MBPro beeldscherm heel vaak op zwart

Hoi

Een heel vervelend iets; het scherm valt in een keer uit en wordt zwart, soms lukt herstarten niet en soms wel, vaak binnen 1 minuut en een hele enkele keer na 5 minuten wordt het scherm zwart.

Ik heb wel de tekst die naar apple verstuurd wordt kunnen kopiëren, zie hieronder.

PR zap, single mode etc opstarten helpen niet

Is het de videokaart? Kun je die zelf repareren of weet iemand die het kan doen in de buurt van Ede?

Dank voor het meedenken

Teksten gekopieerd:

Anonymous UUID: 7EBCAA13-AAD3-BDE6-41C1-C74847FE827A

Sun Jul 19 12:48:58 2020

*** Panic Report ***

panic(cpu 6 caller 0xffffff7f8cc9867d): GPU Panic: mux-regs 4 0 a0 99 0 8 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 1 EG FBs 0:0 power-state 3 3D busy HDA idle : AGC GPU REGISTER RESTORE FAILED with 1 reset, VendorID invalid

Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address

0xffffff91fbf93ab0 : 0xffffff800b3ad58d

0xffffff91fbf93b00 : 0xffffff800b4e9145

0xffffff91fbf93b40 : 0xffffff800b4da87a

0xffffff91fbf93bb0 : 0xffffff800b35a9d0

0xffffff91fbf93bd0 : 0xffffff800b3acfa7

0xffffff91fbf93cf0 : 0xffffff800b3acdf3

0xffffff91fbf93d60 : 0xffffff7f8cc9867d

0xffffff91fbf93dc0 : 0xffffff7f8cc94799

0xffffff91fbf93e00 : 0xffffff7f8cc980da

0xffffff91fbf93e20 : 0xffffff800ba5d407

0xffffff91fbf93e90 : 0xffffff800ba5d329

0xffffff91fbf93ec0 : 0xffffff800b3ec7a5

0xffffff91fbf93f40 : 0xffffff800b3ec345

0xffffff91fbf93fa0 : 0xffffff800b35a0ce

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.driver.AppleMuxControl(3.50.15)[DCD3A0E9-8384-36AB-A1F5-2581C0244EF1]@0xffffff7f8cc89000->0xffffff7f8cc9cfff

dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.50.15)[D768E554-42F7-346A-9516-57BCFBA2381E]@0xffffff7f8cc57000

dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[6C0E28B1-FDA5-3E69-BE7B-95A4EC008F57]@0xffffff7f8c7cb000

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7f8bc95000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7f8bf8f000

dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7f8bff8000

BSD process name corresponding to current thread: kernel_task

Mac OS version:

18G6020

Kernel version:

Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jun 18 20:50:10 PDT 2020; root:xnu-4903.278.43~1/RELEASE_X86_64

Kernel UUID: BB828521-3DD9-3ECC-9FA2-3C3ED1848228

Kernel slide: 0x000000000b000000

Kernel text base: 0xffffff800b200000

__HIB text base: 0xffffff800b100000

System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

System uptime in nanoseconds: 41470586718

last loaded kext at 10041721436: com.apple.fileutil 20.036.15 (addr 0xffffff7f8c9a7000, size 114688)

loaded kexts:

com.malwarebytes.mbam.rtprotection 3.2.36

com.apple.fileutil 20.036.15

com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0

com.apple.driver.AudioAUUC 1.70

com.apple.filesystems.autofs 3.0

com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131

com.apple.driver.AGPM 110.25.11

com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0

com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0

com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.50.15

com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.50.15

com.apple.driver.AppleHV 1

com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1

com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 282.54

com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5

com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.14d11

com.apple.driver.AppleHDA 282.54

com.apple.driver.AppleMikeyDriver 282.54

com.apple.GeForce 12.0.0

com.apple.driver.pmtelemetry 1

com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.50.15

com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0

com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.12

com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 12.1.0

com.apple.driver.eficheck 1

com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0

com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0

com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9

com.apple.driver.AppleMuxControl 3.50.15

com.apple.driver.AppleLPC 3.1

com.apple.driver.AppleSMCLMU 212

com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1

com.apple.nvidia.NVDAStartup 12.0.0

com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 12.1.0

com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0

com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.1.2

com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.14d11

com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 255

com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 255

com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 255

com.apple.filesystems.apfs 945.275.9

com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1

com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3

com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1

com.apple.BootCache 40

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

com.apple.AppleSystemPolicy 1.0

com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6

com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.3

com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.31

com.apple.private.KextAudit 1.0

com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1400.1.1

com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5

com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0

com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1

com.apple.driver.AppleHPET 1.8

com.apple.driver.AppleRTC 2.0

com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1

com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1

com.apple.driver.AppleAPIC 1.7

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0

com.apple.nke.applicationfirewall 202

com.apple.security.TMSafetyNet 8

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0

com.apple.kext.triggers 1.0

com.apple.iokit.IOAVBFamily 760.6

com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2

com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1

com.apple.driver.AppleSSE 1.0

com.apple.driver.DspFuncLib 282.54

com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528

com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 12.0.0

com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 12.0.0

com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0

com.apple.AppleGPUWrangler 3.50.15

com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51

com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0

com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0

com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0

com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1

com.apple.driver.AppleHDAController 282.54

com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54

com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.50.15

com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.14

com.apple.iokit.IOSurface 255.6.1

com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.50.15

com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.68

com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8

com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.2.0

com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 5.6.9

com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.14d11

com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 263

com.apple.driver.AppleUSBAudio 315.6

com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2

com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5

com.apple.vecLib.kext 1.2.0

com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0

com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2

com.apple.driver.AppleXsanScheme 3

com.apple.iokit.IOSerialFamily 11

com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1

com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 5.6.9

com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 5.6.9

com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.5

com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.270.1

com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.7.9

com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.8.7

com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0

com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2

com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2

com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8

com.apple.driver.corecapture 1.0.4

com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288

com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0

com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2

com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2

com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1

com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1

com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

com.apple.security.quarantine 3

com.apple.security.sandbox 300.0

com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1

com.apple.driver.DiskImages 493.0.0

com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30

com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0

com.apple.driver.AppleKeyStore 2

com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3

com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5

com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2

com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.250.3

com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.250.3

com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1

com.apple.kext.CoreTrust 1

com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0

com.apple.driver.KernelRelayHost 1

com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0

com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0

com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1

com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1

com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 740.2

com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4

com.apple.iokit.IOReportFamily 47

com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1

com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9

com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9

com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4

com.apple.kec.pthread 1

com.apple.kec.Libm 1

com.apple.kec.corecrypto 1.0

EOF

Model: MacBookPro10,1, BootROM 262.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 2,4 GHz, 16 GB, SMC 2.3f36

Graphics: kHW_IntelHD4000Item, Intel HD Graphics 4000, spdisplays_builtin

Graphics: kHW_NVidiaGeForceGT650MItem, NVIDIA GeForce GT 650M, spdisplays_pcie_device, 1 GB

Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.34 AirPortDriverBrcm4360-1325.3)

Bluetooth: Version 6.0.14d11, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO mSATA 500GB, 500,11 GB

USB Device: USB 2.0 Bus

USB Device: Hub

USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)

USB Device: USB 2.0 Bus

USB Device: Hub

USB Device: Hub

USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

USB Device: BRCM20702 Hub

USB Device: Bluetooth USB Host Controller

USB Device: USB 3.0 Bus

Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4

Later die dag:

Anonymous UUID: 7EBCAA13-AAD3-BDE6-41C1-C74847FE827A

Sun Jul 19 20:45:43 2020

*** Panic Report ***

panic(cpu 6 caller 0xffffff7fa229867d): GPU Panic: mux-regs 5 0 a0 d9 9 8 severity 3 WS-ready 1 switch-state 0 IG FBs 0 EG FBs 1:f power-state 0 3D idle HDA idle : NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xc0000000 0xffffff92257dc000 0x0e7150a2, D0, P1/4

Backtrace (CPU 6), Frame : Return Address

0xffffff82011a2dd0 : 0xffffff80209ad58d

0xffffff82011a2e20 : 0xffffff8020ae9145

0xffffff82011a2e60 : 0xffffff8020ada87a

0xffffff82011a2ed0 : 0xffffff802095a9d0

0xffffff82011a2ef0 : 0xffffff80209acfa7

0xffffff82011a3010 : 0xffffff80209acdf3

0xffffff82011a3080 : 0xffffff7fa229867d

0xffffff82011a30e0 : 0xffffff7fa1670e6d

0xffffff82011a3160 : 0xffffff7fa173ed81

0xffffff82011a31c0 : 0xffffff7fa173ee2e

0xffffff82011a31f0 : 0xffffff7fa3abd94c

0xffffff82011a3240 : 0xffffff7fa3abd032

0xffffff82011a32b0 : 0xffffff7fa1768d70

0xffffff82011a32d0 : 0xffffff7fa1677638

0xffffff82011a3380 : 0xffffff7fa16746c9

0xffffff82011a3500 : 0xffffff7fa1676ac2

0xffffff82011a35e0 : 0xffffff7fa1b00a6e

0xffffff82011a36b0 : 0xffffff7fa1af9651

0xffffff82011a36f0 : 0xffffff7fa1afd283

0xffffff82011a37a0 : 0xffffff7fa1ad3aa5

0xffffff82011a3840 : 0xffffff7fa1ad4f6c

0xffffff82011a38d0 : 0xffffff7fa1ad57f2

0xffffff82011a3930 : 0xffffff7fa1a0a496

0xffffff82011a3960 : 0xffffff7fa1a10c36

0xffffff82011a39a0 : 0xffffff7fa1ad54d0

0xffffff82011a39f0 : 0xffffff7fa1a07608

0xffffff82011a3a80 : 0xffffff80210863ac

0xffffff82011a3ae0 : 0xffffff80210845d0

0xffffff82011a3b30 : 0xffffff802108d902

0xffffff82011a3c70 : 0xffffff8020a95596

0xffffff82011a3d80 : 0xffffff80209b2dcc

0xffffff82011a3dd0 : 0xffffff802098db41

0xffffff82011a3e50 : 0xffffff80209a225e

0xffffff82011a3ef0 : 0xffffff8020ac07b7

0xffffff82011a3fa0 : 0xffffff802095b1b6

Kernel Extensions in backtrace:

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(404.14)[F4948CC7-3519-3A90-B9CE-B4D33F3F6F83]@0xffffff7fa1a02000->0xffffff7fa1aa8fff

dependency: com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity(1.0.5)[1AD7D9F4-24B5-354F-BD01-C301F58FAA52]@0xffffff7fa19b6000

dependency: com.apple.iokit.IOSurface(255.6.1)[4935BACD-DAFD-304C-AD0D-1D6B4670DD9F]@0xffffff7fa19d7000

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

dependency: com.apple.iokit.IOReportFamily(47)[769D4408-2D1B-3B65-89D1-4C3C547099E3]@0xffffff7fa19fb000

com.apple.driver.AppleMuxControl(3.50.15)[DCD3A0E9-8384-36AB-A1F5-2581C0244EF1]@0xffffff7fa2289000->0xffffff7fa229cfff

dependency: com.apple.driver.AppleGraphicsControl(3.50.15)[D768E554-42F7-346A-9516-57BCFBA2381E]@0xffffff7fa2257000

dependency: com.apple.iokit.IOACPIFamily(1.4)[6C0E28B1-FDA5-3E69-BE7B-95A4EC008F57]@0xffffff7fa1dcb000

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7fa15f8000

com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000->0xffffff7fa18ddfff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(530.51)[99622648-4852-3ED6-AA4A-74BA494BCCF7]@0xffffff7fa15e8000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

dependency: com.apple.AppleGraphicsDeviceControl(3.50.15)[C82C051D-6372-35AF-8AC3-999F044DEF02]@0xffffff7fa15f8000

com.apple.GeForce(12.0)[5C05436F-5B39-3043-B58A-72FD5CCC6E10]@0xffffff7fa1ab9000->0xffffff7fa1b54fff

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(530.51)[99622648-4852-3ED6-AA4A-74BA494BCCF7]@0xffffff7fa15e8000

dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000

dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(530.68)[5991CC87-A05A-3440-9046-D48046AF9354]@0xffffff7fa158f000

dependency: com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2(404.14)[F4948CC7-3519-3A90-B9CE-B4D33F3F6F83]@0xffffff7fa1a02000

com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal(12.0)[7F98B4E9-CEB0-3354-A034-2D90A819E58B]@0xffffff7fa39c3000->0xffffff7fa3b70fff

dependency: com.apple.nvidia.driver.NVDAResman(12.0.0)[AE94AB7B-ECE1-31E6-8165-08FF46E8CF81]@0xffffff7fa1604000

dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.9)[EF12A360-E92B-3407-8080-E4889F8AAC97]@0xffffff7fa1295000

BSD process name corresponding to current thread: Adobe CEF Helper

Mac OS version:

18G6020

Kernel version:

Darwin Kernel Version 18.7.0: Thu Jun 18 20:50:10 PDT 2020; root:xnu-4903.278.43~1/RELEASE_X86_64

Kernel UUID: BB828521-3DD9-3ECC-9FA2-3C3ED1848228

Kernel slide: 0x0000000020600000

Kernel text base: 0xffffff8020800000

__HIB text base: 0xffffff8020700000

System model name: MacBookPro10,1 (Mac-C3EC7CD22292981F)

System uptime in nanoseconds: 76646233699

last loaded kext at 8770994046: com.apple.fileutil 20.036.15 (addr 0xffffff7fa1fa7000, size 114688)

loaded kexts:

com.malwarebytes.mbam.rtprotection 3.2.36

com.apple.fileutil 20.036.15

com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0

com.apple.driver.AudioAUUC 1.70

com.apple.filesystems.autofs 3.0

com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 131

com.apple.driver.AppleMikeyDriver 282.54

com.apple.driver.AGPM 110.25.11

com.apple.driver.ApplePlatformEnabler 2.7.0d0

com.apple.driver.X86PlatformShim 1.0.0

com.apple.driver.AppleGraphicsDevicePolicy 3.50.15

com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.50.15

com.apple.driver.AppleHV 1

com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1

com.apple.driver.AppleHDAHardwareConfigDriver 282.54

com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5

com.apple.driver.AppleHDA 282.54

com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.14d11

com.apple.driver.AGDCBacklightControl 3.50.15

com.apple.GeForce 12.0.0

com.apple.driver.pmtelemetry 1

com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0

com.apple.driver.AppleBacklight 170.12.12

com.apple.driver.AppleIntelHD4000Graphics 12.1.0

com.apple.driver.eficheck 1

com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0

com.apple.driver.AppleFIVRDriver 4.1.0

com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0

com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9

com.apple.driver.AppleMuxControl 3.50.15

com.apple.driver.AppleLPC 3.1

com.apple.driver.AppleSMCLMU 212

com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1

com.apple.nvidia.NVDAStartup 12.0.0

com.apple.driver.AppleIntelFramebufferCapri 12.1.0

com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0

com.apple.driver.AppleThunderboltIP 3.1.2

com.apple.iokit.IOBluetoothUSBDFU 6.0.14d11

com.apple.driver.AppleUSBTCKeyEventDriver 255

com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 255

com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 255

com.apple.filesystems.apfs 945.275.9

com.apple.driver.AppleFileSystemDriver 3.0.1

com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3

com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1

com.apple.BootCache 40

com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0

com.apple.AppleSystemPolicy 1.0

com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 800.21.31

com.apple.driver.AppleSDXC 1.7.6

com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 10.3.3

com.apple.driver.AirPort.Brcm4360 1400.1.1

com.apple.private.KextAudit 1.0

com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5

com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0

com.apple.driver.AppleRTC 2.0

com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1

com.apple.driver.AppleHPET 1.8

com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1

com.apple.driver.AppleACPIEC 6.1

com.apple.driver.AppleAPIC 1.7

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 220.0.0

com.apple.nke.applicationfirewall 202

com.apple.security.TMSafetyNet 8

com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 220.0.0

com.apple.kext.triggers 1.0

com.apple.iokit.IOAVBFamily 760.6

com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2

com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1

com.apple.driver.AppleSSE 1.0

com.apple.driver.DspFuncLib 282.54

com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528

com.apple.nvidia.driver.NVDAGK100Hal 12.0.0

com.apple.nvidia.driver.NVDAResman 12.0.0

com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.1.0

com.apple.AppleGPUWrangler 3.50.15

com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51

com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0

com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0

com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1

com.apple.driver.AppleHDAController 282.54

com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54

com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.50.15

com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.14d1

com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.14

com.apple.iokit.IOSurface 255.6.1

com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.50.15

com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.68

com.apple.driver.X86PlatformPlugin 1.0.0

com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8

com.apple.driver.AppleThunderboltEDMSink 4.2.0

com.apple.driver.AppleThunderboltDPOutAdapter 5.6.9

com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.14d11

com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.14d11

com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 263

com.apple.driver.AppleUSBAudio 315.6

com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2

com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5

com.apple.vecLib.kext 1.2.0

com.apple.driver.usb.cdc 5.0.0

com.apple.driver.usb.networking 5.0.0

com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.2

com.apple.driver.AppleXsanScheme 3

com.apple.iokit.IOSerialFamily 11

com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1

com.apple.driver.AppleThunderboltDPInAdapter 5.6.9

com.apple.driver.AppleThunderboltDPAdapterFamily 5.6.9

com.apple.driver.AppleThunderboltPCIDownAdapter 2.1.5

com.apple.driver.AppleThunderboltNHI 4.7.9

com.apple.iokit.IOThunderboltFamily 6.8.7

com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.270.1

com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0

com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2

com.apple.driver.mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8

com.apple.driver.corecapture 1.0.4

com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2

com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.2

com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0

com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2

com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2

com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1

com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1

com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1

com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0

com.apple.security.quarantine 3

com.apple.security.sandbox 300.0

com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1

com.apple.driver.DiskImages 493.0.0

com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30

com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0

com.apple.driver.AppleKeyStore 2

com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3

com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5

com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver

EOF

Model: MacBookPro10,1, BootROM 262.0.0.0.0, 4 processors, Intel Core i7, 2,4 GHz, 16 GB, SMC 2.3f36

Graphics: kHW_IntelHD4000Item, Intel HD Graphics 4000, spdisplays_builtin

Graphics: kHW_NVidiaGeForceGT650MItem, NVIDIA GeForce GT 650M, spdisplays_pcie_device, 1 GB

Memory Module: BANK 0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

Memory Module: BANK 1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1600 MHz, 0x80AD, 0x484D5434314753364D465238432D50422020

AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0xEF), Broadcom BCM43xx 1.0 (7.21.190.34 AirPortDriverBrcm4360-1325.3)

Bluetooth: Version 6.0.14d11, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports

Network Service: Wi-Fi, AirPort, en0

Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO mSATA 500GB, 500,11 GB

USB Device: USB 2.0 Bus

USB Device: Hub

USB Device: FaceTime HD Camera (Built-in)

USB Device: USB 2.0 Bus

USB Device: Hub

USB Device: Hub

USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad

USB Device: BRCM20702 Hub

USB Device: Bluetooth USB Host Controller

USB Device: USB 3.0 Bus

Thunderbolt Bus: MacBook Pro, Apple Inc., 23.4