nummers in Mail

Op geregelde tijdstippen gooit Mail (ik heb het hier over het Apple mail-programma) de nummering door mekaar : alle mailtjes krijgen (in volgorde van data) een nieuw nummer, van 1 tot ....; maar gek genoeg staat 1 bovenaan (terwijl het meest recente bericht logischerwijs toch het laatste, dus hoogste, nummer zou moeten dragen). Elk nieuw mailtje dat vervolgens binnenkomt, krijgt dan weer wél een nummer achteraan de rij. Bij wijze van voorbeeld : een recent ontvangen bericht draagt het nummer 1543, terwijl alle mails net daarvoor door Mail hernummerd zijn van 1 tot 1542. 't Heeft uiteraard geen invloed op de werking van het programma, maar het oogt toch wat vreemd. Heeft nog iemand dit verschijnsel opgemerkt ?

Het lijkt me wel logisch aangezien mail regelmatig alle mail opnieuw indexeert. Hij begint dan opnieuw te tellen bij 1.

Ik weet dan ook niet waar die nummers voor zijn of wat het nut is. Daarom heb ik de kolom met nummers maar uitgezet. Het zal mij toch niet boeien welk nummer een mail heeft! :stuck_out_tongue: