prullenmand

Ik heb een hardnekkig probleem(pje)....er staat een mapje in mijn prullenmand wat ik maar niet weg kan gooien. Het is een lege map, heb hem al van naam veranderd en alle bevoegdheden staan op mijn naam. Desondanks blijf ik de melding krijgen dat ik onvoldoende bevoegdheden heb om het te verwijderen.....gggggrrrrrrrrrrr

je kunt probeeren de map te verwijderen door vanaf OS 9 op te starten en dan te verwijderen

Je kunt het ook met Terminal proberen. Zorg dat je als iemand met administratebevoegheden ingelogd bent. Start Terminal typ: cd /Trash typ: rm -rf naamvanfolder als dit niet werkt: sudo rm -rf naamvanfolder (vraagt dan om je password en delete dat als het goed is je folder)