nmbd?

Van Little Snitch krijg ik aan de lopende band melding dat: The application "nmbd" wants to connect to... en dan iedere keer een ander adres zoals bijv. 80.123.216.237 on UDP port 1036 (pcg-radar)

Ik heb in de aktiviteiten monitor gezien dat het iets met de root te maken heeft. Het is uit te zetten maar start onmiddelijk net zo vrolijk weer op.

Het niet toestaan om verbinding te maken lijkt geen invloed te hebben op de computer. Programma’s die bewust verbinding naar buiten maken zoals Adium en iTunes sta ik uiteraard wel toe. Maar waar komen al die andere pogingen vandaan?

nmbd is volgens google de NetBIOS name server. Dat is onderdeel van Samba, dus het draait waarschijnlijk omdat je Windows Sharing hebt aangezet.

nmbd en smbd zijn processen van Samba. Als je windows sharing uitzet zul je de melding niet meer hebben. nmbd is de hele tijd actief om bij te houden welke shares/namen er op een window netwerk actief zijn. En n og wat meer dingen ook, als je het niet nodig hebt uitzettendus.

Pbook

Windows sharing staat nu uit en dat lijkt inderdaad de nmbd activiteit te stoppen, ik krijg geen meldingen meer. Doet Windows dit eigenlijk ook, rondgillen over het internet om aandacht?

Om te maken dat je de andere computers en werkgroepen kunt zien op een Windows netwerk heeft Windows het zgn Wins (Windows internet name service) uitgevonden. Daarmee staan alle computers rond te bazuinen dat ze er zijn. Ook worden er verkiezeingen gehouden om uit te maken wie op een bepaald moment de zgn brows-master is. Deze machine houdt dan in een bepaalde groep bij welke machines er aanwezig zijn. Een soor P2P dus. Meld zich een nieuwe machine aan die hoger in rangorde is, bijv. een ander OS of een andere naam, dan beginnen ze allemaal met elkaar te vechten wie dan weer de nieuwe browsmaster is. De rangorde is bijv. Windows XP gaat boven W2K en een naam die begint met een A boven eentje met een Z. Het is nog veel ingewikkelder, er zijn dikke boeken over, maar dit is de essentie. Op een stabiel netwerk is het verkeer nog te overzien. Stel je voor dat een laptop gebruiker inbeld. De persoon zijn laptop heet Alex en het is een XP machine. Bij Iedere inbel sessie gaat het hele kantoor, met W2k computers netwerk verkiezingen houden omdat er zich een nieuwe potentiele browsmaster aanmeld. Hele netwerk van slag dus. Op een groot kantoor met 500 machines wordt je ook niet vrolijk als die allemaal tegelijkertijd aan gaan om 09:00. MS heeft daarom ook een WINS server in het leven geroepen die centraal de database bijhoudt. WINS is trouwens officieel door MS ten grave gedragen. Niemand werdt er echt vrolijk van.

Pbook.