Liedjes op pc zetten via iPod

Een iPod die onder een Mac werkt is toch op dusdanige manier geformatteerd dat die niet op een PC werkt?