[php] random stylesheet

Oke jongens, ik ben bezig met een design waarbij ik wil dat elke keer al sik de pagina laad hij een andere stylesheet gebruikt. Dit omdat ik de site in 3 kleuren heb en ik niet kan kiezen. Ik heb al op www.hotscripts.com gekeken maar daar is niet wat ik wil. Kan iemand me helpen?

Is niet zo moeilijk hoor.. Ik gebruik iets vergelijkbaars bij mijn site: [code:1:47086d3427]<style type="text/css">@import "style<? echo rand(1,4); ?>.css";</style>[/code:1:47086d3427]

Uitleg:

rand(1,4) kiest een nummer uit de reeks 1 tot en met 4.

De mogelijke stylesheets heten dan style1.css style2.css style3.css en style4.css

volledige uitleg: http://nl2.php.net/manual/nl/function.rand.php

dankzei een aardig knul heb ik het zo kunnen doen

<?php
function randomStyle()
{
// stylesheets
$style[0] = ‘styles_green.css’;
$style[1] = ‘styles_orange.css’;
$style[2] = ‘styles_blue.css’;

	// kies een stylesheet
	srand ((double)microtime()*1000000);
	$randomnum = rand(0, count($style)-1);
	return $style[$randomnum];
	}
	
	echo "&lt;link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"".randomStyle()."\" /&gt;";
?&gt;</p>

En met 10 regels code kan het ook :)

Nou, hier kan ik zelf aangeven hoe de stylesheets heten. En t duurt maar 1 honderdste seconden meer ;)

Waarom deze regel code?

srand ((double)microtime()*1000000);

ik zou het niet weten...

ah, dat is dus een overblijfsel uit ander script. Weg ermee