PHP: script om naam file krijgen

Ik weet wel dat $PHP_SELF iets geeft als /index.php maar hoe krijg ik die index.php er alleen uit? (dus alleen de naam van de file zelf) Nu heb ik: [code:1:11bc37e991]$uploads = str_replace("index.php","uploads",$PHP_SELF)[/code:1:11bc37e991] Nu werkt het als de file zelf index.php noemt maar als die file anders noemt heb ik een probleem. Hoe doe ik dit? Ter verduidelijking, de code is nodig om in de map /uploads te komen. Maar de plaats ervan veranderd natuurlijk als je alles in een andere map zet.

[code:1:ed0db220bd] <? echo $SCRIPT_NAME; ?> [/code:1:ed0db220bd]

[code:1:afe0f8e296] <?php // .. $uploads =dirname($_SERVER['SCRIPT_FILENAME']).DS.'uploads'; // .. ?> [/code:1:afe0f8e296]

Met [b:afe0f8e296]dirname()[/b:afe0f8e296] pak je de directory van 't huidge bestand ($_SERVER[‘SCRIPT_FILENAME’]), en dan voeg je er een “DS, Directory Seperator” aan toe, op de meeste besturingssystemen wordt dit gewoon een slash. Dan 't naam van 't mapje erachter en je bent klaar.

Probeer dat eens.

De php site op www.php.net is je beste bron van informatie, voorbeelden, gebruikers feedback informatie over versies. Zoek een functie die iets te maken heeft met waar je mee bezig bent en bekijk de andere functie die je aangedragen worden, vaak loont het zich!

Heel snel: www.php.net/basename voor informatie over de functie basename();

http://nl2.php.net/manual/nl/reserved.variables.php#reserved.variables.server
http://nl2.php.net/manual/nl/function.basename.php

[code:1:61aeb48f8f]<?php
$path = $_SERVER[‘PHP_SELF’];
$file = basename($path); // $file is set to “index.php”
$file = basename($path, “.php”); // $file is set to “index”
?>[/code:1:61aeb48f8f]

Dat laatste was perfect wat ik nodig had! Bedankt (sorry voor de late reactie, internet is kapot en ik zit nu op het draadloos netwerk van de buren :P :innocent: )

[quote:ac9b631980="rbroen"][code:1:ac9b631980]<?php $path = $_SERVER['PHP_SELF']; $file = basename($path); // $file is set to "index.php" $file = basename($path, ".php"); // $file is set to "index" ?>[/code:1:ac9b631980][/quote:ac9b631980] Je moet $path = $_SERVER['PHP_SELF']; niet maken je kan ook gewoon doen: [code:1:ac9b631980]$file = basename($PHP_SELF);[/code:1:ac9b631980]