php Cute News...iemand er bekent mee

Is hier iemand bekent met het news systeem Cute News?

[i:1e6b790759]Cute news is a powerful and easy for using news management system that use flat files to store its database[/i:1e6b790759]

Ik heb een probleempje met het aanmaken van links icm CuteNews

Het is volledig geschreven in php[/i]

Ik heb het al een paar keer gebruikt, werkt echt netjes. Wat is precies je probleem?

Ik heb een navigatie menu (nav.inc) welke ik include op index.php

<a href =“index.php?id=cutenews”>CuteNews</a> <br>
<a href =“index.php?id=l1”>link 1</a> <br>
<a href =“index.php?id=l2”>link 2</a> <br>

Op index.php roep ik CuteNews aan dmv het volgende:

<?php
switch ($_GET [‘id’]) {
case cutenews:
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
case l1:
$category = ‘1’;
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
case l2:
$category= ‘2’;
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
}
?>

Tot dusver gaat alles goed. De pagina, show_news.php, wordt goed geladen op de juiste plek.
Je krijgt dan een stukje text te zien en als je meer wilt lezen dan klik je op READ MORE. Alleen dan gaat het mis. Er wordt dan een lege pagina getoond en niet de pagina met het hele bericht.

Dit is de code van show_news.php:

<?PHP

error_reporting (E_ALL ^ E_NOTICE);

$cutepath = FILE;
$cutepath = preg_replace( “’\show_news.php’”, “”, $cutepath);
$cutepath = preg_replace( “’/show_news.php’”, “”, $cutepath);

require_once("$cutepath/inc/functions.inc.php");
require_once("$cutepath/data/config.php");

//----------------------------------
// Check if we are included by PATH
//----------------------------------
if($HTTP_SERVER_VARS[“HTTP_ACCEPT”] or $HTTP_SERVER_VARS[“HTTP_ACCEPT_CHARSET”] or $HTTP_SERVER_VARS[“HTTP_ACCEPT_ENCODING”] or $HTTP_SERVER_VARS[“HTTP_CONNECTION”]){ /* do nothing */ }
elseif(eregi(“show_news.php”, $PHP_SELF)){
die("<h4>CuteNews has detected that you are including show_news.php using the URL to this file.<br>
This is incorrect and you must include it using the PATH to show_news.php</h4><br>Example:<br>
this is <font color=red>WRONG</font> :&nbsp;&nbsp; &lt;?PHP include(“http://yoursite.com/cutenews/show_news.php”); ?&gt;<br>
this is <font color=green>CORRECT</font>:&nbsp;&nbsp; &lt;?PHP include(“cutenews/show_news.php”); ?&gt;<br>
<br><BR>// <font size=2>if you think this message shouldn’t be shown, open show_news.php and delete it from there</font>");
}
//----------------------------------
// End of the check
//----------------------------------

if(!isset($subaction) or $subaction == “”){ $subaction = $POST[“subaction”]; }

if(!isset($template) or $template == “” or strtolower($template) == “default”){ require_once("$cutepath/data/Default.tpl"); }
else{
if(file_exists("$cutepath/data/${template}.tpl")){ require_once("$cutepath/data/${template}.tpl"); }
else{ die(“Error!<br>the template <b>$template</b> does not exists, note that templates are case sensetive and you must write the name exactly as it is”); }
}

// Prepare requested categories
if(eregi("[a-z]", $category)){
die("<b>Error</b>!<br>CuteNews has detected that you use $category = “$category”; but you can call the categories only with their <b>ID</b> numbers and not with names<br>
example:<br><blockquote>&lt;?PHP<br>$category = “1”;<br>include(“path/to/show_news.php”);<br>?&gt;</blockquote>");
}
$category = preg_replace("/ /", “”, $category);
$tmp_cats_arr = explode(",", $category);
foreach($tmp_cats_arr as $key=>$value){
if($value != “”){ $requested_cats[$value] = TRUE; }
}

if($archive == “”){
$news_file = “$cutepath/data/news.txt”;
$comm_file = “$cutepath/data/comments.txt”;
}else{
$news_file = “$cutepath/data/archives/$archive.news.arch”;
$comm_file = “$cutepath/data/archives/$archive.comments.arch”;
}

$allow_add_comment = FALSE;
$allow_full_story = FALSE;
$allow_active_news = FALSE;
$allow_comments = FALSE;

//<<<------------ Detarime what user want to do
if( $CN_HALT != TRUE and $static != TRUE and ($subaction == “showcomments” or $subaction == “showfull” or $subaction == “addcomment”) and ((!isset($category) or $category == “”) or $requested_cats[$ucat] == TRUE) ){
if($subaction == “addcomment”){ $allow_add_comment = TRUE; $allow_comments = TRUE; }
if($subaction == “showcomments”) $allow_comments = TRUE;
if(($subaction == “showcomments” or $allow_comments == TRUE) and $config_show_full_with_comments == “yes”) $allow_full_story = TRUE;
if($subaction == “showfull”) $allow_full_story = TRUE;
if($subaction == “showfull” and $config_show_comments_with_full == “yes”) $allow_comments = TRUE;

}
else{
if($config_reverse_active == “yes”){ $reverse = TRUE; }
$allow_active_news = TRUE;
}
//----------->>> Detarime what user want to do

require("$cutepath/inc/shows.inc.php");

unset($static, $template, $requested_cats, $category, $catid, $cat,$reverse, $in_use, $archives_arr, $number, $no_prev, $no_next, $i, $showed, $prev, $used_archives);
?>
<!-- News Powered by CuteNews: http://cutephp.com/

Het gekke is dat als ik show_news.php oproep met de volgende include het wel goed gaat:

<?php
$template= ‘mottow kopie’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
?>

Dit is zoals het voorgeschreven staat in de read me file. Als ik nu op READ MORE klik krijg ik wel het hele bericht te zien.

In beide gevallen is de URL hetzelfde.

met switch http://xxx.xxx.x.xx/index.php?subaction=showfull&id=13858&archive=&start_from=&ucat=&
zonder switch http://xxx.xxx.x.xx/index.php?subaction=showfull&id=13858&archive=&start_from=&ucat=&

Ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat ik bedoel. Ik snap er in iedergeval niks meer van.

Ik had ook een probleempje en heb dat toen opgelost met de Remote Headlines add-on die je kan downloaden op http://cutephp.com/cutenews/addons.php

Als je met includes werkt moet je wel zorgen dat je helemaal vanonder ergens in de remote_headlines.php bij LINK de “?=” vervangt door “&”

Het zal op een andere manier ook wel gaan, maar zo doet ie het in elk geval ook.

Ik snap alleen niet waarom het niet op deze manier lukt:

[code:1:0759e04375]<?php
switch ($_GET [‘id’]) {
case cutenews:
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
case l1:
$category = ‘1’;
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
case l2:
$category= ‘2’;
$template= ‘mine’;
include(‘cutenews/show_news.php’);
break;
}
?>
[/code:1:0759e04375]

De URL, waneer je op read more klikt, die op deze manier gegenereerd wordt is precies hetzelfe als op de ‘normale’ manier. Daar zit geen enkel verschil in en toch krijg ik geen Full Story te zien wel de short story.
Het enige wat ik wil is het nieuws oproepen dmv van een eigen gemaakte link.

Dat met die Remote Headlines werkt niet zoals ik het wil[/code]