Kernel Panic - iMac start continu opnieuw op

Hi Guys,

Mijn iMac start telkens opnieuw op tijdens het werken, zeer vervelend!
Ik heb de log van de kernel panic opgeslagen, maar geen idee wat er precies staat (en of het probleem ertussen staat).
Misschien iemand van jullie verstand hoe dit te lezen en waar eventueel het probleem zit?
Of andere manieren waardoor het probleem zichtbaar wordt?

Mijn dank is groot!

Log:

Anonymous UUID: 585570A9-A0BF-2CD8-B310-D6F0B64E5FCC

Thu Apr 6 10:50:48 2017

*** Panic Report ***
panic(cpu 1 caller 0xffffff800ae05ecd): Kernel trap at 0xffffff800ad3b6ee, type 13=general protection, registers:
CR0: 0x000000008001003b, CR2: 0x000000010846a000, CR3: 0x000000022b106030, CR4: 0x00000000000626e0
RAX: 0x0000000000000001, RBX: 0xffffff801bda4368, RCX: 0x00000000026a0000, RDX: 0x0000000000000001
RSP: 0xffffff911604ae80, RBP: 0xffffff911604aeb0, RSI: 0x00000000026a0001, RDI: 0x0000000000007740
R8: 0xffffff802d378000, R9: 0x0000000000000010, R10: 0x000000000000004a, R11: 0x000000000000000c
R12: 0xffff7f801be80760, R13: 0x3f00119aeb259316, R14: 0xffffff800b470ca0, R15: 0xffffff801bea8a98
RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff800ad3b6ee, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x000000010846a000, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1, PL: 1, VF: 0

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff80ec6d5df0 : 0xffffff800acf210c
0xffffff80ec6d5e70 : 0xffffff800ae05ecd
0xffffff80ec6d6050 : 0xffffff800aca3743
0xffffff80ec6d6070 : 0xffffff800ad3b6ee
0xffffff911604aeb0 : 0xffffff800ad3d2fa
0xffffff911604af90 : 0xffffff800af0169e
0xffffff911604afd0 : 0xffffff800af0525e
0xffffff911604b050 : 0xffffff800af045e2
0xffffff911604b120 : 0xffffff800af042d0
0xffffff911604b180 : 0xffffff800af05447
0xffffff911604b1a0 : 0xffffff7f8c73a473
0xffffff911604b240 : 0xffffff7f8c73b524
0xffffff911604b260 : 0xffffff7f8c770b20
0xffffff911604b300 : 0xffffff7f8c73bfcd
0xffffff911604b410 : 0xffffff7f8c757911
0xffffff911604b470 : 0xffffff7f8c75095e
0xffffff911604b510 : 0xffffff7f8c74f75c
0xffffff911604bbd0 : 0xffffff800af500be
0xffffff911604bc50 : 0xffffff800af3a7c4
0xffffff911604bd70 : 0xffffff800af3a428
0xffffff911604bf50 : 0xffffff800b2273ea
0xffffff911604bfb0 : 0xffffff800aca3f46
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.filesystems.hfs.kext(366.30.3)[67BB9886-0B3D-35CE-A311-FEAB6432BB5E]@0xffffff7f8c72a000->0xffffff7f8c793fff
dependency: com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext(1)[EF826638-659D-3185-85D1-DF1F26EC9E31]@0xffffff7f8c723000

BSD process name corresponding to current thread: mds

Mac OS version:
16D32

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.4.0: Thu Dec 22 22:53:21 PST 2016; root:xnu-3789.41.3~3/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: C67A8D03-DEAC-35B8-8F68-06FF7B687215
Kernel slide: 0x000000000aa00000
Kernel text base: 0xffffff800ac00000
__HIB text base: 0xffffff800ab00000
System model name: iMac12,1 (Mac-942B5BF58194151B)

System uptime in nanoseconds: 474701825714
last loaded kext at 304631351796: com.apple.filesystems.msdosfs 1.10 (addr 0xffffff7f8b985000, size 69632)
loaded kexts:
com.joshuawise.kexts.HoRNDIS 6
com.apple.filesystems.msdosfs 1.10
com.apple.filesystems.smbfs 3.1.1
com.apple.filesystems.afpfs 11.0.4
com.apple.nke.asp-tcp 8.0.1
com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.driver.AGPM 110.23.14
com.apple.driver.AppleTyMCEDriver 1.0.2d2
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 5.0.3f1
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 127
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 278.56
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.13.79
com.apple.driver.pmtelemetry 1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 278.56
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.kext.AMDFramebuffer 1.4.8
com.apple.driver.AppleHDA 278.56
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.13.79
com.apple.AMDRadeonX3000 1.4.8
com.apple.driver.AppleBacklight 170.9.10
com.apple.driver.AppleIntelHD3000Graphics 10.0.2
com.apple.driver.AppleSMCLMU 208
com.apple.driver.AppleHV 1
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.2.15
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.3f1
com.apple.kext.AMD6000Controller 1.4.8
com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.0.8
com.apple.driver.AppleLPC 3.1
com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0
com.apple.driver.AppleIntelSNBGraphicsFB 10.0.2
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 5.0.3f1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 394.30.2
com.apple.driver.AppleIRController 340
com.apple.driver.AppleUSBStorageCoexistentDriver 404.30.1
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 404.30.1
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
com.apple.BootCache 40
com.apple.filesystems.hfs.kext 366.30.3
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 295.20.1
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.2.7
com.apple.driver.AppleAHCIPort 326
com.apple.driver.AppleFWOHCI 5.5.5
com.apple.driver.AirPort.Atheros40 700.74.5
com.apple.driver.AppleRTC 2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 5.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC 5.0
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 219.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 172
com.apple.security.quarantine 3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 219.0.0
com.apple.security.SecureRemotePassword 1.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 5.0.3f1
com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 368.7
com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 76.4
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.DspFuncLib 278.56
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.13.79
com.apple.driver.AppleSSE 1.0
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 289.32
com.apple.iokit.IOSurface 153.3
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.14d1
com.apple.iokit.IONDRVSupport 513.1
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.3f1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 5.0.3f1
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 5.0.3f1
com.apple.driver.AppleHDAController 278.56
com.apple.iokit.IOHDAFamily 278.56
com.apple.iokit.IOAudioFamily 205.12
com.apple.vecLib.kext 1.2.0
com.apple.kext.AMDSupport 1.4.8
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.13.79
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.7
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.1.1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 513.1
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 394.30.2
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.8
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 266
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 197
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.1
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 4.0.4
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 394.30.2
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 131.1.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 394.30.2
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0
com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.1
com.apple.driver.AppleXsanScheme 3
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.1.8
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.3.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.3b4
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.6.5
com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.driver.corecapture 1.0.4
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCIPCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBUHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost 1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
com.apple.driver.DiskImages 444.41.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread 1
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: iMac12,1, BootROM IM121.0047.B25, 4 processors, Intel Core i5, 2,5 GHz, 8 GB, SMC 1.71f22
Graphics: AMD Radeon HD 6750M, AMD Radeon HD 6750M, PCIe, 512 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3230554638424353302D444A2D4620
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x02FE, 0x45424A3230554638424353302D444A2D4620
Memory Module: BANK 0/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x830B, 0x4D3253324736344342383842354E2D434720
Memory Module: BANK 1/DIMM1, 2 GB, DDR3, 1333 MHz, 0x80CE, 0x4D34373142353637334648302D4348392020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x9A), Atheros 9380: 4.0.74.0-P2P
Bluetooth: Version 5.0.3f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet, Ethernet, en0
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: ST3500418AS, 500,11 GB
Serial ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-5690H
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: Hub
USB Device: Keyboard Hub
USB Device: Apple Keyboard
USB Device: BRCM2046 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: HP LaserJet Professional M1217nfw MFP
USB Device: IR Receiver
USB Device: Card Reader
Thunderbolt Bus: iMac, Apple Inc., 25.1

Je computer verslikt zich hier in het proces mds (Spotlight) en er gaat iets mis in de com.apple.filesystems.hfs kernel extensie. Dit is het onderdeel van het OS dat verantwoordelijk is voor het bestandssysteem.

Als deze onderdelen bij elke panic hetzelfde zijn, dan moet je daar naar de oorzaak zoeken. Je zou dan Spotlight eens uit kunnen schakelen, en vervolgens eens met Disk Utility een check kunnen doen van je disks.

Als er bij elke panic andere processen genoemd staan, dan zou dit ook toeval kunnen zijn, en kan de werkelijke oorzaak bijvoorbeeld ook een defecte geheugenchip zijn.

Buzz, ik weet niet hoe goed jij bent ingevoerd in het lezen van panic reports, maar de regel BSD process name corresponding to current thread: mds zegt niet zo veel, voor zover ik weet.

TS zou eens in de Safe Mode kunnen opstarten.
Verder alle aangesloten apparaten, behalve muis en toetsenbord, verwijderen, en opnieuw opstarten.
En even goed nadenken: wat heb je gedaan in de tijd dat ie nog wel goed opstartte en de tijd dat ie KP’s gaf?

https://support.apple.com/HT200553

Ik zie nu ook dat deze kernel extensie is geïnstalleerd: http://joshuawise.com/horndis
Die zou ik zeker ook eens oninstalleren, om te kijken of dat helpt.

GoeieDag: In combinatie met het feit dat de filesystem kernel extensie in de backtrace zit zegt het wel iets. Namelijk dat er iets onverwachts is gebeurt bij de toegang van het bestandssysteem, waarschijnlijk bij het indexeren voor spotlight door het mds (metadata server) proces. Zeker als bij herhalende panics steeds ditzelfde in de backtrace en bij de current thread staat (en dat was voor mij nog de vraag), dan is wel duidelijk dat je daar de oorzaak moet zoeken.

In Safe Mode opstarten of goed nadenken heeft meestal weinig zin, als je niet weet wat je vervolgens in Safe Mode moet doen, of in welke richting je moet nadenken. Het panic report geeft daarvoor nu juist aanwijzingen, zoals ik hierboven aangeef.

Probeer etrecheck, en kijk vooral naar rood gevlagde zinnen en
(systeem) software die niet wil installeren in het gegenereerde “etrecheck rapport”.

https://etrecheck.com/

De Safe Mode doet natuurlijk wat meer dan alleen Safe Mode zijn. O.a een check en reparatie bij problemen met directory’s. En het omzeilt een aantal (derde partij) .kext-en, zoals de com.joshuawise.kexts
Met nadenken bedoel ik: heb je iets aan de configuratie veranderd (bv het plaatsen van RAM modules, het installeren van bepaalde software, etc) voordat de KP’s begonnen. Vaak krijg je toch een reactie van “oh ja…”

Verder geef ik er een behulpzame link bij.

(Mijn reactie was zeker niet bedoeld als sneer naar jou; jammer dat je wel zo reageert.)

@HJ, thanks voor de link. Het enige rode in het rapport van Etrecheck is een applicatie van Polar. Verder geen rode zinnen in het rapport, wel heb ik de app eraf gegooid.

@Buzz ik heb de spotlight uitgeschakeld. Ook heb ik die joshuawise getraceerd en verwijderd (waarvan ik echt geen idee heb wat dit is en waarom dit erop stond? Maar dat terzijde. Het is eraf) Ik ga vanaf nu alle panics opslaan en vergelijken, want ik durf niet te zeggen of ze continu hetzelfde zijn. Heb er eerlijk gezegd niet telkens naar gekeken omdat er 2 pop-ups komen zodra de computer herstart. Degene waar ik het rapport kan openen staat op de achtergrond (verstopt) en vaak klik ik te snel door zodat de mac verder herstart.
De disks moet nog controleren! Thanks

@GoeieDag
Het probleem is er al enige tijd, maar ik weet niet meer wat ik gedaan heb waardoor het ontstaan is of waardoor het vaker gebeurd.
Wat de linkt betreft, ik krijg niet de optie om software naar de prullenmand te verplaatsen.
Maar gekeken naar vandaag; de imac is 3x opnieuw opgestart waarvan ik 2x bezig was in de mail van mac en 1x in safari.
Het gebeurt regelmatig en niet tijdens dezelfde werkzaamheden, dus kan ook niet echt een link leggen (zoals bij @Buzz benoemt, ga ik alle panics vanaf nu vergelijken. Kijken of dat iets oplevert).
Op je advies ga ik de mac opstarten in de safe mode (eerst even lezen hoe en wat ik precies moet doen, nooit eerder gedaan) en kijken wat ik daar kan vinden.

Zodra ik meer info heb over bovenstaande, deel ik dit met jullie!

Voor nu heel erg bedankt voor jullie hulp allemaal!!

Thanks

Een kernel panic wordt vaak veroorzaakt door problemen met je hardware. Vergeet daar dus ook niet naar te kijken. (y)

@koen ik had al geprobeerd de mac te herstarten en dan de D in te houden (apple hardware test) maar start gewoon normaal op. Ook als ik ⌥ + D gebruik start de mac normaal op. -_-