Peak

Ik kan met Peak mp3's bijv. dubbel zo snel laten afspelen door bij DSP > Change Duration te kiezen en dan het tempo dubbel zo hoog te zetten (vaak dan 240.0000 bmp per sec.) maar dan krijg je een soort bibberend effect door de muziek heen. Weet iemand hoe je dat voorkomt??

Dennis

Dit is niet te voorkomen; lengteveranderingen zijn maar beperkt op te rekken dan wel in te krimpen zonder nadelige hoorbare effekten, maximaal een paar procent is zonder bij-effekten haalbaar. De funktie is bedoeld voor kleine aanpassingen, om b.v. een reklamespot die 31 sec duurt toch binnen de 30 sec te houden kun je de lengte op deze manier onhoorbaar aanpassen, scheelt weer zendtijd waarvoor betaald moet worden.

Wel een lache effect als je zoeen mp3tje op dubbele snelheid gaat  :D Jammer dat et niet anders kan, maar ja moet er maar mee leven  :p  ;)

Dennis