Map-icoontjes bureaublad '..x..onderdelen'.. uitzetten

Onder de map-icoontjes op bureaublad staat ‘…onderdelen’. Hoe kan je dat uitzetten?

Heb je een screenshot?

Kan het misschien de map “verplaatste onderdelen” zijn? Die staat bij elke update op de laatste systemen in de map “gedeeld” met een “alias” op het bureaublad.

Klik ergens op je bureaublad en druk dan ⌘J in. In het venster dat opent, zet je deze optie uit:

1 like

‘Toon info onderdeel’
Dat was het dus. Waarschijnlijk per ongeluk actief gezet.
Dank, dank!