OSX Server 10.4.4 mailproblemen door Perl crashes

Hallo,

Ik heb constant last van Perl crashes: ‘crashdump[12379]: perl crashed’ op OSX Server.
Het lijkt te maken te hebben met Amavisd en/of Perl Modules.

De mail logfile zegt:
‘relay=127.0.0.1[127.0.0.1], delay=3, status=deferred (lost connection with 127.0.0.1[127.0.0.1] while sending end of data – message may be sent more than once)’.

De Crashreporter:

Command: perl
Path: /usr/bin/perl
Parent: perl [108]

Version: ??? (???)

PID: 12380
Thread: 0

Exception: EXC_BAD_ACCESS (0x0001)
Codes: KERN_INVALID_ADDRESS (0x0001) at 0x03fffff0

Thread 0 Crashed:
0 <<00000000>> 0xffff8c94 __memcpy + 1268 (cpu_capabilities.h:189)
1 libSystem.B.dylib 0x901188f0 __split_page + 5568
2 libSystem.B.dylib 0x90119248 __addel + 2100
3 libSystem.B.dylib 0x9011bcec hash_put + 496
4 DB_File.bundle 0x000c0d44 XS_DB_File_STORE + 2400
5 libperl.dylib 0x9713594c Perl_pp_entersub + 1292
6 libperl.dylib 0x9712e274 Perl_runops_standard + 64
7 libperl.dylib 0x970daccc Perl_call_sv + 560
8 libperl.dylib 0x971248a4 Perl_magic_setpack + 264
9 libperl.dylib 0x971220a4 Perl_mg_set + 152
10 libperl.dylib 0x9712e738 Perl_pp_sassign + 180
11 libperl.dylib 0x9712e274 Perl_runops_standard + 64
12 libperl.dylib 0x970da6fc S_run_body + 308
13 libperl.dylib 0x970da358 perl_run + 164
14 perl 0x000029c4 0x1000 + 6596
15 perl 0x0000213c 0x1000 + 4412
16 perl 0x00001fe0 0x1000 + 4064

Thread 0 crashed with PPC Thread State 64:
srr0: 0x00000000ffff8c94 srr1: 0x100000000200d030 vrsave: 0x00000000fff80000
cr: 0x44000442 xer: 0x0000000020000000 lr: 0x00000000901188f0 ctr: 0x0000000003ff9aba
r0: 0x0000000000000003 r1: 0x00000000bfffeff0 r2: 0x0000000004196dd8 r3: 0x00000000041a26be
r4: 0x0000000003fffff5 r5: 0xffffffffffff4e72 r6: 0xffffffffffffffef r7: 0xffffffffffffffdf
r8: 0xffffffffffffffcf r9: 0xffffffffffffffff r10: 0x0000000000000000 r11: 0x00000000a000619c
r12: 0x000000000400d570 r13: 0x0000000000000000 r14: 0x00000000bffff250 r15: 0x00000000bffff260
r16: 0x0000000004189004 r17: 0x0000000000000001 r18: 0x0000000000000001 r19: 0x0000000000000000
r20: 0x0000000004189ff6 r21: 0x0000000000001000 r22: 0x0000000004196c00 r23: 0x0000000003d4b1f0
r24: 0x0000000004189000 r25: 0x000000000000c183 r26: 0x000000000000babe r27: 0xffffffffffff4e73
r28: 0x00000000000000ee r29: 0x0000000000000931 r30: 0x0000000004189000 r31: 0x0000000090117338

Binary Images Description:
0x1000 - 0x3fff perl /usr/bin/perl
0x6000 - 0x8fff Fcntl.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Fcntl/Fcntl.bundle
0xb000 - 0xffff Socket.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Socket/Socket.bundle
0x1c000 - 0x33fff POSIX.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/POSIX/POSIX.bundle
0x38000 - 0x3afff HiRes.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Time/HiRes/HiRes.bundle
0x3d000 - 0x40fff IO.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/IO/IO.bundle
0x4e000 - 0x50fff MD5.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Digest/MD5/MD5.bundle
0x53000 - 0x57fff Syslog.bundle /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Unix/Syslog/Syslog.bundle
0x5a000 - 0x5bfff Base64.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/MIME/Base64/Base64.bundle
0x66000 - 0x6bfff Encode.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Encode/Encode.bundle
0xa3000 - 0xa3fff Hostname.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Sys/Hostname/Hostname.bundle
0xb6000 - 0xb9fff SHA1.bundle /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Digest/SHA1/SHA1.bundle
0xbc000 - 0xc7fff DB_File.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/DB_File/DB_File.bundle
0xcb000 - 0xd2fff Parser.bundle /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/HTML/Parser/Parser.bundle
0xd6000 - 0xd7fff Cwd.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Cwd/Cwd.bundle
0xe6000 - 0xebfff Util.bundle /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/List/Util/Util.bundle
0x205000 - 0x227fff UUlib.bundle /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Convert/UUlib/UUlib.bundle
0x22d000 - 0x242fff Zlib.bundle /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/auto/Compress/Zlib/Zlib.bundle
0x8fe00000 - 0x8fe54fff dyld 44.2 /usr/lib/dyld
0x90000000 - 0x901b3fff libSystem.B.dylib /usr/lib/libSystem.B.dylib
0x9020b000 - 0x90210fff libmathCommon.A.dylib /usr/lib/system/libmathCommon.A.dylib
0x970d7000 - 0x971b2fff libperl.dylib /System/Library/Perl/5.8.6/darwin-thread-multi-2level/CORE/libperl.dylib

mooi, dan ga ik nog even niet upgraden :)

misschien een overbodige reactie, maar deze vraag zou ik dus posten bij het forum van afp548.com (de server site van osx !) en/of de discussions op apple.com.

Ben overigens benieuwd hoeveel gebruikers er op je mailserver zitten !

Wat wil jezeggen met aantal gebruikers? Zal het ook eens plaatsen op afp548.com.

Denk issue gereduceerd te hebben tot Net::Server, maar dan verder:

Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: user=, EUID: 0 (0); group=, EGID: 0 20 80 5 29 4 3 2 1 0 (0 20 80 5 29 4 3 2 1 0)
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Perl version 5.008006
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Net::Server: 2006/01/18-13:29:01 Amavis (type Net::Server::PreForkSimple) starting! pid(16014)
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Net::Server: Binding to UNIX socket file /var/amavis/amavisd.sock using SOCK_STREAM
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Net::Server: Binding to TCP port 10024 on host 127.0.0.1
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Net::Server: 2006/01/18-13:29:01 Can’t connect to TCP port 10024 on 127.0.0.1 [Address already in use]n at line 86 in file /System/Library/Perl/Extras/5.8.6/Net/Server/Proto/TCP.pm
Jan 18 13:29:01 Cunerabv-2.local /usr/bin/amavisd[16014]: Net::Server: 2006/01/18-13:29:01 Server closing!

Aantal gebruikers is pure interesse. Ik maak nu nl. gebruik van 4DMailserver (OSX-oplossing) en ben daar absoluut niet tevreden over. Denk nu aan Kerio, Communigate of osx-servermail zelf. Het gaat om ca. 150 gebruikers bij mij. Ben dus benieuwd naar ervaringen met osx-servermail zoals jij die gebruikt.

Staat niet in verhouding. Aantal gebruikers bij ons is een tiende van jou.