Mail en verschillende accounts

Kan iemand mij zeggen hoe je in mail meerdere accounts kunt aanmaken, ik heb 4 mailadressen en hij vraagt ze zonder probleem alle vier op, maar ik kan enkel een mail verzenden vanop het adres dat ik in de account heb aangegeven, kan ik dit aanpassen ? :o

Als het goed is staat in je adresveld ook een boxje genamd "Account". Klik erop en je ziet de accounts staan waaruit je de afzender kunt kiezen.

Bedoel je dat je 4 aliassen hebt op 1 mailadres? Voor aliassen kun je geen verschillende accounts maken, maar je kunt wel in de eigenschappen van het account de 4 aliassen bij e-mailadres intypen, gescheiden door komma's. Als je dan een e-mail opstelt, kun je bovenaan kiezen welk e-mailadres je als afzender wilt hebben.

Ben je vertrouwd met de Help die ingebouwd is?[quote:66c328c79d][b:66c328c79d]Meerdere e-mailadressen aan dezelfde account toevoegen[/b:66c328c79d] In het programma Mail kunnen berichten uit meerdere e-mailaccounts worden opgehaald. Elke account kan meerdere e-mailadressen bevatten. U hoeft geen afzonderlijke accounts aan elk adres toe te voegen. Jan Jansen zou bijvoorbeeld e-mailberichten kunnen ontvangen van zowel janjansen@voorbeeld.org als webmaster@voorbeeld.org. Als u e-mailadressen uit verschillende domeinen (bijvoorbeeld 'voorbeeld.org' en 'tweedevoorbeeld.org') naar uw account doorstuurt, kunt u deze ook in dezelfde account opnemen.

Open Mail en kies ‘Mail’ > ‘Voorkeuren’.
Klik op ‘Accounts’.
Selecteer een account.
Voer al uw adressen in het veld ‘E-mailadres’ in, gescheiden door een komma. Voorbeeld: webmaster@voorbeeld.org, verkoop@voorbeeld.org, ondersteuning@voorbeeld.org.
Sluit het voorkeurenvenster en klik op ‘Bewaar’ in het bericht dat verschijnt.
Wanneer u een bericht maakt, kunt u in het venstermenu ‘Account’ kiezen vanaf welk adres het bericht wordt verstuurd.

Alle ontvangen berichten worden in dezelfde postbus weergegeven. Als u de berichten in verschillende postbussen wilt ontvangen, kunt u een regel aanmaken waarmee de berichten worden gescheiden op basis van het adres waarnaar deze worden verstuurd.[/quote:66c328c79d]

[quote:66c328c79d][b:66c328c79d]Instellen vanaf welke account e-mailberichten worden verstuurd[/b:66c328c79d]
Als u meerdere e-mailaccounts hebt, kunt u instellen vanaf welke account een e-mailbericht wordt verstuurd. Standaard wordt berichten verstuurd vanaf de account van de laatste postbus die is weergegeven.

Via het voorkeurenvenster van Mail kunt u een specifieke account kiezen waarvan alle e-mailberichten worden verstuurd. U kunt ook een venstermenu laten weergeven in nieuwe berichtvensters waarmee u voor elk bericht dat u verstuurt een account kunt kiezen.

Om in te stellen vanaf welke account alle berichten moeten worden verstuurd, kiest u ‘Mail’ > ‘Voorkeuren’. Klik op ‘Nieuw’ en kies de account uit het venstermenu ‘Verstuur nieuwe post via’.

Om het venstermenu ‘Account’ weer te geven in nieuwe berichtvensters, kiest u ‘Archief’ > ‘Nieuw bericht’. Klik op het taakmenu in de linkerbenedenhoek van het koptekstgebied ‘Pas aan’. Schakel het aankruisvak naast ‘Account’ in en klik op ‘OK’.

Als u de volgorde van de accounts in de postbuslijst wilt wijzigen, sleept u de postbussen van de accounts in de gewenste volgorde naar de postbus ‘Inkomend’. U kunt de volgorde van de accounts ook wijzigen in het paneel ‘Accounts’ in het voorkeurenvenster van Mail.[/quote:66c328c79d]

Heel volledig, Michel. Ik was me er niet van bewust dat ik in de voorkeuren de weergave van het venstermenu "Account" had aangezet…