Quicktime en mpg

Na het upgraden naar Mac OSx 10.3.1 en QT 6.4 wil Qt geen mpg bestanden openen. Deze worden o.a. gemaakt met FFmpg bij het coderen naar MPG2 voor dvd. Een bug in OSx 10.3 of QuickTime?

upgraden naar quicktime 6.5 helpt misschien, ik kan gewoon mpg bestanden openen in QT Pro 6.5 (osX 10.3.3)

Ik ben bang dat je de QT mpeg 2 component opnieuw zult moeten installeren.