4
FireWire Device: built-in_hub, Up to 800 Mb/sec
FireWire Device: d2 quadra (button), LaCie, Up to 800 Mb/sec

probleem opgelost.

Het probleem was een quicktime component genaamd "DesktopVideoOut.component" dat er voor zorgde dat itunes niet meer op wilde starten.

Deze thread kan dus op slot.
Hans nog bedankt voor het meedenken.

Graag gedaan. Fijn da tje het hebt kunnen oplossen.
Maar topics laten we altijd gewoon open, zodat men nog reacties kan plaatsen op een later tijdstip. :wink:

Ik had de os software er opnieuw er op gezet echter dit hielp niet. Toen heb ik ten einde raad apple care gebeld en nadat ze mijn foutrapport hadden en ik over finalcut pro begon, ging daar een belletje rinkelen.