Picture in .pict (Logitech Quickcam-formaat) converteren.

Medemaccer,

Ken jij een programma dat pictures in .pict formaat can converteren naar een bruikbaar formaat ?

Please, let me now 8)

Chemistry

Voorvertoning?

Graphic Converter

freePhotoConverter

Voorvertoning

Photoshop

etc.