Javascript en scrollbars

Ik ben op zoek naar een javascriptfunctie die kan checken of er in een document scrollbars aanwezig zijn. Ik werk met DHTML en daarin zit een <SPAN> met overflow op auto. Maar als er scrollbars inkomen wil ik dat het vlak iets breeder wordt. Dit lukt me wel, alleen ik moet wel een functie hebben die detecteerd of er inderdaad scrollbars aanwezig zijn. :?

Volgens mij kan dit niet.

Je geeft in HTML/CSS de afmetingen op voor een bepaald deel van de content. Wanneer de content groter is dan deze afmetingen toont de browser een scrollbalk (indien gewenst). Omgekeerd kan niet, dat hij eerst een scrollbar toont en dat je dan pas aangeeft wat de afmetingen voor het content-gedeelte is,

Wil je een scrollbar voorkomen dan moet je zorgen dat het venster/frame/div/etc voldoende groot is om de content weer te geven zonder scrollbars.

Ik zou het juist andersom doen. Zet overflow: none en check via javascript de grootte van je (inner) content div (bijv. via element.clientHeight()). Als deze groter is dan je (outer) 'frame' div dan zet je bijv. via element.style.overflow = 'auto' en pas je de breedte van je 'frame' div aan. Kan tricky zijn als de tekst via de browser vergroot wordt; dan helpt enkel het herladen van de pagina.

Succes.

ps. een <SPAN> met overflow: auto lijkt me dan toch een block element. Waarom geen DIV?