php keuzelijst vraag

http://cock-front.fubart.be/new/index.php?page=pics

hier heb ik de volgende code

[code:1:c31be2e278]<table width="578" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td height="11" colspan="2"><img src="images/head.jpg" width="578" height="18" /></td>
</tr>
<tr>
<td><? include_once ("config.php");
$mysql_connection = mysql_connect ($dbhost, $dbuser, $dbpasswd) or die ("Connection failed");
mysql_select_db ($dbname) or die ("Selecting database failed");

$query = “SELECT * FROM pics order by datum desc
“;
$res = mysql_query($query);
while($data = @mysql_fetch_array($res))
{
echo”<table width=‘578’ border=‘0’ cellspacing=‘0’ cellpadding=‘3’>”;
echo"<tr><td>";
echo"<table width=‘100%’ border=‘0’ cellspacing=’’ cellpadding=‘0’>";
echo"<tr><td class=‘mainmenu’ colspan=‘2’><a href=’".$data[“link”]."’ target=‘blank’>".$data[“event”]."</a></td><tr>";
echo"<tr><td width=‘100’ valign=‘top’ class=‘mainmenu’>datum:</td><td class=‘mainmenu’>".$data[“datum”]. “</td></tr>”;
echo"<tr><td class=‘mainmenu’>Locatie:</td><td class=‘mainmenu’>".$data[“spot”].", “.$data[“plaats”].”</td></tr>";

echo&quot;&lt;tr&gt;&lt;td colspan='2'&gt;&quot;;

echo"<table border=‘0’ cellspacing=‘0’>";
echo"<tr><td>&nbsp;</td></tr>";
echo"<td width=‘33%’ align=‘left’><img src=’".$data[“thumb1”]."’ width=‘100’></td>";
echo"<td width=‘33%’ align=‘center’><img src=’".$data[“thumb2”]."’ width=‘100’></td>";
echo"<td width=‘33%’ align=‘right’><img src=’".$data[“thumb3”]."’ width=‘100’></td></tr>";
echo"</table>";

echo"</td></tr>";
echo"<tr><td colspan=‘2’ valign=‘bottom’><center><hr color=’#666666’ width=‘99%’ size=‘1’></center></td></tr>";
echo"</table>";
echo"</table>";}
?></td>
</tr>
</table>
[/code:1:c31be2e278]

In mijn tabel heb ik een veld maand.
Nu zou ik graag een keuzelijst hebben bovenaan waar de maanden inkomen (de huidige maand moet dus geactiveerd zijn) en per maand dat je kiest zie je de desbetreffende foto’s
Heb al heel wat geprobeerd maar tlukt me niet :frowning:

bvd

Ik kan je vanavond wel even de code mailen die ik hier gebruik: [url]http://www.weijers.net/teun[/url] (zie de maanden in de rechterkolom)

Jan

Als je dat zou willen doen :) Men phpkennis is nog niet dat... Heb moeite om zelf op iets te komen soms maar we doen ons best :)

kzoek ook nog een tutorial (die van phphulp begrijp ik geen snars van) waar je eerst op een link kunt klikken bvb de naam van men event en dat je dan naar je event gaat aan de hand van id's

Ik heb je een privebericht gestuurd met die code. Een algemene pagina over PHP vind je hier:

http://www.weijers.net/guide/php.php

Jan

[quote:9d85bb5ed1="JanWeijers"]Ik heb je een privebericht gestuurd met die code. [/quote:9d85bb5ed1]

Mogen wij niet mee genieten van de code? :lol: