Meerdere commando's 1 sh script

hoe kan ik meerdere commando's in 1 shell script zetten?

ik moet iets in deze aard doen:

[code:1:ca62707958]rm 001.jpg
rm 002.jpg
rm 003.jpg[/code:1:ca62707958]

maar dat wil niet werken

&

bedankt!

In een script kan je ze gewoon op de volgende regel zetten. Wil je ze op 1 regel zetten dan moet je zoals hierboven een "&" gebruiken of een "&&" als je niet wilt dat de tweede opdracht wordt uitgevoerd als de eerste een error oplevert.

[b:351794229d]&[/b:351794229d] doet eigenlijk het proces in de achtergrond draaien, dus is niet helemaal juist (dat het werkt is iets anders) [b:351794229d]&&[/b:351794229d] runt het volgende command alleen als het commando ervoor geen error terug geeft. (zoals LoveBug heeft aangegeven)

met [b:351794229d];[/b:351794229d] kan je ze achter elkaar runnen, en heeft het zelfde effect als de 3 commandos op een nieuwe regel:

[code:1:351794229d]rm 001.jpg; rm 002.jpg; rm 003.jpg[/code:1:351794229d]