(nogmaals) internet delen via airport

Mijn G4 staat te draaien zonder internetaansluiting en zonder airport Mijn laptop heeeft wel internet en airport. Nu heeft mijn desktop een update nodig moet delen internet delen met laptop.

Deze vraag paar weken geleden ook al gesteld maar toch kom ik er niet uit en loop er nu tegen aan.

Systeemvoorkeuren > Delen > Internet
Deel verbinding via: Airport
Met computers die gebruik maken van:
Ingebouwd Ethernet
En dan de service starten.

Ik kom er toch niet uit…

Hellupie…