NSPopupbutton en bindings in Cocoa

Stel, ik heb een klasse 'Persoon' met een naam. Dit zet ik in een NSArrayController, en ik wil de namen van die personen in een NSPopupbutton laten zien. Tevens wil ik een editfield waar je naam van de geselecteerde persoon kunt veranderen (en ook direct veranderen in de popup natuurlijk)

Welke bindings moet mn Popupbutton hebben om het goed te laten werken?

Alvast Bedankt

Werk je met XCode en interface builder?

In de Inspector kies je Bindings en dan Value selection.

Bij content kies je de juist arraycontroller, en vul je model key path in. Waarschijnlijk zal dit persoonNaam zijn.

Zorg ervoor dat je Persoon klasse de juist methodes heeft.
variabele persoonNaam
getter: persoonNaam
setter: setPersoonNaam

Ik heb het gevonden, bedankt :)