Layers en flash

Op www.korff-design.com/tussock heb ik een Slideshow staan. Doet het prima op een mac (internet explorer). Maar niet op windows/netscape.

Ik heb een laag over m’n flash beeld gezet met de nieuwe urls.
Op de windows is alleen de flash laag altijd de hoogste… Er zit namelijk php code in m’n href. De pagina krijgt een string ($land) mee.

weten jullie een oplossing ZONDER de flash opnieuw te maken?

Veel dank

Joost

Ik denk niet dat je zonder flash (een cross browser) fade in-fade out gaat kunnen maken.

waarom zet je de vorige/volgende knop niet in je flash? je kan een php scriptje schrijven dat bv. volgende output geeft:
(bv. images.php)
&fotos=foto1,foto2,foto3
je laad in flash (loadvar) de file images.php en haalt de variabelen binnen.

je kan ook de flash movie variabelen meegeven ( in de embed en object tags) [code:1:205be7d6b2]
<PARAM NAME=movie VALUE="flashmovie.swf?fotos=foto1,foto2,foto3 ">
<EMBED src=“flashmovie.swf?fotos=foto1,foto2,foto3”>
(kan je in php echo-en)[/code:1:205be7d6b2]
dan zal in flash _root.fotos gelijk zijn aan “foto1,foto2,foto3”
je kan dan de varabele _root.fotos afknippen op de komma en in een array steken:
foto[0]= “foto1”;
foto[1]= “foto2”;
foto[2]= “foto3”;

Deze kan je perfect gebruiken voor je volgende/vorige knopje.

Heb je interesse in deze werkwijze, dan geef ik je wel meer details over de scripts.

sorry, zonder de flash opnieuw te maken, ik had eerst verstaan, zonder FLASH.

Je kan het eigenlijk bijna niet vermijden dat flash helemaal bovenop draait…

De site is op basis van frame en om nu de frame te verandere.... Kost me iets te veel tijd.

nog bedankt voor je reactie,

Joost

[quote:7231f359a2]Ik wil in een url in flash. (4 stuks) een string vanuit een php pagina in de url krijgen van flash.

Dat is het.

Joost[/quote:7231f359a2]

dat is niet echt moeilijk hoor…

[code:1:7231f359a2]
<param name="movie" value="flashmovie.swf?url=de_url&url2=de_url_2">
<param name="quality" value="high">
<embed src="flashmovie.swf?url=de_url&url2=de_url_2" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
</object>
[/code:1:7231f359a2]

let op de object en embed tags (er is ?url=de_url&url2=de_url_2 aan toegevoegd).
Nu zal in flash _root.url gelijk zijn aan “de_url” en
_root.url2 zal “de_url_2” zijn.

Is het zoiets dat je wil?

om het met een button te doen (is me gevraagd met persoonlijk bericht): [quote:bd8e853318]zou je een voorbeeldje willen maken met een button? Het kwartje is nog niet gevallen.

Joost[/quote:bd8e853318]

alles speelt zich af in een pagina: pagina.html

maak een form in de pagina pagina.html:

[code:1:bd8e853318]<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>flash en php</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>

<body>
<form action="pagina.html" method="post" target="_self">
<input name="url1" type="text" value="vul de url in" size="20">
<input name="url2" type="text" value="vul de 2de url in" size="20">
<input name="url3" type="text" value="vul de 3de url in" size="20">
<input name="verzend" type="submit" value="verzend">
</form>
<?
if ($_POST["verzend"]=="verzend") {
$url1 = $_POST["url1"];
$url2 = $_POST["url2"];
$url3 = $_POST["url3"];
$flashURL = "?url1=" . $url1 . "&url2=" . $url2 . "&url3=" . $url3;
}

?>
<param name="movie" value="flashmovie.swf<? echo $flashURL; ?>">
<param name="quality" value="high">
<embed src="flashmovie.swf<? echo $flashURL; ?>" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
</object>
</body>
</html>[/code:1:bd8e853318]

bij het verzenden zullen de resp variabelen in flash volgende waarde hebben:
_root.url1 -> [waarde ingevuld in veld 1]
_root.url2 -> [waarde ingevuld in veld 2]
_root.url3 -> [waarde ingevuld in veld 3]

Het is een héél eenvoudig (maar werkend) voorbeeld. Je kan de waarden ook defigeneren in php zelf, en dus niet met invulvelden opsturen.
Wat het opvangen van de variabelen van het formulier betreft: je kan het ook zo maken dat je ze niet één voor één moet opvangen, maar dat php zelf ziet wat er doorgestuurd is. Ik heb dat voor de duidelijkheid nu even niet zo gedaan.

laat me iets weten of je er iets mee bent. Als je de volgende/vorige knop in flash zelf wil zetten: kijk dan één van m'n vorige posts

klopt het dat de link het niet meer doet??

en de site zelf doet ook niets.

daan.

Die knoppen werken met één of ander brakkig script :?

Site is even offline maar je kan hum via:

http://www.korff-design.com/tussock2/

let op popup…

Onderwater is het niet best… (de source).

Ik hoor het graag.

Joost

Mijn urls zitten in een href. Is het dan voldoende om de POST te verandere in een GET?

Ik vervang dus met het onderstaande script m’n urls in de swf file?

Joost

Ik bedoelde een button in flash. Sorry voor de verwarring.

Joost

[quote=“macetaria”]om het met een button te doen (is me gevraagd met persoonlijk bericht):

[quote:80adc87c73]zou je een voorbeeldje willen maken met een button? Het kwartje is nog niet gevallen.

Joost[/quote:80adc87c73]

ha, ok, geef eerst aan flash door welke foto's er allemaal te bekijken zullen zijn, via de vermelde techniek (dus dmv php lijstje maken)

bv.

[code:1:41a0d41402]
$fotolijst = "foto1.jpg,foto2.jpg,foto3.jpg,";

[hier dus alle flash object en embed zooi zoals vorige posts]
…flashfile.swf?fotolijst=<? echo $fotolijst; ?>

[/code:1:41a0d41402]

en dan de flash truuk:

  • uit de ene variable (_root.fotolijst) die nu nog een lijst bevat (foto1.jpg,foto2.jpg,foto3.jpg) moet je de afzonderlijke urls gaan uithalen. (dus splitsen op de komma)
  • we steken die meteen in een arrar genaamd ‘fotoArray’
    -we stellen meteen in dat we starten met de eerste foto

zet volgende code in het eerste frame:

[code:1:41a0d41402]
fotoArray = new Array();
fotoArray = _root.fotolijst.split(",");
// eerste foto nemen we als start en laden we meteen in
_root.counter = 0; //we houden bij aan welke foto we momenteel zitten
loadMovie(fotoArray[_root.counter], “_root.loadtarget”);
[/code:1:41a0d41402]
zorg er voor dat er in het eerste frame een movie staat die als instance name “loadtarget” heeft. Deze zal vervangen worden door de geladen foto.

nu moet je nog een knopje maken.
Maak een ‘volgende’ knopje’ en geef er volgende actie aan:

[code:1:41a0d41402]
on (release) {
if (_root.counter < _root.foto.lenght-1) {
_root.counter++;
} else {
//zorgen dat we niet voorbij de laatste foto gaan
_root.counter = 0;
}
loadMovie(fotoArray[_root.counter], "_root.loadtarget");
}
[/code:1:41a0d41402]

Dat zou het moeten doen. Met een beetje handigheid kan je ook een ‘vorige’ knopje maken, en weergeven welke foto (bv. foto 1 van 3) er momenteel zichtbaar is.