iTunes bestandnamen mp3's

Hoe kan ik in iTunes er voor zorgen dat de bestandnamen niet als "titel.mp3" worden weggeschreven maar "artist - titles.mp3" in de iTunes folder? Moet ik bij de instellingen ergens iets veranderen, of is dit niet mogelijk.

Dit is niet mogelijk met iTunes. er zijn wel programmas zoals MPRage die dit voor je doen ik geloof dat er zelfs applescripszijn die dit doen voor je.