[PHP] Items naast en onder elkaar.

Hey,

Ik heb ene klein probleempje.
Ik zou graag mijn items zo rangschikken:

[quote:0fec9bb973]
[img:0fec9bb973]http://users.pandora.be/rabbit_design/Forums/php2.jpg[/img:0fec9bb973]
[/quote:0fec9bb973]

Maar ik krijg ze alleen tot dit:

[quote:0fec9bb973]
[img:0fec9bb973]http://users.pandora.be/rabbit_design/Forums/php1.jpg[/img:0fec9bb973]
[/quote:0fec9bb973]

Hoe moet ik dat dan doen en zou er iemand mij met willen helpen ?
Dit is volledige pagina (jip, met tabellen anders t’is voor iemand die geen css kent)

[code:1:0fec9bb973]
<!DOCTYPE HTML PUBLIC “-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”>
<html><head><title>Gallery</title>
<meta http-equiv=“Content-Type” content=“text/html; charset=iso-8859-1”>
<link href="…/css/styles.css" rel=“stylesheet” type=“text/css”>
<style type=“text/css”>
<!–
body { background-color: #FF0091;}
.aantal { font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10px; color: #650053;}
#holder {width:260px; height:373; overflow:auto; }

</style>
</head>
<body>
<table width=“100%” border=“0” cellpadding=“0” cellspacing=“0” id=“main”>
<tr>
<td align=“center” valign=“middle”><table width=“750” border=“0” cellpadding=“0” cellspacing=“5” bgcolor="#FFFFFF">
<tr>
<td height=“390” align=“left” valign=“top”><table width=“740” border=“0” cellspacing=“0” cellpadding=“0”>
<tr>
<td height=“17” bgcolor="#BE026D"><table width=“740” border=“0” cellpadding=“0” cellspacing=“0” class=“standaard”>
<tr>
<td width=“52” height=“17”><img src="…/images/date.gif" alt="" width=“52” height=“17”></td>
<td width=“73” height=“17” align=“center” valign=“middle” class=“date”><?php echo ?></td>
<td width=“55” height=“17”><img src="…/images/party.gif" alt="" width=“55” height=“17”></td>
<td height=“17” align=“left” class=“datetitel”><?php echo ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td height=“373” align=“left” valign=“top”><table width=“740” border=“0” cellspacing=“0” cellpadding=“0”>
<tr>
<td width=“260” height=“373” align=“center” valign=“top” bgcolor="#9D015A">
<!-- start image small →
<table border=“0” align=“center” cellpadding=“0” cellspacing=“0” id=“main”>
<tr>
<td align=“center” valign=“top” bgcolor="#9D015A">
<table border=“0” cellspacing=“0” cellpadding=“0”>
<tr>
<td>
<div id=“holder”>
<?php
$path=(isset($_GET[‘path’])) ? $_GET[‘path’] : ‘error’;
$nummer =(isset($_GET[‘nbr’]) && is_numeric($_GET[‘nbr’])) ? $_GET[‘nbr’] : 0;// nul is de eerste
$pathlarge = “”; //of een default waarde als je dat wilt
$filter = array(‘readme.txt’, ‘test’);
$thumbs =$path . ‘/thumbs’;
$large = $path .’/large’;
$foto = “”;
if ($dir_handle = opendir($thumbs)){
while (false !== ($file = readdir($dir_handle))) { // correct way to loop over the directory
if (!is_dir($file) && $file{0} != ‘.’ && !in_array($file, $filter)) {
//$file = strpos (strtolower($file), “.jpg”);
$foto[] = $file;
}
}// nu hebben we een array met alleen foto’s en een key
closedir($dir_handle);
} else {
trigger_error(‘Kan de map ‘.$path.’ niet openen’, E_USER_NOTICE);
}
if (is_array($foto)) {

foreach ($foto as $key => $value) { // loop door de array $key is de teller en $value bevat de filename
echo ‘<div id=“img”><a href="?path=’ . $path . ‘&large=’ . $value . ‘&nbr=’ . $key . ‘">’ . ‘<img src="’ . $path . ‘/thumbs/’ . $value . ‘" /></a></div>’;

if ($nummer == $key) $pathlarge = $value;

}
}
?>
</div>
</td>

  &lt;/tr&gt;
 &lt;/table&gt;
&lt;/td&gt;

</tr>
</table> <!-- end image small →
<td height=“373” align=“center” valign=“middle” bgcolor="#FF0091">
<!-- start image big →
<table border=“0” cellpadding=“0” cellspacing=“0” id=“main”>
<tr>
<td align=“center” valign=“middle”>
<table border=“0” cellpadding=“0” cellspacing=“0” class=“standaard”>
<tr>
<td height=“10” colspan=“3” align=“center” valign=“middle” bgcolor="#FF0091">&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td width=“440” height=“330” colspan=“3” align=“center” valign=“middle” bgcolor="#FF0091"><?php echo ‘<img src="’ . $path . ‘/large/’ . $pathlarge . ‘" />’; ?></td>
</tr>
<tr>
<td width=“70” height=“16” align=“left” valign=“middle” bgcolor="#FF0091">

	 &lt;?php

//Previous
if ($_GET[‘nbr’] > 0){
echo ‘<a href="?path=’;
echo $path;
echo ‘&large=’;
echo $value;
echo ‘&nbr=’;
echo $nummer-1;
echo '"><< previous</a> ‘;
}else{
echo ‘’;
};
?>
</td>
<td width=“300” align=“center” valign=“middle” bgcolor="#FF0091" class=“aantal”>
<?php echo “( " . $_GET[‘nbr’] . " of " . (count($foto)-1) . " )”; ?>
</td>
<td width=“70” align=“right” valign=“middle” bgcolor="#FF0091">
<?php
// Next
if ($_GET[‘nbr’] < (count($foto)-1)){
echo ’ <a href="?path=’;
echo $path;
echo ‘&large=’;
echo $value;
echo ‘&nbr=’;
echo $nummer+1;
echo ‘">next >></a>’;
}else{
echo ‘’;
};
?>
</td>
</tr>
</table>
</td>

</tr>
</table>

<!-- end image big →

				 &lt;/td&gt;
        &lt;/tr&gt;
       &lt;/table&gt;&lt;/td&gt;
     &lt;/tr&gt;
    &lt;/table&gt;&lt;/td&gt;
  &lt;/tr&gt;
 &lt;/table&gt;&lt;/td&gt;

</tr>
</table>
</body>
</html>
[/code:1:0fec9bb973]

Alvast bedankt.

Misschien heb je hier iets aan? http://www.befriend.com/code_gallery/php/alternate_row_colors/

Op een zelfde manier kun je denk ik na bijv 4 plaatjes een <br /> laten invoegen.

zet in de while loop gewoon een variable neer die optelt, bijv $x, als $x dan 4 is echo je een br (of tr ingeval van een tabel), en daarna zet je de $x weer op 0 zodat deze weer opnieuw begint te tellen

had het zelf niet beter kunnen zeggen rick

Inderdaad, bedankt. De logica zelve.

Dat ik er niet zelf ben opgekomen :slight_smile: