Netwerk via Finder traag, en via Transmit snel

Via een VPN verbinding heb ik thuis een werkplek, en met appeltje+K via SMB maak ik een netwerk verbinding met onze Ubuntu fileserver. Op dezelfde manier werken wij ook op mijn werk, de communicatie via het netwerk gaat goed, maar de verbinding tussen thuis en de server is erg traag. Opzicht is dit logies omdat dit via ADSL gaat, maar wat ik niet begrijpt, is als ik een map opent, dan duurt het vrij lang dat ik de inhoud te zien krijgt. Open ik nogmaals een map, dan moet ik wederom weer lang wachten. Een tijdelijke oplossing wat ik heb gevonden, is Transmit te gebruiken, hiermee kan ik lekker vlot door de mappen bladeren.
Mijn vraag is dan ook, waarom gaat dit via Finder traag, en via Transmit vlot?
Dit zelfde heb ik ook op mijn werk geprobeerd, maar dan is het via Finder wel vlot, en via Transmit iets wat trager.

Dit is een bekend fenomeen, wat ik vooral toeschrijf aan het (op dit vlak niet zo fraaie) gedrag van de Finder om erg veel 'extra' informatie (iconen, labels, metadata, te zoeken bij alle folders die je bekijkt, en dat elke paar seconden te herhalen.

Dus ik zou je aanraden vanaf thuis zo veel mogelijk via Transmit te werken (en dus alleen de folders/files zelf te zien, niet de extra informatie) omdat dat nu eenmaal sneller is.

Op je werk (met een snel netwerk) zie je die extra vertraging niet omdat het niet opvalt.

Ik was bang dat dit aan de SMB protocol lag die wij gebruiken. Eigenlijk is de tijdelijke oplossing beter permanent te gebruiken. Wat ook vreemd is, is als je met Transmit 4 een netwerk verbinding mount op je bureaublad, dan is deze ook traag net als via Finder.