Map uit 'Documenten' verplaatsen naar 'Favorieten Finder'

Hoi, is het mogelijk van een map te verplaatsen vanonder ‘Documenten’ naar ‘Favorieten in Finder’ ?
Heb het geprobeerd en hij doet dat wel maar ik denk dat het een copy is.
De map stond ook nog in documenten. Heb ze daar verwijderd maar toen was de map in
favorieten (finder) ook weg.
Mijn bedoeling is dat ze alleen in de Favorieten van Finder zou staan.

In Favorieten staan alleen “verwijzingen naar” (alias) de originelen, dus inderdaad originele wegook favorieten weg.

Ga op de map staan en dan appeltje T.

De CMD + T optie zal binnenkort komen te vervallen dan wordt dat open een nieuw Finder Tab

Maar je kunt de map er natuurlijk ook gewoon naar slepen…

Het blijft gewoon zelfde. Als ik daarna de map onder documenten verwijder is de map onder favorieten ook weg.

Zoals gezegd zijn de favorieten alleen verwijzingen, geen echte mappen — op dezelfde manier als je Dock verwijzingen naar programma’s bevat, en niet de programma’s zelf. Wat je wilt kan dus niet.