Problemen met bekijken site! (FLASH)

ik heb een probleem.

ik heb een website gemaakt voor the-clementines.com
alleen in sommige browsers doet de flash file het niet.

bij mij is het safari, bij de ander explorer, enz. in plaats van site en preloader is daar een shockwave scherm.
als ik naar andere websites ga die ook flash hebben doen de swfjes het wel. ik snap er niets van.

mijn site is geexporteerd als flash 6 movie, en tja, ik snap er niets van!
iemand hier de oplossing voor?

zit em denk in de html. Zo moet een swf object er uit zien:

<OBJECT classid=“clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000”
codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,0,0
WIDTH=“600” HEIGHT=“600” id=“go” ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE=“go.swf”> <PARAM NAME=quality VALUE=high> <PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF> <EMBED src=“go.swf” quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH=“600” HEIGHT=“600” NAME=“go” ALIGN=""
TYPE=“application/x-shockwave-flash” PLUGINSPAGE=“http://www.macromedia.com/go/getflashplayer”></EMBED>
</OBJECT>

Dat van jou zoet er zo uit:

<object classid=“clsid:166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000” codebase=“http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab#version=8,5,0,0” width=“898” height=“548”>
<param name=“src” value=“site.swf”>
<embed src=“site.swf” pluginspage=“http://www.macromedia.com/shockwave/download/” width=“898” height=“548”></embed></object>

8,5,0,0 versie???? Zelfs de beta zit nog niet aan die export??