Opstart van persoonlijke webserver

Een probleem zie hieronder het terminalverhaal en aanslutend is het niet mogelijk mijn persoonlijke webserver op te straten! rara

Last login: Tue Feb 11 09:48:46 on console
Welcome to Darwin!
[Computer-van-Marianne:~] mariann0% curl -O http://www2.entropy.ch/download/libphp4.so.gz
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Curr.
Dload Upload Total Current Left Speed
100 4736k 100 4736k 0 0 53680 0 0:01:30 0:01:30 0:00:00 48002
[Computer-van-Marianne:~] mariann0% gunzip libphp4.so.gz
[Computer-van-Marianne:~] mariann0% sudo mv libphp4.so /usr/libexec/httpd/
Password:
[Computer-van-Marianne:~] mariann0% cd /etc/httpd
[Computer-van-Marianne:/etc/httpd] mariann0% sudo apxs -e -a -n php4 libexec/httpd/libphp4.so
[activating module `php4’ in /private/etc/httpd/httpd.conf]
cp /private/etc/httpd/httpd.conf /private/etc/httpd/httpd.conf.bak
cp /private/etc/httpd/httpd.conf.new /private/etc/httpd/httpd.conf
rm /private/etc/httpd/httpd.conf.new
[Computer-van-Marianne:/etc/httpd] mariann0% echo ‘echo “AddType application/x-httpd-php .php” >> /etc/httpd/httpd.conf’ | sudo sh -s
[Computer-van-Marianne:/etc/httpd] mariann0% sudo apachectl graceful
/usr/sbin/apachectl graceful: httpd not running, trying to start
Processing config directory: /private/etc/httpd/users
Processing config file: /private/etc/httpd/users/mariann0.conf
/usr/sbin/apachectl graceful: httpd started
[Computer-van-Marianne:/etc/httpd] mariann0%
bij het inloggen (http://127.0.0.1/~username/phpsysinfo/index.php)
volgt het bericht op de browser:
RTSP/1.0 400 Bad Request
Server: QTSS/4.1.1 (Build/412.38; Platform/MacOSX)
Cseq:
Connection: Close

Wie kan mij helpen?
alvast bedankt!
Marianne

Nou, het lijkt in ieder geval iets te maken te hebben met QT Streaming Server... Heb je zoiets geinstalleerd?

Ik zou echt niet weten wat dat is. Sorry maar waar. dus graag een tip waar ik dit kan vinden! javascript:emoticon(':sealed:')

Ik ben toch al terecht gekomen in de terminal, waar ik niets van snap. en telkens komt er meer bij te kijken, terwijl in de manual alles zo h eel eenvoudig lijkt. Trouwens op mijn andere computers is het wel mogelijk de persoonlijke webserver op te starten. Is er een file die ik kan copieren om dit op mijn eigen G4 te verhelpen? httpd:conf bijvoorbeeld??
Dank Marianne

QuickTime ja achteraf heb ik dit al geinstalleerd, maar wat kan daar fout aan zijn? en nog beter, waar heb ik dit voor nodig?? Marianne

Na enig nadenken heb ik de Quicktime streaming server weggegooid. Ik had er niets aan, omdat ik nweinig met muziek doe. Nu start de persoonlijke webserver normaal op! Wat eenhint al niet kan bewerkstelligen!

Er draait op jouw machine een QuickTime Streaming Server (QTSS).. Dat betekent dat jouw machine (mits juist geconfigureerd) QuickTime films en muziek kan 'streamen' over netwerk/internet...

Dit kan waarschijnlijk wel dwarsliggen met persoonlijke websharing.

De QuickTime die jij (denk ik) bedoelt is de gewone QuickTime of films en muziek af te spelen

Je moet even kijken of je van die QTSS kan afkomen denk ik.