Printen in Safari

Printen in Safari gaat niet goed het is veel te klein in bijv. I.E. gaat het wel goed. Wat moet ik doen om dit in Safari aan tepassen

Je kan het aanpassen onder Paginainstelling onder Archief (staat ie op 100%?)

JA, Dubbele check 100% zeker weten

Maar het blijft klein?