Profielfoto wijzigen

Profiel foto wijzigen is nog steeds onmogelijk.

Daarom de vraag of iemand van de moderators dit even voor mij wilt doen. ?

Graag deze:

6 berichten zijn samengevoegd naar een bestaand topic: Post hier je vragen/opmerkingen over je eigen account