Probleem AppleScript in Automator

Wie kan mij helpen met dit Automator / AppleScript probleem?

Ik heb een workflow gemaakt die als laatste stap een "Voer Applescript uit" stap heeft. Als ik het test in Automator gaat alles goed alleen als Programma (droplet) geeft hij de volgende foutmelding:

Er heeft zich een fout voorgedaan bij het uitvoeren van de taak 'Voer AppleScript uit'.

Er lijkt dus ergens iets fout te zitten in het AppleScript. Moet hier nog iets aan worden toegevoegd?
Zoals je kunt zien maakt het script gebruik van een variabele uit Automator.

Het ziet er nu zo uit:
[code]
on run {input, parameters}

set LocalVariable to (get value of variable "naam" of front workflow)
set LocalVariable to LocalVariable as text
set pPath to "Hier pad van bestand"
set nNaam to name of (info for alias LocalVariable) as text
set the clipboard to (pPath & nNaam) as text
return input

end run
[/code]

Ik werk met Snow Leopard 10.6.3

Probleem opgelost!

Het blijkt dat deze regel niet werkt:
[code]
set LocalVariable to (get value of variable "naam" of front workflow)
[/code]

Ik heb dit nu aangepast in:
[code] set LocalVariable to input [/code]

waardoor de variabele uit de workflow wordt gebruikt.