php: op server online doet'iet wel, local niet

Hier snap ik niets van, waarom werkt dit online wel. Geen foutmeldingen ofzo, register_globals on en off gehad. Local krijg ik een loginvenster, maar na invullen blijft'ie hierop hangen.

Als ik m’n login even buitenspel zet, laat’ie op een tekstveldje na, nog niets zien.
Dit is de header, die heb geinclude in een ander phpbestand, van beide local niets te zien en online perfect.

Elke keer moet ik ervaren dat ik zo weinig weet, maar kan iemand mij uit de brand helpen.
Bedank

[code:1:0d00cfe79c]
<?php
ini_set("register_globals", "On");
// Dit heb ik toegevoegd, op "On" en "off", weggehaald, maar maakt niets uit
?>
<?

$host = ‘localhost’; // meestal localhost
$login = ‘root’; // loginnaam
$passw = ‘password’; // password
$db = ‘tja’; // database

mysql_connect($host, $login, $passw) or die( "Unable to connect");

mysql_select_db($db) or die( "Unable select database");

// auth
if ($auth == "login") {

$query = mysql_query&#40;&quot;SELECT * FROM users WHERE username = '$uname' AND password = '$pword'&quot;&#41;;

$num = mysql_numrows&#40;$query&#41;; 

if &#40;$num != 0&#41;&#123;

	session_id&#40;&quot;1234&quot;&#41;;

	session_start&#40;'auth'&#41;;

	header &#40;&quot;location&#58; beheer.php?cmd=zoeken&quot;&#41;;

&#125;

}

session_start(‘auth’);

if (session_id() != "1234"){

?>
<form name="form1" method="post" action="">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align=center>
<tr bgcolor=#EAEAEA>
<td width="40%"><div align="right">User:</div></td>
<td width="60%"><input type="text" name="uname"></td>
</tr>
<tr bgcolor=>
<td width="40%"><div align="right">Password:</div></td>
<td width="60%"><input type="password" name="pword"></td>
</tr>
<tr bgcolor=#EAEAEA>
<td width="40%"><div align="right"></div></td>
<td width="60%"><input type="submit" name="Submit" value="Login"></td>
</tr>
</table>
<input type="hidden" name="auth" value="login">
</form>
<?

exit;

}
//tools
// maak een td een url en een mouseover actie

function dyn($url){

$dhtml = &quot;onclick=&quot;javascript&#58;document.location='&quot;.$url.&quot;'&quot;
bgcolor=#e3e9f2 onmouseover=&quot;this.bgColor='#D2E9FF'&quot;
onmouseout=&quot;this.bgColor='#e3e9f2'&quot; style=&quot;CURSOR&#58; hand&quot; &quot;;

echo $dhtml;

}

if ($cmd == "update"){

$inhoud = addslashes&#40;htmlspecialchars&#40;$inhoud&#41;&#41;;

$pieces = explode&#40;&quot;+|+&quot;,$field_arr&#41;;

for &#40;$i = 0; $i &lt; count&#40;$pieces&#41;; $i++&#41;&#123;

	$tmp_piece	= &quot;$&quot;.$pieces&#91;$i&#93;;

	eval&#40;&quot;$tmp_piece = &quot;$tmp_piece&quot;;&quot;&#41;;

	$pieces2&#91;$i&#93; = $tmp_piece;

&#125;

for &#40;$i = 0; $i &lt; count&#40;$pieces&#41;; $i++&#41;&#123;

	$sql = $sql.$pieces&#91;$i&#93;.&quot;='&quot;.$pieces2&#91;$i&#93;.&quot;', &quot;;

&#125;

$sql = substr&#40;$sql, 0, -2&#41;;echo &quot;update $table set $sql where id='$vacid'&quot;;

mysql_query&#40;&quot;update $table set $sql where id='$vacid'&quot;&#41;;

$cmd = &quot;vacatures&quot;;

}

if ($cmd == "addrecord"){

$inhoud = addslashes&#40;htmlspecialchars&#40;$inhoud&#41;&#41;;

$pieces = explode&#40;&quot;+|+&quot;,$field_arr&#41;;

for &#40;$i = 0; $i &lt; count&#40;$pieces&#41;; $i++&#41;&#123;

	$tmp_piece	= &quot;$&quot;.$pieces&#91;$i&#93;;

	eval&#40;&quot;$tmp_piece = &quot;$tmp_piece&quot;;&quot;&#41;;

	$pieces&#91;$i&#93; = $tmp_piece;

&#125;

for &#40;$i = 0; $i &lt; count&#40;$pieces&#41;; $i++&#41;&#123;

	$sql = $sql.&quot;'&quot;.$pieces&#91;$i&#93;.&quot;', &quot;;

&#125;

$sql = substr&#40;$sql, 0, -2&#41;;


mysql_query&#40;&quot;insert into $table values &#40;$sql&#41;&quot;&#41; or die &#40;&quot;nee&quot;&#41;;

$cmd = &quot;vacatures&quot;;

}

if ($cmd == "savenew" && $insert == false){

mysql_query&#40;&quot;insert into functies values &#40;'', '$inhoud', '$catid'&#41;&quot;&#41;;

$cmd = &quot;&quot;;

}

if ($cmd == "saveedit"){

mysql_query&#40;&quot;update functies set functienaam='$inhoud' where functieid='$item'&quot;&#41;;

$cmd = &quot;&quot;;

}

if ($cmd == "del"){

mysql_query &#40;&quot;delete from functies where functieid='$item'&quot;&#41;;

$cmd = &quot;&quot;;

}

if ($cmd2 == "delvac"){

mysql_query &#40;&quot;delete from vacatures where id='$item'&quot;&#41;;

$cmd = &quot;vacatures&quot;;

}

if ($cmd == "del2"){

mysql_query &#40;&quot;delete from cv where cvid='$item'&quot;&#41;;

$cmd = &quot;zoeken&quot;;

}

?>
<html>
<head>
<title>Beheer</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<link rel="stylesheet" href="…/styles/kandi.css" type="text/css">
<script>

function setPointer(cell, thePointerColor){

cell.bgColor = thePointerColor;

return true;

}

function deleteitem(itemvalue){

if &#40;confirm&#40;'Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt!nWeet u het zeker?'&#41;&#41; &#123;

	document.location = itemvalue;

&#125;

}

function delvac(itemvalue){

if &#40;confirm&#40;'Verwijderen kan niet ongedaan worden gemaakt!nWeet u het zeker?'&#41;&#41; &#123;

	document.location = itemvalue;

&#125;

}

function winfunc(urlval){

window.open&#40;urlval,'openwin'&#41;;

}

function popje(popurl){

var ScreenWidth=window.screen.width;

var ScreenHeight=window.screen.height;

var movefromedge=0;

placementx=movefromedge;

placementy=movefromedge;WinPop=window.open&#40;popurl,&quot;&quot;,&quot;width=450,height=500,toolbar=0,location=0,directories=0,
status=0,scrollbars=1,menubar=0,resizable=0,left=&quot;+placementx+&quot;,top=&quot;+placementy+&quot;,
screenX=&quot;+placementx+&quot;,screenY=&quot;+placementy+&quot;,&quot;&#41;;

}

</script>
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" leftmargin=“7” topmargin=“8” marginwidth=“0” margin"0">
<table border=“0” cellspacing=“1” cellpadding=“1”>
<tr>
<td valign=bottom align=“left”> [<a href="<? echo $PHP_SELF."?cmd=zoeken"; ?>">Zoek
CV</a>] [<a href="<? echo $PHP_SELF."?cmd=sended"; ?>">Verzonden CV’s</a>]
[<a href="<? echo $PHP_SELF."?catid=1"; ?>">Opleiding</a>] [<a href="<? echo $PHP_SELF."?catid=2"; ?>">Werkervaring</a>]
[<a href="<? echo $PHP_SELF."?catid=3"; ?>">Provincies</a>] <br>
[<a href="<? echo $PHP_SELF."?catid=5"; ?>">Functie</a>] [<a href="<? echo $PHP_SELF."?catid=6"; ?>">Functie(eng)</a>]
[<a href="<? echo $PHP_SELF."?cmd=vacatures"; ?>">vacatures</a>] [<a href=“javascript:window.close()”>Logout</a>] </td>
</tr>
</table>
<br>
<?

if &#40;empty&#40;$catid&#41;&#41;&#123;

	if &#40;empty&#40;$cmd&#41;&#41;&#123;

		$cmd = &quot;zoeken&quot;;

	&#125;

&#125;if &#40;$cmd != &quot;zoeken&quot; and $cmd != &quot;sended&quot; and $cmd != &quot;viewitem&quot; and
$cmd != &quot;vacatures&quot; and $cmd != &quot;viewvac&quot; and $cmd != &quot;sendcv&quot; and
$cmd != &quot;sendcv2&quot; and $cmd != &quot;editvac&quot; and $cmd != &quot;addvac&quot;&#41;&#123;

	$query = mysql_query&#40;&quot;select catnaam from cat where catid='$catid'&quot;&#41;;

	echo &quot;Item&#58; &lt;b&gt;&quot; . mysql_result &#40;$query, 0&#41;.&quot;&lt;/b&gt;&quot;;

&#125;

?>
<br>
<br>
[/code:1:0d00cfe79c]

[mod:0d00cfe79c=“iRuben”]Script voor de leesbaarheid even tussen [code] tags geplaatst…[/mod:0d00cfe79c]

Vraag je de pagina wel aan via je eigen IP? Dus http://192.168.1.10/blabla.php en NIET file:///Library/WebServer/Documents/blabla.php

Anders werkt ie namelijk niet!!!

Ik heb de indruk dat die ini_set niet werkt (heeft volgens mij iets te maken met php.ini, maar ik ben er zelf nog niet helemaal achter).

Wat ik heb gedaan en wat werkt, is in die map een .htaccess-bestand te stoppen met volgend regeltje:

[code:1:d7cb7db013]php_flag register_globals 0[/code:1:d7cb7db013]

Dat werkte dus wel!

PHP werkt ook bij het locaal oproepen d.m.v. ipadres '127.0.0.1' of 'localhost', alleen moet PHP wel geactiveerd zijn. [url=http://www.entropy.ch/software/macosx/php/#install]Entrophy biedt een geweldige handleiding en download.[/url]

Heb al eens geprobeerd met een .htaccess "php_flag register_globals on", php_flag register_globals off (off is is standaard na php4.1) maakt allemaal niets uit [quote:247bb866a7="fredmatrack"]Ik heb de indruk dat die ini_set niet werkt (heeft volgens mij iets te maken met php.ini, maar ik ben er zelf nog niet helemaal achter).

Wat ik heb gedaan en wat werkt, is in die map een .htaccess-bestand te stoppen met volgend regeltje:

[code:1:247bb866a7]php_flag register_globals 0[/code:1:247bb866a7]

Dat werkte dus wel![/quote:247bb866a7]
Hier heb al een aantal werkende php/mysql toestanden
http://computer-van-mij.local/ of http://127.0.0.1/

[quote:247bb866a7=“R_van_Heukelum”]PHP werkt ook bij het locaal oproepen d.m.v. ipadres ‘127.0.0.1’ of ‘localhost’, alleen moet PHP wel geactiveerd zijn. Entrophy biedt een geweldige handleiding en download.[/quote:247bb866a7]

Gedeeltelijk op gelost. 'tLag aan m'n loginsysteem. Heb ik weggehaald en de rest is in iedergeval zichtbaar (zitten nog een heleboel bugs in, maar nu kan ik me tenminste daarmee bemoeien)

Als dat allemaal werkt zal ik eens kijken wat ik aan m’n login kan doen
(vreemd, dat’ie online wel werkt)

In iedergeval, Bedankt

[quote:4bfe5869d1="henque"]

$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$uname' AND password = '$pword'");

$num = mysql_numrows($query); 

[/quote:4bfe5869d1]
Laatste moet zijn: $num = mysql_num_rows($query);

Bedankt voor je reactie, 'kga het proberen. Ben nu aan't donderjagen met andere mysql errors. Maar tzt laat ik het resultaat horen [quote:3e29419da4="bekhof"][quote:3e29419da4="henque"]

$query = mysql_query("SELECT * FROM users WHERE username = '$uname' AND password = '$pword'");

$num = mysql_numrows($query); 

[/quote:3e29419da4]
Laatste moet zijn: $num = mysql_num_rows($query);[/quote:3e29419da4]

Volgens mij kan je beter een count() in je query gebruiken. Als het resultaat > 0 is, weet je dat de combinatie van User en Passwd bestaat.

Dus:
$query = mysql_query(“SELECT count(*) as login FROM users WHERE username = ‘$uname’ AND password = ‘$pword’”);

Het veld “login” zal meer dan 0 bevatten als de combinatie bestaat. Dit is volgens mij de veiligste manier van inloggen. Op deze manier zit er geen username en password combinatie in een PHP variabele.

Gr.

Remco

Dat was even terzijde..

Nu ga ik slapen :slight_smile: