Niet alle mails van mijn provider verschijnen in mijn mailbox

Ik heb twee Mac Pro’s met dezelfde user. Bepaalde mails van Telenet verschijnen wel in mijn eerste MacPro maar niet in de tweede. Ik werk met pop-instelling. Dezelfde configuratie. Zou rebuild mailbox soelaas brengen of riskeer ik dan oude mails kwijt te zijn? Of moet ik iets anders doen?
TIA

Heb je op beide accounts ingesteld dat de mail op de server moet blijven staan?

Ja, ze zijn beide op dezelfde manier geconfigureerd. Het gaat slechts over een paar mails. Ik vind het heel vreemd.

Met ‘Rebuild Mailbox’ raak je in ieder geval niet meer mails kwijt, want het is een grotendeels lokale actie. ‘Rebuild Mailbox’

  1. zoekt of er zich in de “systeemmappen” van Mail berichten bevinden die niet (meer) zijn opgenomen in de database behorende bij de betreffende mailbox, en
  2. zoekt tevens of er zich “entries” in de database bevinden waarvan het bericht in kwestie niet op het systeem staat (zeg maar het omgekeerde van 1). Pas als zich bij actie 2 inconsistenties voordoen, waarbij er dus een record in de database staat waarvoor het bericht zelf ontbreekt, wordt contact gezocht met de server om het betreffende bericht indien mogelijk opnieuw te downloaden. Voorwaarde hiervoor is wel dat het bericht zich nog op de server moet bevinden natuurlijk.

Al met al kun je rustig een “rebuild” proberen. Mij heeft het in het verleden al meermaals geholpen en ik ben er nog nooit berichten door kwijtgeraakt…

Ik zou bij jouw werkwijze niet meer gebruik maken van het (inmiddels verouderde) POP mail, maar overschakelen naar IMAP. Dan worden al je mails gewoon over de twee machines en je provider gesynchroniseerd.

Bedankt voor het advies. Ik veronderstel dat voor IMAP een nieuwe mailbox moet aangemaakt worden of kan ik dat veilig in de bestaande mailbox-account veranderen?

Nee, je kan het een niet in het ander integreren. Maar er zijn vast tips en trucs om de inhoud van je mailboxen over te hevelen die niet meer op de mailserver staan. Mails die nu nog wel op de server staan, blijven op de server staan en zullen bij overschakelen naar IMAP dus ook gewoon beschikbaar blijven.

Bedankt voor je verhelderende uitleg, Night. (y)