Macbook Pro Retina 2013 videokaartproblemen (?) valt uit/gaat soms niet meer aan

Hey iedereen!

Ik heb een Macbook Pro Retina 2013 met een vervangen logic board. Wat ik merk is dat als het te zwaar wordt valt hij uit en gaat hij ook een tijdje niet meer aan tot hij is afgekoeld (?).
Ik ben eens gaan kijken wat het probleem was en dat staat hieronder als het goed is. Alleen begrijp ik het zelf niet echt. Wie heeft hier verstand van en zou het kunnen vertalen? :smiley:

Anonymous UUID:    303B770B-343C-E92E-8182-B637D6CD750F

Wed Apr 5 18:18:59 2017

*** Panic Report ***
panic(cpu 4 caller 0xffffff7f8920396a): "GPU Panic: [<None>] 3 3 5f 1d 0 8 0 3 : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0x0fd510de 0x00100406 0xc0000000, BAR0 0xc0000000 0xffffff9117caa000 0x0e7150a2, D0, P0/4\n"@/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/AppleGraphicsControl/AppleGraphicsControl-3.13.79/src/AppleMuxControl/kext/GPUPanic.cpp:127
Backtrace (CPU 4), Frame : Return Address
0xffffff911462b710 : 0xffffff8005cf210c 
0xffffff911462b790 : 0xffffff7f8920396a 
0xffffff911462b870 : 0xffffff7f86a5b5ae 
0xffffff911462b930 : 0xffffff7f86b2e064 
0xffffff911462b990 : 0xffffff7f86b2e10e 
0xffffff911462b9c0 : 0xffffff7f86ded1bc 
0xffffff911462ba10 : 0xffffff7f86decf64 
0xffffff911462bac0 : 0xffffff7f86b8bdd1 
0xffffff911462bb20 : 0xffffff7f86b8bd23 
0xffffff911462bb70 : 0xffffff7f86df5717 
0xffffff911462bbb0 : 0xffffff7f86b3054f 
0xffffff911462bc10 : 0xffffff7f86b2e048 
0xffffff911462bc70 : 0xffffff7f86dd0b0a 
0xffffff911462bca0 : 0xffffff7f86dd34b2 
0xffffff911462bcf0 : 0xffffff7f86bc54fd 
0xffffff911462bd40 : 0xffffff7f86e0845e 
0xffffff911462bda0 : 0xffffff7f86bc5182 
0xffffff911462be00 : 0xffffff7f86a2f20f 
0xffffff911462bec0 : 0xffffff7f869f346d 
0xffffff911462bf00 : 0xffffff8005d2a2aa 
0xffffff911462bfb0 : 0xffffff8005ca0af7 
   Kernel Extensions in backtrace:
     com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(10.1.4)[FE59CEBD-B723-337F-99CD-80402D846F95]@0xffffff7f869ec000->0xffffff7f86cddfff
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[57960DC6-4099-31BC-9B47-52CD647779C7]@0xffffff7f86532000
      dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(513.1)[07F97C14-C6EE-3577-9875-8BA38DDCBCCD]@0xffffff7f869d0000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(513.1)[578F9D07-96F4-3F09-A6A6-047F257CB3BA]@0xffffff7f86989000
      dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.13.79)[4F255E11-5291-3923-B43C-FE85E5060898]@0xffffff7f869e0000
     com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal(10.1.4)[B21122DF-798E-3145-86C8-4EBEF06334C2]@0xffffff7f86cee000->0xffffff7f86ea0fff
      dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(10.1.4)[FE59CEBD-B723-337F-99CD-80402D846F95]@0xffffff7f869ec000
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[57960DC6-4099-31BC-9B47-52CD647779C7]@0xffffff7f86532000
     com.apple.driver.AppleMuxControl(3.13.79)[6BC7D638-27CC-3297-8463-07C3353A99A2]@0xffffff7f891f5000->0xffffff7f89208fff
      dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.13.79)[B740221F-938E-338A-94D7-F12EFC54A4DC]@0xffffff7f891ed000
      dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[4F7FB6AD-2498-3F71-827C-ED7AA4BF2511]@0xffffff7f86ec2000
      dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[57960DC6-4099-31BC-9B47-52CD647779C7]@0xffffff7f86532000
      dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(513.1)[578F9D07-96F4-3F09-A6A6-047F257CB3BA]@0xffffff7f86989000
      dependency: com.apple.driver.AppleBacklightExpert(1.1.0)[7D89A61E-ED4E-32C7-8CC2-1D5B7E76E498]@0xffffff7f891f0000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:
16D32

Kernel version:
Darwin Kernel Version 16.4.0: Thu Dec 22 22:53:21 PST 2016; root:xnu-3789.41.3~3/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: C67A8D03-DEAC-35B8-8F68-06FF7B687215
Kernel slide:   0x0000000005a00000
Kernel text base: 0xffffff8005c00000
__HIB text base: 0xffffff8005b00000
System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

System uptime in nanoseconds: 13805888035
last loaded kext at 5307110360: com.apple.driver.AudioAUUC	1.70 (addr 0xffffff7f88882000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.driver.AudioAUUC	1.70
com.apple.filesystems.autofs	3.0
com.apple.driver.AppleHWSensor	1.9.5d0
com.apple.driver.X86PlatformShim	1.0.0
com.apple.driver.AGPM	110.23.14
com.apple.driver.ApplePlatformEnabler	2.7.0d0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog	1
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver	127
com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy	3.13.79
com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver	278.56
com.apple.driver.AppleHDA	278.56
com.apple.driver.AppleMikeyDriver	278.56
com.apple.driver.pmtelemetry	1
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient	3.6.4
com.apple.iokit.IOUserEthernet	1.0.1
com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics	10.2.2
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl	3.13.79
com.apple.GeForce	10.1.4
com.apple.driver.AppleFIVRDriver	4.1.0
com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri	10.2.2
com.apple.driver.AppleBacklight	170.9.10
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager	5.0.3f1
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport	5.0.3f1
com.apple.driver.AppleSMCPDRC	1.0.0
com.apple.driver.AppleLPC	3.1
com.apple.driver.AppleSMCLMU	208
com.apple.driver.AppleMCCSControl	1.2.15
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X	7.0.0
com.apple.driver.AppleHV	1
com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking	4.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltIP	3.0.8
com.apple.nvidia.NVDAStartup	10.1.4
com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU	5.0.3f1
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver	252
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons	252
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard	252
com.apple.driver.CoreStorageFsck	540.30.1
com.apple.driver.AppleFileSystemDriver	3.0.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless	1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib	1.0.0
com.apple.BootCache	40
com.apple.filesystems.hfs.kext	366.30.3
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage	295.20.1
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331	800.20.24
com.apple.driver.AppleSDXC	1.7.6
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet	10.2.7
com.apple.driver.AirPort.Brcm4360	1130.3.1a5
com.apple.driver.AppleAHCIPort	326
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager	161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC	2.0
com.apple.driver.AppleACPIButtons	5.0
com.apple.driver.AppleHPET	1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS	2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC	5.0
com.apple.driver.AppleAPIC	1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient	219.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall	172
com.apple.security.quarantine	3
com.apple.security.TMSafetyNet	8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement	219.0.0
com.apple.kext.triggers	1.0
com.apple.driver.DspFuncLib	278.56
com.apple.kext.OSvKernDSPLib	525
com.apple.iokit.IOSurface	153.3
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy	1.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl	3.13.79
com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal	10.1.4
com.apple.nvidia.driver.NVDAResman	10.1.4
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2	289.32
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl	3.13.79
com.apple.driver.AppleBacklightExpert	1.1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily	11
com.apple.driver.X86PlatformPlugin	1.0.0
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport	5.0.3f1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport	5.0.3f1
com.apple.driver.AppleSMBusPCI	1.0.14d1
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily	6.0.0d8
com.apple.driver.AppleSMBusController	1.0.14d1
com.apple.driver.AppleHDAController	278.56
com.apple.iokit.IOHDAFamily	278.56
com.apple.iokit.IOAudioFamily	205.12
com.apple.vecLib.kext	1.2.0
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily	5.0.3f1
com.apple.driver.AppleSMC	3.1.9
com.apple.driver.AppleSSE	1.0
com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily	1.0.0
com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink	4.1.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter	4.6.1
com.apple.iokit.IONDRVSupport	513.1
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily	513.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily	394.30.2
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch	258
com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice	1.1
com.apple.driver.usb.cdc	5.0.0
com.apple.driver.usb.networking	5.0.0
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice	1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHub	1.1
com.apple.driver.CoreStorage	540.30.1
com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext	1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter	4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily	4.6.1
com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter	2.1.1
com.apple.driver.AppleXsanScheme	3
com.apple.driver.AppleThunderboltNHI	4.1.8
com.apple.iokit.IOThunderboltFamily	6.3.3
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController	1.0.3b4
com.apple.iokit.IO80211Family	1200.12.2
com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient	1.0.1b8
com.apple.iokit.IONetworkingFamily	3.2
com.apple.driver.corecapture	1.0.4
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub	900.4.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI	1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI	1.1
com.apple.iokit.IOAHCIFamily	288
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI	1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI	1.1
com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter	1.0
com.apple.iokit.IOUSBFamily	900.4.1
com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties	1.1
com.apple.driver.AppleEFINVRAM	2.1
com.apple.iokit.IOHIDFamily	2.0.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime	2.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily	1.1
com.apple.security.sandbox	300.0
com.apple.kext.AppleMatch	1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore	2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity	1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager	1.0
com.apple.driver.KernelRelayHost	1
com.apple.iokit.IOUSBHostFamily	1.1
com.apple.driver.AppleBusPowerController	1.0
com.apple.driver.DiskImages	444.41.1
com.apple.iokit.IOStorageFamily	2.1
com.apple.iokit.IOReportFamily	31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore	28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform	5.0
com.apple.iokit.IOPCIFamily	2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily	1.4
com.apple.kec.Libm	1
com.apple.kec.pthread	1
com.apple.kec.corecrypto	1.0
Model: MacBookPro10,1, BootROM MBP101.00EE.B0B, 4 processors, Intel Core i7, 2,4 GHz, 8 GB, SMC 2.3f36
Graphics: Intel HD Graphics 4000, Intel HD Graphics 4000, Built-In
Graphics: NVIDIA GeForce GT 650M, NVIDIA GeForce GT 650M, PCIe, 1024 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54333531533642465238432D50422020
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 4 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D54333531533642465238432D50422020
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.171.68.1a5)
Bluetooth: Version 5.0.3f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0
Serial ATA Device: APPLE SSD SM256E, 251 GB
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)
USB Device: USB 2.0 Bus
USB Device: Hub
USB Device: Hub
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad
USB Device: BRCM20702 Hub
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB 3.0 Bus
Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4

zo te zien loopt hij echt vast op een GPU Panic.
je hebt toch echt een nieuwe reparatie nodig…

Mogelijk heb je nog reparatie garantie bij apple ?
Wanneer is de reparatie uitgevoerd ?