[PHP - MySQL] wanneer sluit je de database connectie

Wat is het best: 1) telkens je iets uit de db moet halen de database connectie openen en direct na het uitvoeren van de query, de connectie terug sluiten. of 2) de connectie in het begin van de php pagina openen, alles uitvoeren en op het einde pas sluiten?

ik doe het nu zo: ik werk met een objectje (bijvoorbeeld) product. als ik een lijstje nodig heb van de producten doe ik het volgende: eerst open ik de db connectie, daarna haal ik alle productID’s op en sluit de connectie dan terug.
Ik doorloop de lijst van ID’s en haal van ieder ID de volledige gegevens op via een methode getProduct($ID), dit doe ik omdat ik dan de methode kan hergebruiken. In de methode open ik de db connectie opnieuw, haal de gegevens op en sluit ze. en dit het aantal keren dat er een ID in de lijst zit.

wordt dit zo gedaan of is dit kwa performantie van je site niet de juiste methode. indien niet, hoe pak je het dan best anders aan?

PHP sluit tegenwoordig zelf de database connectie. Maar als je het ook handmatig wilt doen, dan kun je dit het best onder aan je php pagina doen, dus zodra alle nodige queries uitgevoerd zijn. Het telkens openen en sluiten per query is onnodig veel stress voor de server.