iTunes Music Store en Toast

Op diverse ander formus (fora?) lees ik dat het met de update naar Toast 6.1 niet meer mogelijk is aangekochte nummers via de iTunes Music Store op CD te branden. Mij is dat onder Toast 6.09 en eerdere versies ook niet gelukt, maar heb ik iets gemist dat dit wel mogelijk is/was.? Ik heb wel eens gelezen over eerst importeren in iMovie en dan weer exporteren, maar was het tot Toast 6.1 op de een of andere manier wel mogelijk CD''s te branden met iTunes nummers?

Waar heb je in Jezusnaam Toast voor nodig

  1. je kunt ze vanuit iTunes branden, zowal als data, MP3 of Audio
  2. je kunt vanuit de Finder branden

Of zie ik het verkeerd?