met een iPad een template in pages maken

Is het mogelijk om vanaf een iPad in pages een tempelt te maken? Of blijf je dan afhankelijk van OSX?

Dit is vandaag in versie 5.0 geïntroduceerd…