Numbers; Som van Tabel maar dan alleen de rijen met een bepaalde naam

Hopelijk kan iemand mij helpen.

Ik heb een financieel overzicht in een tabel(A) gemaakt.
In een tweede tabel(B) moet ik de som hebben van een kolom uit tabel(A) maar dan alleen waarvan de rijen een bepaald WOORD bevatten.

Dus bijvoorbeeld SOM kolom E, maar dan alleen van de rijen die WOORD bevatten.

Bedankt alvast!

Plaatje krijg ik even niet mooier maar de formule is SUMIFS

In het Nederlands: SOM.ALS

Hij wil de bedragen niet optellen?
Ik heb nu:

(Som.als (inkomsten);”=2017”)

Bijna, als je nu in kolom A de categorie zet en in kolom B de bedragen dan werkt het.

=SUMIFS(A2:A13, B2:B13, “=2017)

Kijk anders ook even goed in de help functie van numbers, er staan wel goede voorbeelden bij…

help functie van numbers

Deels mijn fout: ik las „SUMIF” maar het is „SUMIFS”, en dat heet in het Nederlands SOMMEN.ALS, niet SOM.ALS.

Het is nu gelukt. Helemaal top! Bedankt!

En als ik nu sommen moet hebben maar dan juist zónder de rijen met “2017”?

=SOMMEN.ALS(A2:A13, B2:B13, "<>2017")

Je hebt de volgende mogelijkheden:
= is gelijk aan
< is kleiner dan
> is groter dan
<= is kleiner dan of gelijk aan
>= is groter dan of gelijk aan
<> is niet gelijk aan („is kleiner of groter dan”)

Dankjewel, ik had de melding gemist dat er iets geplaatst was.
Ik kom met deze info een heel eind.

Laatste vraag:

Alle rijen waar dus die “2017” in voor komt, wil ik graag automatisch in een nieuwe tabel in een ander werkblad hebben staan.

Dus zodra ik een rij aanmaak met 2017, wil ik dat deze automatisch gekopieerd wordt naar het tweede werkblad.

Hoe?

Thnx.

Zet de formule in die tabel op het tweede werkblad en waar de verwijzingen staan, maak je die naar de tabel op het eerste werkblad. Dan krijg je formules als:

=SOMMEN.ALS(Tabel 1::A2:A13; Tabel 1::B2:B13; "=2017”)