Movieclip met buttons

Waarschijnlijk weer een heel dom antwoord als oplossing maar ik zit met volgende probleem, heb een movieclip gemaakt voor een subnavigatie, in deze movieclip zitten diverse buttons. Nu wil ik deze buttons verwijzen naar een frame (alles gebeurd in dezelfde Scene) maar wat ik ook probeer, de button voert geen actie uit...

Wie weet er raad, dringend

En welke code staat er op de button? Als je met movieclips werkt, heeft de movieclip waarnaar je verwijst wel een instance name? Is de verwijzing naar de frame wel correct? Ik werk altijd naar de _root toe dus: _root.instanceName.gotoAndPlay(frameNummer);

Hoi Konijn,

het is één movieclip, hierin zittend e buttons verwerkt, de movieclip is gewoon op een scene geplaatst, en binnen die scene zou ik dus naar bepaalde frames moeten kunnen springen.

Op de buttons zit volgende code

on (release) {goToandPlay (“scenenaam”, framenummer)}

stuur me anders PB voor de .fla file

Hey moet zijn:

on (release) {
scenenaam.gotoAndPlay (framenummer);
// Eventueel _root.scenenaam.gotoAndPl…
}