Kernel Panic na update

Hallo,

Ik kreeg na het updaten van iTunes en nog een paar systeemupdates in beeld dat ik de iMac opnieuw moest herstarten vanwege een fout.

Dit stond in een report die ik in beeld kreeg na het opstarten:

Interval Since Last Panic Report: 67 sec
Panics Since Last Report: 1
Anonymous UUID: AFE56805-E68C-1238-5794-ED65339AF5CE

Mon Oct 7 17:19:38 2013
panic(cpu 1 caller 0xffffff8022ab8945): Kernel trap at 0xffffff7fa4eae34b, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x0000004300000007, CR3: 0x0000000043fd402f, CR4: 0x00000000001606e0
RAX: 0x0000004300000006, RBX: 0xffffff80463bd008, RCX: 0xffffff7fa4eb1922, RDX: 0xffffff804546fe20
RSP: 0xffffff81ea51b710, RBP: 0xffffff81ea51b760, RSI: 0x000000008020690c, RDI: 0xffffff80485a4008
R8: 0x0000000000000000, R9: 0x00000000000003ff, R10: 0xffffffffffffffff, R11: 0x00000000ffffffff
R12: 0x0000000000000000, R13: 0x0000000000000000, R14: 0x0000000000000000, R15: 0xffffff8044d17d38
RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff7fa4eae34b, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
Fault CR2: 0x0000004300000007, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1

Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff81ea51b3b0 : 0xffffff8022a1d636
0xffffff81ea51b420 : 0xffffff8022ab8945
0xffffff81ea51b5f0 : 0xffffff8022acebfd
0xffffff81ea51b610 : 0xffffff7fa4eae34b
0xffffff81ea51b760 : 0xffffff7fa4eb19b1
0xffffff81ea51b7a0 : 0xffffff7fa4eafa0e
0xffffff81ea51b7e0 : 0xffffff8022b4108c
0xffffff81ea51b840 : 0xffffff8022bb120b
0xffffff81ea51b8a0 : 0xffffff8022bb0c7c
0xffffff81ea51bc00 : 0xffffff8022b3c398
0xffffff81ea51bd70 : 0xffffff8022b3c812
0xffffff81ea51bda0 : 0xffffff8022d84465
0xffffff81ea51be00 : 0xffffff8022d83f2b
0xffffff81ea51be30 : 0xffffff8022d52f83
0xffffff81ea51be60 : 0xffffff8022d7fa23
0xffffff81ea51bf60 : 0xffffff8022de94c3
0xffffff81ea51bfb0 : 0xffffff8022acf130
Kernel Extensions in backtrace:
com.logmein.hamachi(1.0)[4F10A12D-34FD-ACB0-81FB-036809497AFC]@0xffffff7fa4ead000->0xffffff7fa4eb4fff

BSD process name corresponding to current thread: hamachid

Mac OS version:
12F45

Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.5.0: Sun Sep 29 13:33:47 PDT 2013; root:xnu-2050.48.12~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: EA38B02E-2B88-309F-BA68-1DE29F605DD8
Kernel slide: 0x0000000022800000
Kernel text base: 0xffffff8022a00000
System model name: iMac13,2 (Mac-FC02E91DDD3FA6A4)

System uptime in nanoseconds: 4660583075
last loaded kext at 4627018675: com.logmein.hamachi 1.0 (addr 0xffffff7fa4ead000, size 32768)
loaded kexts:
com.logmein.hamachi 1.0
com.Cycling74.driver.Soundflower 1.6.6
com.ScreamingBee.driver.SBVirtualMic 1.0.4
com.wdc.driver.1394_64HP 1.0.1
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.1.7f2
com.apple.driver.AGPM 100.13.12
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.0.7d2
com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0
com.apple.filesystems.ntfs 3.10
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 124
com.apple.driver.AudioAUUC 1.60
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.11d1
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.4.5
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.3
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.3d0
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 2.4.7fc4
com.apple.driver.AppleHDA 2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 4.1.7f2
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 4.1.7f4
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.4.5
com.apple.driver.AppleBacklight 170.3.5
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 8.1.6
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.12
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 8.1.6
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.1.11
com.apple.GeForce 8.1.6
com.apple.nvidia.NVDAStartup 8.1.6
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.6
com.apple.driver.AppleFireWireStorage 3.3.1
com.apple.driver.initioFWBridge 3.3.1
com.apple.driver.IOFireWireSerialBusProtocolSansPhysicalUnit 3.3.1
com.apple.driver.LSI_FW_500 3.3.1
com.apple.driver.Oxford_Semi 3.3.1
com.apple.driver.StorageLynx 3.3.1
com.apple.driver.CoreStorageFsck 296.18.2
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 34
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.3.5
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.9
com.apple.driver.AppleSDXC 1.4.3
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.6.2b4
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 615.20.17
com.apple.driver.AppleUSBHub 635.4.0
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.6.6
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 621.4.6
com.apple.driver.AppleUSBXHCI 635.4.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.8
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.8
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 214.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2.1
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 214.0.0
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.4
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.1.7f2
com.apple.driver.DspFuncLib 2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.9.2fc7
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.12
com.apple.driver.AppleHDAController 2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.4.7fc4
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 4.1.7f2
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.5d4
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.4.1d13
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.4.5
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 1.2.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily 74.15
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.11d1
com.apple.nvidia.gk100hal 8.1.6
com.apple.NVDAResman 8.1.6
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.7
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.7
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 623.4.0
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 2.5.0
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 2.5.0
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 2.5.0
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIUpAdapter 1.3.2
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 1.3.2
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.6
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.5.6
com.apple.iokit.IOFireWireSerialBusProtocolTransport 2.1.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.6
com.apple.iokit.IOFireWireSBP2 4.2.5
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 621.4.6
com.apple.driver.AppleUSBComposite 621.4.0
com.apple.driver.CoreStorage 296.18.2
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 1.9.2
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 2.7.7
com.apple.iokit.IO80211Family 530.5
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.5.1
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 630.4.4
com.apple.iokit.IOUSBFamily 635.4.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.security.sandbox 220.3
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.DiskImages 345
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.21
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.8
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.8
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: iMac13,2, BootROM IM131.010A.B05, 4 processors, Intel Core i5, 3.2 GHz, 16 GB, SMC 2.11f14
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 680MX, NVIDIA GeForce GTX 680MX, PCIe, 2048 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x859B, 0x435438473353313630424D2E4D3136464544
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x859B, 0x435438473353313630424D2E4D3136464544
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xF4), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.17)
Bluetooth: Version 4.1.7f2 12718, 3 service, 21 devices, 3 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
PCI Card: pci11c1,5901, sppci_ieee1394openhci, Thunderbolt@11,0,0
PCI Card: pci11c1,5901, sppci_ieee1394openhci, Thunderbolt@136,0,0
Serial ATA Device: APPLE HDD ST3000DM001, 3 TB
Serial ATA Device: APPLE SSD SM128E, 121,33 GB
USB Device: G500, 0x046d (Logitech Inc.), 0xc068, 0x14300000 / 1
USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1a100000 / 2
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in), apple_vendor_id, 0x8511, 0x1a110000 / 3
USB Device: hub_device, 0x8087 (Intel Corporation), 0x0024, 0x1d100000 / 2
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2412, 0x1d180000 / 3
USB Device: BRCM20702 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0x1d181000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x828b, 0x1d181300 / 6
FireWire Device: My Book 1112, WD, 800mbit_speed
FireWire Device: My Book 111D, WD, 800mbit_speed

Toch niks ernstigs mag ik hopen?

Groet Rob

Begin maar eens met het weghalen en/of updaten van Logmein.

Igba, dit is niet de oorzaak van de Kernel Panic lijkt mij…

Daar ging het mis dus… heeft wel met Logmein te maken.

Hmm, dat is wel vreemd want Logmein staat er al een hele poos niet meer op. ;!

Je hebt Logmein waarschijnlijk niet helemaal verwijderd. Dat moet zo:

  1. On the Finder menu bar of your desktop, click Go > Applications.
  2. Double-click LogMeIn. The LogMeIn toolkit is displayed.
  3. On the About tab, click Uninstall.
  4. Click Yes. Uninstallation of LogMeIn begins.

Als je alleen de applicatie hebt weggegooid, blijft de systeemextensie com.logmein.hamachi staan. Oplossing: Logmein opnieuw installeren en volgens bovenstaande instructie verwijderen.