php echo een select count

Hallo,

Ik heb hier een query:

SELECT COUNT(*) AS aantal FROM STATUS WHERE depot = ‘$pkdepot’ AND pknr BETWEEN ‘$pkNV’ AND ‘$pkNB’ GROUP BY scandate DESC LIMIT 10

hierop doe ik dan een echo van het veld “aantal”, dit is geen probleem, ik krijg dus mooi het aantal resultaten dat hij vind.
maar ik zou ook graag het veld “scandate” willen echo.

Hoe kan ik dat doen?

laat maar, heb het gevonden :)

SELECT COUNT(*) AS aantal, scandate AS datum FROM STATUS WHERE depot = ‘$pkdepot’ AND pknr BETWEEN ‘$pkNV’ AND ‘$pkNB’ GROUP BY scandate DESC LIMIT 10

Backticks (`) zijn evil, niet gebruiken dus! Kun je gewoon weglaten. Verder met je variablen ($pkdepot, $pkNV en $pkNB) uit de string halen door ze te omringen door " . $variable . " of als je om de string aan te geven single quotes gebruikt: ' . $variable . '

Waarom zijn ze eigenlijk evil?

Totaal nergens voor nodig, en ze laten je gereserveerde SQL termen gebruiken, wat niet echt slim is.

met andere woorden: ze geven je macht die eigenlijk je niet wilt hebben en normaal niet nodig hebt, tenzij je dondersgoed weet waarmee je bezig bent..