Koppelen van audio output Safari via Audirvana naar System Audio Output

Sorry dat ik het niet duidelijker in één zin kan verwoorden. Wat ik eigenlijk wil is een audiostream vanuit Safari (bijv. Youtube) via Audirvana naar mijn interne speakers of koptelefoon sturen; Dit deed ik in het verleden door deze Safari audio output met Audio Hijack op te nemen en dan de opname in Audirvana af te spelen, maar dat is behoorlijk omslachtig en kost veel extra tijd. Soms wil je vooraf even luisteren of het gewenste eindresultaat bereikt is.

Ik dacht zelf aan een real-time oplossing waarbij de audio output van het ene programma (Safari) naar een opvolgend programma (Audirvana) wordt verstuurd om deze output naar de System Output te versturen, zodat ik on-the-fly het resultaat via mijn Mac of koptelefoon kan beluisteren. Ik zou mijn gedachtengang willen vergelijken met het casten zoals via Airfoil maar dan in meerdere opvolgende stappen tussen programma’s. Ik vroeg mij eigenlijk af of er een slimme OMT-er is die hier een goed werkende softwarematige oplossing voor heeft bedacht?

De makers van Audio Hijack, Rogue Amoeba, hebben daar wel wat voor: Loopback of Soundsource.

Het is alleen zo dat Audirvana ‘Core Audio’ -de audio backbone van de Mac- vervangt met een eigen systeem, maar dat wordt alleen gebruikt voor afspelen. Jij wilt nu Audirvana in, en ik vraag me af of dat gaat. Zo ja, dan wordt daar ws. gewoon Core Audio voor gebruikt.

@McD44N: Bedankt voor je hulp. Ik ga deze beide mogelijkheden onderzoeken. Audio playback via Audirvana is zo veel contrastrijker en gedetailleerder dan apps die via Core Audio afspelen. Vandaar mijn wens om via audio re-routing de audiobronnen bij Audirvana aan te leveren, met een hopelijk hoorbaar beter eindresultaat. Ik meld mij weer als het gelukt is, omdat ik het gevoel heb dat er meer audioliefhebbers zijn die hier hoorbaar baat bij hebben.

@e.abrahamse: late aanvulling, maar ken je dit? Voor als je nog geen succes had; heeft een vergelijkbare audio kwaliteit als Audirvana: https://volumio.org/volumio-overview/